ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ လာေရာက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံေတာ့မယ္ဆိုရင္

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၊ ယူနန္တကၠသိုလ္က ေဆြးေႏြးပြဲ ဖိတ္ၾကားတဲ့အခါ ႏုိင္ငံျခားဆက္ဆံေရး၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၊ စာနယ္ဇင္းေတြရဲ႕ အခန္းက႑ဆုိၿပီး အပိုင္း ၃ပိုင္းခြဲ ေဆြးေႏြးၾကမယ္။ ျမန္မာဘက္ကလည္း စာတမ္း ၄ ေစာင္နဲ႔ သံုးသပ္ခ်က္ ၃ ခုေပးပါလို႔ ေျပာတယ္။ ကိုယ့္အခ်င္းခ်င္း ခြဲတမ္းခ်ၾကတဲ့အခါ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္ကို တာဝန္က်တယ္။

သူေပးထားတဲ့ ေခါင္းစဥ္က အႀကီးႀကီးပဲ။ ျမန္မာေတြရဲ႕ တ႐ုတ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြအေပၚ အျမင္၊ တ႐ုတ္အစိုးရနဲ႔ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ေတြအတြက္ အႀကံျပဳခ်က္၊ လက္ေတြ႕ အခက္အခဲေတြကေန ဘယ္လိုလြတ္ေအာင္ လုပ္မလဲ၊ အနာဂတ္မွာ အလားတူ အႏၲရာယ္ေတြနဲ႔ မေတြ႕ေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲတဲ့။

ဒါနဲ႔ ေခါင္းစဥ္ႀကီးက သိပ္ႀကီးပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ဆီက သိပ္ၿပီးေတာ့ မေမွ်ာ္လင့္ပါနဲ႔။ ၿပီးေတာ့ တ႐ုတ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြကို တစ္မ်ဳိးေျပာ၊ တျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြကို တစ္မ်ဳိးေျပာတာမ်ဳိးလည္း မျဖစ္ခ်င္ဘူး။ အားလံုးကို ၿခံဳေျပာတာမ်ဳိးပဲ ျဖစ္ခ်င္ပါတယ္လို႔ နိဒါန္းခ်ီလိုက္ပါတယ္။ အခု ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို အခ်က္ ၃ ခ်က္အေပၚ အေျခခံၿပီး ရွင္းျပခ်င္တယ္။ အဲဒါေတြကေတာ့ အခင္းအက်င္းသစ္၊ ကစားသမား အသစ္ေတြနဲ႔ ကစားနည္း အသစ္ေတြပါလို႔ ေျပာလိုက္ပါတယ္။

အခင္းအက်င္းသစ္နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ စၿပီးေျပာရရင္ မူဝါဒခ်မွတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္တဲ့ ေနရာေတြမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ ဟိုတုန္းက ႀကံဳေတြ႔ခဲ့၊ ရွိခဲ့တဲ့ အမွားေတြ အမ်ားႀကီးကို ျပင္ဆင္ေနတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ၊ ဒီမုိကေရစီကို ဦးတည္ၿပီး စမ္းသပ္ေဆာင္ရြက္မႈေတြ ျပဳလုပ္ေနတာကို ေမ့မထားသင့္ဘူး။ ဟိုတုန္းက ျမန္မာမီဒီယာေတြနဲ႔ ျပည္သူေတြဟာ အရင္အစိုးရနဲ႔ တ႐ုတ္ေကာ္ပိုေရးရွင္းႀကီးေတြ ဘာသေဘာတူညီခ်က္ေတြ ရွိခဲ့ၾကတယ္ ဆိုတာကို သတိမထားမိခဲ့ၾကဘူး။ အခုဆုိ တ႐ုတ္ကုမၸဏီေတြ၊ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ေတြဆီကေန သတင္းအခ်က္အလက္ေတြ ပိုၿပီးသိခ်င္ၾကတယ္။ ၿပီးေတာ့ ပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ဘယ္လိုရွိသလဲ၊ လူေတြအေပၚ ဘယ္လိုအက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ရွိသလဲဆိုတာ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈေတြ လုပ္ဖို႔ လိုအပ္တဲ့အေၾကာင္း ပိုၿပီး သေဘာေပါက္ နားလည္လာၾကတယ္။ အခုလို အခင္းအက်င္းသစ္ေတြကို ထည့္တြက္ဖို႔ လိုတယ္။

ကစားသမား အသစ္ေတြဆုိတာက ဟိုတုန္းကလိုပဲ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ တစ္ခုထဲရွိတဲ့ စနစ္မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ ဗဟိုအစိုးရရယ္၊ ေဒသႏၲရ အစိုးရေတြရယ္ ရွိတယ္။ ၿပီးေတာ့ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ရွိတယ္။ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္နဲ႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ရွိတယ္။ ေဒသဆုိင္ရာ လႊတ္ေတာ္ေတြ ရွိတယ္။ ၿပီးေတာ့ ႏုိင္ငံေရး ပါတီေတြနဲ႔ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူေတြ၊ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႔အစည္းေတြ ရွိတယ္။ စာနယ္ဇင္းလို႔ ေျပာရင္ အရင္က အစိုးရပိုင္ပဲရွိရာက အခု ပုဂၢလိက ဂ်ာနယ္ေတြ ရွိတယ္။ ဧၿပီလဆန္းရင္ ပုဂၢလိကသတင္းစာေတြ ထြက္လာမယ္။ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ေရာက္ကတည္းက Facebook သံုးလို႔မရေတာ့ Facebook ေပၚက မဆင္းတဲ့သူ ဒုကၡေရာက္ေနၿပီဆိုေတာ့ ရယ္ၾကတယ္။ လူမႈေရးမီဒီယာေတြ ရွိတယ္။ ေျပာေနက်အတိုင္း ေျပာရရင္ ျပည္သူလူထုအသံေတြ (Voices) ေတြေရာ၊ ဆူညံသံ (Noises) ေတြေရာ ရွိတယ္။ အသံနဲ႔ ဆူညံသံကို ခြဲတတ္ဖို႔၊ ခြဲႏုိင္ဖို႔ဟာ အေရးတႀကီးကိစၥ ျဖစ္လာတယ္။

စီးပြားေရး နယ္ပယ္မွာ အရင္က စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔မႈေတြ လုပ္ခဲ့ၾကတဲ့ ႏုိင္ငံေတြက စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔မႈေတြ ႐ုပ္သိမ္းခဲ့ၾကတဲ့အတြက္ ၾသစေၾတးလ်၊ ဥေရာပနဲ႔ အေမရိကန္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြ ေပၚေပါက္လာေတာ့မယ္။

လုပ္ငန္းေတြ လုပ္ပံုကိုင္ပံုေတြ ေျပာင္းလာၿပီး ျမင္သာထင္သာရွိဖို႔၊ တာဝန္ယူမႈရွိဖို႔ေတြ က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ ေျပာလာၾကၿပီ။ အလုပ္သမားေတြ သင့္တင့္မွ်တတဲ့ လုပ္ခေတြရရွိဖို႔၊ ေကာင္းမြန္တဲ့ ပတ္ဝန္းက်င္ေတြ၊ အလုပ္ခြင္ေတြ ဖန္တီးေပးဖို႔၊ အလုပ္ရွင္နဲ႔ အလုပ္သမား ေႏြးေထြးတဲ့ ပတ္ဝန္းက်င္ေတြရွိဖို႔ လိုအပ္လာတယ္။ ကုမၸဏီေတြဟာ လူမႈေရးတာဝန္ ေက်ျပြန္ဖို႔ လိုအပ္တယ္။ (တ႐ုတ္ကုမၸဏီတစ္ခုက သူတို႔ေဆာင္ရြက္ခဲ့၊ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ လူမႈေရးတာဝန္ ထမ္းေဆာင္မႈေတြကို ရွင္းျပတယ္။) အခုဆိုရင္ ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ သဘာဝသယံဇာတ ထုတ္ယူမႈေတြဟာ ျမင္သာထင္သာရွိေရး၊ ႏုိင္ငံတကာ လႈပ္႐ွားမႈနဲ႔ ပူးေပါင္းဖို႔ ျပင္ဆင္ေနၿပီ။

ၿပီးေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အလုပ္လုပ္ေတာ့မယ္ဆုိရင္ ျမန္မာတို႔ရဲ႕ ဓေလ့ထံုးစံေတြကို သိဖုိ႔၊ နားလည္ဖို႔ ေကာင္းတယ္။ မႏၲေလးဆိုတာ ျမန္မာဘုရင္ေတြ ေနာက္ဆံုးထီးနန္းစံခဲ့တဲ့ ေနရာျဖစ္တယ္။ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ဓါတ္ ထက္သန္တယ္။ မံုရြာဆိုတာလည္း ႏုိင္ငံေရး၊ ဘာသာေရး အေျခခံ ခုိင္မာနက္႐ိႈင္းမႈရွိတယ္။ (ယူနန္တကၠသိုလ္ ဒုတိယအႀကီးအကဲကေတာ့ ျမန္မာလူမ်ဳိးေတြ ဒီေလာက္ျဖစ္ရေအာင္ တ႐ုတ္ေတြက ဘာေတြ သြားလုပ္ခဲ့ၾကသလဲ ဆိုတာကို အေတာ္စိတ္ဝင္တစား ေမးျမန္းပါတယ္။)

ျမန္မာႏုိင္ငံကို ေရာင္းခ်မယ့္ ထုတ္ကုန္ေတြ အရည္အေသြးရွိ စံခ်ိန္စံညႊန္းကိုက္ၿပီး စားသံုးသူေတြကို ဒုကၡမေပးဖို႔ လိုတယ္။ ျမန္မာျပည္သူျပည္သားေတြ ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈ ရရွိေအာင္ ႀကိဳးပမ္းၾကဖို႔၊ ေဒသခံေတြနဲ႔ ဆက္ဆံေရး ေကာင္းဖို႔ေတြကလည္း လိုအပ္တဲ့အေၾကာင္း ေျပာျပခဲ့ပါတယ္။ သဘာပတိလုပ္တဲ့ ပီကင္းတကၠသိုလ္ ႏုိင္ငံတကာေရးရာဌာန ပါေမာကၡ Yan Baoyn က ေစာေစာက အပိုင္း ၃ ပိုင္းစလံုးကို သေဘာတူပါတယ္ ဆိုမွ ဟင္း ခ်ႏုိင္တယ္။ ဘယ္သူမွထပ္ၿပီး မေမးလုိ႔ ေတာ္ပါေသးရဲ႕။ Power Point ကို အဂၤလိပ္ တင္ထားၿပီး ျမန္မာလိုတစ္ေၾကာင္းခ်င္း ေျပာတာကို တ႐ုတ္လို ဘာသာျပန္ေပးတဲ့ ပီကင္းတကၠသိုလ္က ဆရာမရဲ႕ ေက်းဇူးလည္း ပါတာေပါ့။

(ေဒါက္တာခင္ေမာင္ညိဳ)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s