ရန္ကုန္-ဒလ တံတားတည္ေဆာက္ေနရာ

ရန္ကုန္ျမစ္ကိုျဖတ္၍ ရန္ကုန္-ဒလ ဆက္သြယ္သည့္တံတား တည္ေဆာက္မည့္ေနရာမွာ ေရႊတိဂံုဘုရားလမ္းအနီး ျဖစ္လာႏိုင္သည္ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္မွ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေက်ာ္စိုးက ႏို၀င္ဘာလ ၅ ရက္ေန႔က ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ဒလၿမိဳ႕ကို ဆက္သြယ္၍ ျမစ္ျဖတ္ကူးတံတား တည္ေဆာက္ရန္ ကိုရီးယားကုမၸဏီတစ္ခုက  စီမံကိန္းအဆိုျပဳလႊာ တင္ျပထားၿပီး လာမည့္ဒီဇင္ဘာလတြင္  မီးရထား႐ံုးတြင္ လာေရာက္႐ံုးထိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ၎တို႔က တံတားတည္ေဆာက္ရန္အတြက္ ပန္းဆိုးတန္းလမ္းမႀကီး၊ ေရႊတိဂံုဘုရားလမ္း၊ ဆူးေလဘုရားလမ္း ေနရာမ်ားအား အဆိုျပဳထားေသာ္လည္း ေရႊတိဂံုဘုရားလမ္းမွာ အနာဂတ္တြင္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိသည့္ ေနရာတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“လက္ရွိမွာေတာ့ ကိုရီးယား ကုမၸဏီက ရန္ကုန္-ဒလ တံတား တည္ေဆာက္ဖို႔အတြက္ အဆိုျပဳထားတယ္။ သူတို႔အဆိုျပဳတဲ့ေနရာေတြထဲက ဆူးေလနဲ႔ ပန္းဆိုးတန္းလမ္းမ ႀကီးေတြကေတာ့ တံတားေဆာက္ဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး။ ေရႊတိဂံုဘုရားလမ္းကေတာ့ အနာဂတ္မွာ ျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္” ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေက်ာ္စိုးက ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ကိုရီးယားကုမၸဏီမွ အဆိုျပဳထားသည့္ ေနရာမ်ားအား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ ပညာရွင္မ်ား၊ အင္ဂ်င္နီယာမ်ား၏ ေလ့လာသံုးသပ္ခ်က္မ်ားအရ ေရႊတိဂံုဘုရားလမ္းမွလဲြ၍ က်န္ေနရာမ်ားက ေဆာက္လုပ္ရန္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ အေျခအေနတြင္ မရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္ျမစ္ကိုျဖတ္၍ ရန္ကုန္-ဒလ ဆက္သြယ္သည့္ ကားမ်ားသြားလာႏိုင္ေသာ ေကာင္းကင္တံတား (Sky Bridge) (သို႔မဟုတ္) သမၺာန္ မ်ားသြားလာႏိုင္မည့္ ေရေအာက္ဥမင္လိုဏ္ေခါင္းတစ္ခု တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ ကိုရီးယားကုမၸဏီတစ္ခုက ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလအတြင္းက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီႏွင့္ လာေရာက္ေဆြးေႏြးမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္အား ႏွစ္ ၃၀ စီမံကိန္းေရးဆဲြ၍ ဖံြ႔ၿဖိဳးေအာင္ ျပဳလုပ္ေနသည့္အတူ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္ႏွင့္ အနီးစပ္ဆံုးေနရာျဖစ္သည့္ ဒလၿမိဳ႕ဘက္အျခမ္းကိုလည္း ယခုထက္ပိုမို ဖံြ႔ၿဖိဳးေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ယခုကဲ့သို႔ တံတားတည္ေဆာက္ရန္ စီစဥ္ကာ အဆိုျပဳထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s