သူေတာ္ေယာင္စိုးသိန္း ရွင္းပါ

Eleven Media Group အမႈေဆာင္အရာရွိ ေဒါက္တာသန္းထြဋ္ေအာင္နဲ႔ သြားေလသူ ေဒါက္တာေနဝင္းေမာင္တုိ႔ဟာ အန္ကယ္ဆမ္ေမြးစားခံရၿပီး၊ အန္ကယ္ဆမ္ကဘဲ လူတစ္လုံးသူတစ္လုံး ျဖစ္ေအာင္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ခဲ့တယ့္ အန္ကယ္ဆမ္ရဲ႕ လက္ကုိင္တုတ္ CIA ကတစ္ဆင့္ လုိအပ္သည္မ်ား ကူညီေထာက္ပံ့ခဲ့တယ္၊ ေဒါက္တာေနဝင္းေမာင္ဟာ ေလွေလွာ္ရင္းတက္က်ဳိးဆုိသလုိ အရြယ္ေကာင္းတုန္းမွာ ေသဆုံးခဲ့တယ္၊

အမ်ားအျမင္ကေတာ့ ျမန္မာအီးဂရက္အဖဲြ႔ (Myanmar Egress Organization) ေပါ့၊ အျမတ္အစြန္းပဓာနမထားတဲ့အဖဲြ႔ေပါ့၊ အျမတ္အစြန္းေတြ ပဓာနမထားဘူးဆုိေတာ့ လုိတဲ့ေငြေတြ ဘယ္သူကေထာက္ပံ့ေနသလဲ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြလား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြနဲ႔ CIAပါ ပါဝင္ေနလား၊

ေဒါက္တာေနဝင္းေမာင္ ကြယ္လြန္ၿပီးေနာက္ တျဖည္းျဖည္းနာမည္ရလာတဲ့ ေဒါက္တာသန္းထြဋ္ေအာင္ဟာ Eleven Media Group နဲ႔ Myanmar Express တုိ႔ မပတ္သက္ေလဟန္လုပ္ၾကံစီမံလာတယ္၊ အဲဒီမွာ ဦးစုိးသိန္းရဲ႕လက္ရာေတြပါလာတယ္၊ ဦးစုိးသိန္းေကာ CIA ေမြးစားခံရၿပီလား၊ ဦးစုိးသိန္းက မင္းဓမၼလမ္းနဲ႔ က်ဳိက္ဝုိင္းဘုရားလမ္းေထာင့္ရွိ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန၊ စက္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန၊ လွ်ပ္စစ္ စစ္ေဆးေရးႏွင့္ ဘိြဳင္လာစစ္ေဆးေရး ဝင္းႀကီးထဲကုိ Myanmar Express ဆဲြထည့္လုိက္တယ္၊

ၿမိဳ႕လယ္ေခါင္ သမၼတဟုိတယ္ကေန ၿမိဳ႕စြန္ကုိ Egress ကုိေရႊ႕လုိက္တယ္။ ေဒါက္တာသန္းထြဋ္ေအာင္နဲ႔ ဝန္ႀကီးဦးစုိးသိန္းတုိ႔ရဲ႕ ရုိက္ခ်က္ေတြေပါ့ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရပုိင္ရုံးဝင္းထဲကုိ Egress ဆဲြထည့္လုိက္တာ၊ Transparency မလုိဘူးလား၊ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲ၊ ဘာေၾကာင့္လဲ၊ သုံးသပ္ဆန္းစစ္စရာေတြအမ်ားႀကီးပါလား၊ ဦးစုိးသိန္းနဲ႔ ေဒါက္တာသန္းထြဋ္ေအာင္ အပါအဝင္ ေနာက္လုိက္အဆြယ္အပြားေတြ CIA ရဲ႕ တပည့္သားေျမးေတြျဖစ္ကုန္ၾကၿပီလား၊

ဦးစုိးသိ္န္းေကာ ဘယ္ေလာက္အက်ဳိးအျမတ္ရလုိ႔လဲ၊ ကာယကံရွင္ေတြ ေျဖၾကပါေစ၊ အထူးသျဖင့္ သူေတာ္ေကာင္းေယာင္ေဆာင္ေနတဲ့ ဦးစုိးသိန္းႀကီး အဓိကေျဖရွင္းပါေစ။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s