အကဲျဖတ္ရန္

လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္းႏႇင့္ ပတ္သက္၍ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိခိုက္မႈအကဲျဖတ္ႏိုင္ရန္ႏႇင့္ လူမႈဘ၀အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈကို အကဲျဖတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ျမန္မာ့ပတ္၀န္းက်င္သိပၸံမႇ ၁၄ ရက္အတြင္း လက္ပံေတာင္းေတာင္ စုံစမ္းေရးေကာ္မရႇင္သို႔ တင္ျပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒီဇင္ဘာလ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္သည့္္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရႇင္၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ ၄/၂၀၁၂ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

လက္ပံေတာင္းေတာင္ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရႇင္သည္ ေၾကးနီစီမံကိန္းႏႇင့္ ပတ္သက္၍ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိခိုက္မႈ အကဲျဖတ္ႏိုင္ရန္ႏႇင့္ လူမႈဘ၀ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈကို အကဲျဖတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ျမန္မာ့ပတ္၀န္းက်င္သိပၸံအား တာ၀န္ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာ့ပတ္၀န္းက်င္ သိပၸံသည္ Ecology Expert (၁)ဦး, Natural Hazzard and Enviromental Management (၁)ဦး,Health Safety and Enviromental Consultant (၁)ဦး,Soil and Water Expert(၁)ဦး,Social Impact Assessment Expert(၁)ဦး,Air Quality Expert(၁)ဦး,EIA Consultant(၁)ဦး,Cultural Expert(၁)ဦး စသည့္ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ား ပါ၀င္သည့္ အဖြဲ႕ျဖင့္ လုပ္ငန္းမ်ား ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရႇိေၾကာင္း သိရႇိရသည္။

ထို႔ျပင္ လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္း သပိတ္စခန္းမ်ားမႇ မီးေလာင္ဒဏ္ရာရရႇိသူမ်ားအနက္မႇ သံဃာေတာ္ ၂ပါးကို ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ေဆးကုသမႈခံယူႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s