ျပည့္တန္ဆာ တရားဝင္လိုင္စင္

depression_22319

ျပည့္တန္ဆာမ်ားကို တရား ဝင္လိုင္စင္ထုတ္ေပးၿပီး၊ စံနစ္တက် လုပ္ကိုင္ႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားေဆာင္ ရြက္သြားမည္ဟု NLD ျပည္သူ႔လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေဒၚစႏၵာမင္းက ေျပာသည္။
”ျပည့္တန္ဆာမရွိတဲ့ ႏုိင္ငံဆို တာမရွိပါဘူး၊ ျပည့္တန္ဆာဆိုတာ ဘုရားရွင္လက္ထက္ကတည္းက ရွိတာပါ။ ပေပ်ာက္ေအာင္လုပ္တယ္ ဆိုတာလည္း မဟုတ္ပါဘူး။ ပေပ်ာက္ ေအာင္လည္း လုပ္လို႔မရပါဘူး”ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

ကမၻာ့ႏိုင္ငံအမ်ားအျပားတြင္ ျပည့္တန္ဆာႏွင့္ပတ္သက္၍ တရား ဝင္လိုင္စင္မ်ား ထုတ္ေပးၿပီးစံနစ္ တက်ျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပး ထားေၾကာင္း၊ ထုိသို႔ တရားဝင္လိုင္ စင္မ်ားခ်ထားေပးပါက ၄င္းတို႔ကို အခြန္ေကာက္ခံကာတိုင္းျပည္အတြက္ အခြန္ဘ႑ာေငြမ်ားလည္းရရွိမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ျပည့္တန္ဆာမ်ားကို တရား ဝင္လိုင္စင္ခ်ထားေပးႏုိင္ရန္ လႊတ္ ေတာ္၌ အဆိုျပဳတင္သြင္းသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၄င္းကဆက္ေျပာသည္။
”လိုင္စင္ထုတ္ေပးရင္ေကာင္း တာေပါ့။ အခုဆိုရင္ ရဲကို ေၾကာက္ ေနရတယ္။ လိုင္းေၾကးလည္း ေပးရ ေသးတယ္။ တကယ္ျဖစ္ရင္ေတာ့ ေကာင္းမွာလို႔ ေမွ်ာ္လင့္မိတယ္”ဟု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းမွ လိင္လုပ္သားတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျပည့္တန္ဆာ လုပ္ငန္းကို လုပ္ကိုင္ေနသူ အမ်ဳိးသမီး အမ်ားစုသည္ အျခားအတတ္ပညာ မ်ား တတ္ေျမာက္ျခင္းမရွိသည့္အျပင္ ထြက္ေပါက္မရွိသည့္အတြက္ ယင္း အလုပ္ကိုလုပ္ကုိင္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚစႏၵာမင္းက ဆက္ေျပာသည္။

”လိုင္စင္ထုတ္ေပးႏုိင္ၿပီဆိုရင္ ေတာ့ ေကာင္းတာေပါ့။ ကူးစက္ ေရာဂါဆိုတာ Sex worker ေတြက တစ္ဆင့္ အမ်ားဆုံး ကူးစက္ေနတာ ပါ။ တျခားႏုိင္ငံေတြမွာဆိုရင္ ကူး စက္ေရာဂါေတြ မျဖစ္ႏုိင္ေအာင္ကြန္ ဒုံးသုံးရတယ္။ မသုံးရင္ Sexworker ေရာေပ်ာ္ပါးတဲ့သူႏွစ္ေယာက္စ လုံးကို ျပစ္ဒဏ္ခ်မယ္ဆိုတဲ့ ဥပေဒ ျပဌာန္းထားပါတယ္” ဟု မဂၤလာ ေတာင္ညြန္႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚျဖဴျဖဴသင္းက ေျပာသည္။

HIV,AIDS အျပင္ အျခားကူးစက္ ေရာဂါမ်ားျဖစ္ပြားမႈႏႈန္းနည္းေစရန္ ကြန္ဒုံးသုံးစြဲသင့္ၿပီး Sex worker မ်ားကို လည္း က်န္းမာေရးစစ္ေဆးမႈမ်ားပုံမွန္ ျပဳလုပ္ကာတရားဝင္လိုင္စင္မ်ားထုတ္ ေပးသင့္ေၾကာင္း ၄င္းကေျပာသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s