သမၼတမိန္႕ခြန္း – ဒီဇင္ဘာ ၂၆

DSC_0015

ကိုေရႊထူးတို႕ဆီမယ္ အစိုးရဌာနအဖြဲ႕အစည္းမ်ားရဲ႕ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ေဆာင္ရြက္ေရးနဲ႕ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ႏုိင္ငံေတာသမၼတ ဦးသိန္းစိန္မွ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္နယ္အစိုးရ အဖြဲ႕အစည္း အသီးသီးမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားအား မိန္႕ခြန္းေျပာၾကားခဲ့တယ္။

မိန္႕ခြန္းထဲက သေဘာက်တဲ့ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္ကေတာ့ ေအာက္က စာပိုဒ္ပါပဲ။ ဘာေတြ ဘယ္လိုေျပာေျပာ လတ္တေလာမွာ ငေတမာၿပီးေရာဆိုတဲ့သူေတြလည္း ဒုနဲ႕ေဒး ရွိေနတုန္းပဲ။ ရွိေနဦးမယ္။ ဒီလူေတြက ျပည္သူကို အသံုးခ်မွာလား.. မွန္ကန္တဲ့ အသံုးခ်ျခင္းေတြနဲ႕ အသံုးခ်မွာလား..။ ႏိုင္ငံ့အေရး တိမ္ေတာင္သဖြယ္ မင္းေရးၾကြယ္ ဆိုတဲ့စကားလည္း ရွိပါတယ္။ ကိုေရႊထူး ႏိုင္ငံေရးသမားမဟုတ္ပါ။ ဒါေပမယ့္ ျမင္ေနတာေတြ ရွိပါတယ္။ ေျပာရရင္ သမၼတႀကီးမိန္႕ခြန္းက ေက်ာင္းဆရာ ေက်ာင္းသားကို ေျပာသလို မင္းတို႕ သတိထား လို႕ စ က်ိန္းတယ္ ျမင္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ငါလည္း သတိထားမယ္လို႕ ေျပာခ်င္ပံုပါပဲ။

ျပည္သူေတြကေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ထားတဲ့ကၽြန္ေတာ္တို႕အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းအေနနဲ႕ေရာ၊
ျပည္သူမ်ားရဲ႕အခြန္ဘ႑ာနဲ႕ျပည္သူ႕ဝန္ကိုထမ္းေဆာင္ေနၾကတဲ့ ႏိုင္ငံဝန္ထမ္းအားလံုးကို
ေကာင္းမြန္ေသာအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ရွိတဲ့သန္႕ရွင္းတဲ့အစိုးရ ( Good Governance, Clean Government) ျဖစ္ေအာင္ႀကိဳးပမ္းၿပီးႏုိင္ငံေရး၊စီးပြားေရး၊အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊လူမႈေရးကိစၥအဝဝမွာျပည္သူလူထုအတြက္
ျပည္သူလူထုဗဟိုျပဳဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ၾကဖို႕မွာၾကားတိုက္တြန္းခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။

သို႕ရာတြင္ ျပည္သူလူထုနဲ႕ ထိေတြ႕ေနတဲ့ ဌာနဆိုင္ရာနဲ႕ ၿမိဳ႕နယ္၊ ရပ္ေက်း အဆင့္အထိ အဆင္မေျပမႈ မ်ားစြာရွိေနတဲ့အျပင္ အခ်ိဳ႕ေနရာေဒသ၊ ဌာနေတြမွာ –

  • ျပည္သူလူထု သေဘာထားဆႏၵနဲ႕ ျပည္သူလူထုရဲ႕ အသံကို နားမေထာင္ဘဲ မတိုင္ပင္ဘဲ မိမိတို႕သေဘာ အေလ်ာက္ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္း၊
  • မိမိတို႕ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိျခင္း၊ ျပည္သူလူထု က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕သိေအာင္ ခ်ျပမႈမရွိျခင္း၊
  • ျပည္သူလူထုက သိလို၍ ေမးျမန္းျခင္းနဲ႕ ျပည္သူလူထုရဲ႕ လုိအပ္ခ်က္ ေတာင္းဆိုျခင္းမ်ားအေပၚ တာဝန္ယူေျဖရွင္းေပးမႈ မရွိျခင္း၊
  • က႑အလိုက္၊ ဌာနဆိုင္ရာ ဥပေဒလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားနဲ႕ ေဒသႏၲရအလုိက္ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္း လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားနဲ႕အညီ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္လုပ္ကိုင္မႈ မရွိျခင္း၊
  • ထိုသို႕ ဥပေဒႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္မႈမရွိျခင္းေၾကာင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ အဂတိ လိုက္မႈ၊ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚျခင္း၊
  • အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရားသည္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ လွ်င္ျမန္ေခ်ာေမြ႕မႈမရွိဘဲ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႕ၾကာ၍ အခက္အခဲမ်ား ေတြ႕ရွိေနျခင္း၊
  • စီမံခန္႕ခြဲ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစြမ္းရည္ က်ဆင္းေနျခင္း၊

စတဲ့ ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ရွိတဲ့ သန္႕ရွင္းေသာအစိုးရရဲ႕ အဂၤါရပ္မ်ား၊ အရည္အေသြးမ်ား ခ်ိဳ႕ယြင္းအားနည္းေနတာကို ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ ထိုသို႕ အားနည္းမႈမ်ားေၾကာင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္တြင္ ျပည္သူႏွင့္ ထိေတြ႕ေျဖရွင္းႏုိင္စြမ္းမရွိသည့္ ျပႆနာမ်ား၊ အခ်ိဳ႕ေဒသတြင္ ရပ္ကြက္ေက်းရြာအဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈကို ျပည္သူမ်ားက လိုလားႏွစ္သက္ျခင္း မရွိသည့္ အေျခအေနမ်ား ေပၚေပါက္တာကို ေတြ႕ရွိရတဲ့အတြက္ ေအာက္ေျခ ရပ္ေက်းအဆင့္မွ အထက္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္အထိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ သင့္သည္မ်ားကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲသြားဖို႕ လိုအပ္လာပါတယ္။

ဒါက Link ပါ။ အျပည့္အစံုကို ဒီမွာၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။ http://www.president-office.gov.mm/zg/briefing-room/news/2012/12/26/id-2126

PDF Download လုပ္ႏုိင္ပါတယ္။ Published on Myanmar President Office

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s