ဗိုလ္ေလာင္းေတြဘဝ

သို႔

ဒီမိုေ၀ယံ မွတဆင္႔ တပ္ခ်ဴပ္ၾကီးနွင္႔ က်င္႔ခ်ဴပ္ၾကီး သိသာပါရန္

ျပင္ဦးလြင္ တပ္မေတာ္နည္းပညာ တကၠသိုလ္မွ ညစ္ပတ္ေကာက္က်စ္ အႏုိင္က်င္႔ဗိုလ္က်မႈမ်ားအား တင္ျပျခင္း

ကြ်န္ေတာ္တို႔ ျပင္ဦးလြင္တပ္မေတာ္နည္းပညာ တကၠသိုလ္တြင္ တပ္ခြဲကိုင္အရာရွိမ်ားမွ ဗိုလ္ေလာင္းမ်ားအေပၚ မတရားရုိက္ႏွက္ ႏွိပ္စက္ျခင္း ၊ လစာမ်ားအား မတရားျဖတ္ေတာက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ေနပါသည္။

၁။ တပ္ခြဲမူးဗိုလ္ၾကီး ေဇယ်ာေအာင္ (ၾကည္း) ၄၄၅၆၇ သည္ ျပင္ဦးလြင္ျမိဳ႕တြင္းရွိ KTV ၊ မာဆက္ ဆိုင္မ်ားသို႔ သြားေရာက္ ေသာင္းက်န္းသျဖင္႔ ၎သံုးျဖံဳးေသာေငြမ်ားအား ဗိုလ္ေလာင္းမ်ားထံမွ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဴးျပရ်္ ေကာက္ခံေနပါသည္။ ျဖတ္ေတာက္ခံရျပီးလစာေငြ ၆၀၀၀၀ သာရေသာ ေငြထဲမွ ေနာက္ထပ္တခါ တိုက္ပံုအကၤ်ီေၾကး ဟုဆိုကာ ပထမႏွစ္မွ စတုတၳနွစ္ အထိ ဗိုလ္ေလာင္းမ်ားထံမွ တစ္ေယာက္ ၉၅၀၀က်ပ္ ထပ္မံျဖတ္ပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဧ။္ လစာမွာ ႏုိင္ငံေတာ္မွ သတ္မွတ္ေပးထားသည္႔ လစာအား တၾကိမ္မွ အျပည္႔အ၀မရရွိခဲ႔ဘူးပါ ယခုဆိုလွ်င္ ၅၀၀၀၀ က်ပ္သာရရွိပါသည္။

၂။ တာ၀န္က် အရာရွိမ်ားမွာလည္း ဗိုလ္ေလာင္းမ်ားအား နွစ္ေပပတ္လည္ရွိေသာ တုတ္မ်ားနွင္႔ တန္းစီကြင္းထဲတြင္ ေခါင္း ၊ မ်က္ႏွာတို႔အား မတရားရုိက္ေနေသာေၾကာင္႔ ဗိုလ္ေလာင္းမ်ားမွာ ေခါင္းကြဲ၊ မ်က္ႏွာ စုတ္ျပတ္ ဒဏ္ရာမ်ား သင္းတန္းသားမ်ား ရရွိေနပါသည္။

၃။ အေနာ္ရထာမွ အရာရွိက စပရိန္ၾကိဳးႏွင္႔ ရုိက္ေသာေၾကာင္႔ ဗိုလ္ေလာင္းမ်ားေခါင္းကြဲ၊ ေမးရုိးက်ိဳးသြားၾကပါသည္။ ထိုကဲ႔သို႔ မတရား အႏုိင္က်င္႔ ႏွိပ္စက္ ညွင္းပန္းေနေသာ အရာရွိမ်ားအား တပ္ခ်ဴပ္ၾကီးနွင္႔ က်င္႔ခ်ဴပ္ တို႔ေဖာ္ထုတ္ အေရးယူ ေဆာင္ရႊက္ေပးပါရန္ တိုင္ၾကားအပ္ပါသည္။
နည္းပညာတကၠသိုလ္ ဗိုလ္ေလာင္းမ်ား

ဒီမိုေ၀ယံ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s