တရုတ္အကူအညီ

ရခိုင္ပဋိပကၡေၾကာင့္ မီးေလာင္ပ်က္စီးခဲ့ေသာ အိမ္ရာအစား က်ပ္သိန္း ၄ဝ ေက်ာ္တန္ဖိုးရွိ ရယ္ဒီမိတ္ႏွစ္ထပ္တိုက္အိမ္မ်ားကို စစ္ေတြ၌ တ႐ုတ္အကူအညီျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ေပးရန္ရွိသည္ဟု လူမႈဝန္ထမ္း ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွအရာရွိ ဦးသန္းထြဋ္ ေဆြက ေျပာသည္။

စတုရန္းေပ ပတ္လည္ ၂၁ ေပ X ၁၅ ေပရွိၿပီး ေရခ်ိဳးခန္း၊ အိမ္သာပါပူးတြဲပါဝင္သည့္ ႏွစ္ထပ္ အိမ္မ်ားကို ျပည္နယ္အစိုးရႏွင့္ တိုင္ပင္၍ စစ္ေတြၿမိဳ႕တြင္ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္၌ စတင္ေဆာက္လုပ္ေပး သြားႏိုင္ေျခရွိသည္ဟု ၄င္းကေျပာ သည္။ ”တ႐ုတ္က ပို႔မွာကေတာ့ အလုံး ၁ဝဝဝ၊ ပထမအသုတ္ အေနနဲ႔အလံုး ၃၅ဝအရင္လာမယ္။ ရန္ကုန္ ဆိပ္ကမ္းအထိကို တ႐ုတ္ က အေရာက္ကူညီေပးမယ္။ ရခိုင္ အေရာက္ကေတာ့ ျမန္မာဘက္က တာဝန္ယူရမယ္”ဟု ဦးသန္းထြဋ္ ေဆြကဆက္လက္ေျပာသည္။

ကြန္က ရစ္ၾကမ္းခင္း တစ္ေပခြဲ ႏွင့္ ေဘးပတ္လည္တြင္ ေရလမ္း၊ မီးလမ္းလုပ္ေပးရမည့္ ကုန္က်ေငြကို ျမန္မာဘက္က တာဝန္ယူမည္ဟု သိရသည္။၂ဝ၁၂ စက္တင္ဘာလ ကတည္းက အဆုိပါ အိမ္အလံုး ၁ဝဝဝ အကူအညီေပးေရးကို ႏွစ္ ႏိုင္ငံသေဘာတူညီခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္ ဟု လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီး ဌာနမွ သိရသည္။တ႐ုတ္ဘက္က ေပးပို႔လာ မည့္ အိမ္အလံုး ၁ဝဝဝ ကို ရခိုင္ အျပင္ ကခ်င္တြင္ပါ ခြဲေဝေဆာက္ လုပ္ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိေၾကာင္း ၄င္းကထပ္ေလာင္းေျပာသည္။

နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရ၊ လူမႈ ဝန္ ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္ လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ ကုလ သမဂၢ မဟာမင္းႀကီး႐ံုး CARE Myanmar တို႕က ေမာင္ေတာတြင္ သြပ္မိုး၊ ဓနိကာ၊ ပ်ဥ္ခင္း အိမ္ရာ၅၅၂ လံုးကိုေဆာက္လုပ္လ်က္ရွိသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုး ထုတ္ျပန္ မႈအရ ရခိုင္ပဋိပကၡေၾကာင့္ ေနအိမ္ ႏွင့္ အေဆာက္အအံု တစ္ေသာင္း တစ္ေထာင္မီး႐ႈိ႕ခံခဲ့ရၿပီး လူေပါင္း တစ္သိန္းေက်ာ္ အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ျဖစ္ခဲ့ရ သည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s