ျပည္ပသုိ႔ တင္ပို႔ရာတြင္ အေကာက္ခြန္ဆုိင္ရာ သက္သာခြင့္မ်ားရရႇိ

ျမန္မာ့ပို႔ကုန္မ်ား ျပည္ပသုိ႔ တင္ပုိ႔ရာတြင္ အေကာက္ခြန္ဆုိင္ရာ သက္သာခြင့္မ်ားရရႇိရန္ စီးပြားေရးႏႇင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနက ပင္ရင္းႏုိင္ငံ သက္ေသခံလက္မႇတ္မ်ားကုိ စိစစ္ခြင့္ျပဳထုတ္ေပးလ်က္ရႇိေၾကာင္း အဆုိပါ၀န္ႀကီးဌာနမႇ သတင္းရရႇိပါသည္။

တစ္ဖက္သတ္ အေကာက္ခြန္ သက္သာခြင့္ဆုိင္ရာအစီအစဥ္(GSP) အရ အီးယူ ၂၇ ႏုိင္ငံအပါအ၀င္ အျခားဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီး ႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ ဂ်ပန္၊ ဆြစ္ဇာလန္၊ အေမရိကန္၊ ၾသစေၾတးလ်၊ ကေနဒါ၊ နယူးဇီလန္၊ ေနာ္ေ၀ႏႇင့္ တူရကီႏုိင္ငံတုိ႔ကေပးေသာ အေကာက္ခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္၊ သက္သာခြင့္မ်ားကုိလည္း သတ္မႇတ္ျပ႒ာန္းထားေသာ ပင္ရင္းႏုိင္ငံ စည္းမ်ဥ္းမ်ားျဖင့္ ျမန္မာပုိ႔ကုန္ လုပ္ငန္းရႇင္မ်ားက ေလ်ာက္ထားရယူႏုိင္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

လက္ရႇိတြင္ စီးပြားေရးႏႇင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမႇ ထုတ္ေပးေသာ အေကာက္ခြန္သက္သာခြင့္ရႇိသည့္ ပင္ရင္းႏုိင္ငံ သက္ေသခံလက္မႇတ္မ်ားတြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အနည္းဆုံးႏုိင္ငံမ်ားက တင္ပုိ႔ေသာ ပုိ႔ကုန္ပစၥည္းမ်ားအတြက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီး ႏုိင္ငံမ်ားက တစ္ဖက္သတ္ေပးေသာ အေကာက္ခြန္ဆုိင္ရာ ေယဘုယ်အခြင့္အေရးေပးေသာ စနစ္(GSP, Form A) ၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အနည္းဆုံံးႏုိင္ငံမ်ားက တင္ပို႔ေသာ ပုိ႔ကုန္မ်ားအတြက္ ကုိရီးယားႏုိင္ငံက တစ္ဖက္သတ္ အေကာက္ခြန္ကင္းလြတ္သက္ သာခြင့္အစီအစဥ္ (Preferential Treatment for LDCs From Kore) ၊ အိႏၵိယႏုိင္ငံက ေပးအပ္ေသာ အေကာက္ခြန္ ကင္းလြတ္သက္သာခြင့္ အစီအစဥ္(Duty Free Tariff Prefernce From India-DFTP Scheme)တုိ႔ ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔ျပင္ လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္မႈေဒသဆုိင္ရာ အျပန္အလႇန္ အေကာက္ခြန္သက္သာခြင့္ရႇိသည့္ ပင္ရင္းႏုိင္ငံ သက္ေသခံလက္မႇတ္မ်ားကိုလည္း ထုတ္ေပးလ်က္ရႇိေၾကာင္း သိရႇိရသည္။

လြတ္လပ္ေသာကုန္သြယ္မႈ ေဒ သဆုိင္ရာ အျပန္အလႇန္အေကာက္ခြန္ သက္သာခြင့္ရႇိသည့္ ပင္ရင္းႏုိင္ငံ သက္ေသခံလက္မႇတ္မ်ားမႇာ ASEAN Trade in Goods Agreement(ATIGA Form-D)၊ ASEAN-China Free Trade Area (Form-E)၊ ASEAN-Korea Free Trade Area(Form AK)၊ ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership(Form-AJ) ၊ ASEAN-India Free Trade Area(Form-AI)၊ESifh ASEAN-Australia and New Zealand Free Trade Area(Form-AANZ) တုိ႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရႇိရပါသည္။

လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္မႈ ေဒသဆုိင္ရာ အျပန္အလႇန္ အေကာက္ခြန္သက္သာခြင့္ ေပးျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္လည္း ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ႑ာႏႇစ္ ေအာက္တုိဘာလအထိ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားမႇ သြင္းကုန္မ်ားအေပၚ အေကာက္ ခြန္သက္သာခြင့္ေပးရမႈ တန္ဖိုးက်ပ္ သန္းေပါင္း ၄၁၅၇ဒသမ ၆၄သန္း ေက်ာ္အထိ ရႇိေနေၾကာင္းစီးပြားေရးႏႇင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမႇ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

အာဆီယံ လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္မႈနယ္ေျမ (AFTA) ႏႇင့္ ေဆြး ေႏြးဘက္ႏုိင္ငံမ်ား လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္မႈနယ္ေျမ(ACFTA, AK FTA, AJ FTA,A ANZ FTA ) အတြက္ အေကာက္ခြန္ သက္သာခြင့္ ရရႇိေစရန္ သက္ဆုိင္ရာႏုိင္ငံမႇ ထုတ္လုပ္သည့္ ပင္ရင္းႏုိင္ငံသက္ေသခံ လက္မႇတ္ပံုစံ(ATIGA Form D)မ်ား လိုအပ္ေၾကာင္း၊ လက္ရႇိတြင္ အေကာက္ခြန္ ေလ်ာ့ေပါ့ေပးသည့္ အစီအစဥ္တြင္ ပါ၀င္သည့္ ပင္ရင္းႏုိင္ငံ သက္ေသခံလက္မႇတ္ကို စီးပြားေရးႏႇင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာနတို႔မႇ သတ္မႇတ္ထားသည့္ ႐ံုးႏႇင့္ နယ္စပ္၀င္ေပါက္တို႔တြင္ ထုတ္ေပးလ်က္ရႇိေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံမႇ လက္ခစားအထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမ်ားက ဂ်ပန္၊ ဂ်ာမနီ၊ ဆြစ္ဇာလန္၊ ဘယ္လ္ဂ်ီယမ္ႏႇင့္ နယ္သာလန္ႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ တင္ပုိ႔ျခင္းမ်ားအတြက္ GSP ေလ်ာက္ထား ျခင္းမ်ား ရႇိေၾကာင္း၊ ကိုရီးယားႏုိင္ငံကေပးေသာ တစ္ဖက္သတ္ အေကာက္ခြန္ကင္းလြတ္သက္သာခြင့္ အစီအစဥ္ျဖင့္လည္း ကိုရီးယားႏုိင္ငံသုိ႔ အထည္အေျမာက္အျမား တင္ပုိ႔ေနေၾကာင္းလည္း သိရႇိရပါသည္။

http://www.first-11.com/index.php?option=com_content&view=article&id=17053:2012-12-28-07-28-22&catid=99:2011-04-10-07-08-41&Itemid=174

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s