ဒါလည္း တစ္ဒုကၡ

ကၽြန္ေတာ္ သည္ မေလးရွာနိုင္ငံသို႕ ေရာက္ရွိခဲ႕ သည္မွာ ေလးနွစ္ရွိခဲ႕ ပါၿပီး၊ ပထဆံုး ျမန္မာ ျပည္မွ ေအးဂ်င္းတဦးရဲ႕ ပို႕ ေဆာင္ေပးခ်က္ အရ ပထစက္ရံုတခုတြင္ အလုပ္ လုပ္ေနရာမွ တနွစ္ေလာက္အလုပ္လုပ္ ခဲ႕
ၿပီး အပံုမွန္လစာမရရွိခဲ႕ ျခင္း အိုတီ မရွိခဲ႕ ျခင္းတို႕ ေၾကာင့္ အျခား အလုပ္ ေျပာင္း ခဲ႕ ရာမွ သူငယ္ခ်င္း အားလံုး အိုဗာစေတျဖစ္ခဲ႕ ရပါသည္။

လက္ရွိ အလုပ္မွာ အဆင္ေျပလည္း ေျပခဲ႕ လို႕မိသားစုေတြ ကိုယ္လည္း လစဥ္အိမ္ ေငြပို႕ နိုင္ခဲ႕ ပါတယ္။

ဒီလိုအိုဗာစေတးျဖင့္ေနထိုင္လာရင္ ကံေကာင္းစြာျဖင့္ 2011 ခုနွစ္မွာ မေလးရွား အစိုးရမွ အိုဗာစေတးသမားမ်ား ကိုယ္ 6-p အစီစဥ္ျဖင့္ပါစစ္ ထုပ္ေပးမယ္ လို႕ တရား၀င္ ေၾကာ္ျငညခဲ႕ ပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္ တို႕ လည္း ၀မ္းသာအားရစြာျဖင့္ 6-p မ်ားကိုယ္ ယူၿပီး၊ လို အပ္ သည္႕ စာရြက္စာတမ္း အျပည္႕ အစံုျဖင့္ မေလးရွာ နိုင္ငံ ကြာလာလမ္ပူၿမိဳ႕ ရွိ ျမန္မာ သံရံုးမွာ ၈လပိုင္း ၂၀၁၁ တြင္ နိုင္ငံ ကူးလက္မွတ္ အား ေလွ်ာက္ထားခဲ႕ ပါသည္။

သံရံုးမွ ပတ္စ္ပိုစ္ စာအုပ္မ်ား ထုပ္ေပးၿပီး ဟု သတင္းၾကားသည္႕ အခါ သံရံုးသို႕ သြားေရာက္ခဲ႕ ပါသည္ သံရံုး သို႕ ေရာက္ေသာအခါ တာ၀န္ရွိသူ မ်ားထံ စံုစမ္းသည္႕ အခါ၊ ေၾကာ္ျငာ ဘုတ္တြင္သင့္ အမည္ ပါက
အမွတ္စဥ္ျဖင့္ လာေျပာလွ်င္ စာအုပ္ ထုပ္ ေပးမည္ဟု ေျပာပါသည္။

ထို႕ ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္ တို႕ သူ ငယ္ ခ်င္းတစုမွာ ေၾကာ္ျငာဘုတ္တြင္ ရွာ ေသာ္လည္း ေတြ႕ သျဖင့္ေမးျမန္းရာ ဒီအပတ္မပါလွ်င္ ေနာက္ အပတ္ပါမည္ ဟု ေျပားပါသည္။

ထို႕ ေၾကာင့္ ေနာက္ တပတ ၾကာေသာ္ ကၽြန္ ေတာ္ တို႕ သူ ငယ္ ခ်င္း တစု သည္ ကြာတာဘာရူး ျမိဳ႕ မွ ေနာက္ တၾကိမ္ ျမန္မာ သံရံုး သို႕ ခ်ီတက္ခဲ႕ ရပါသည္နံနက္ကားျဖင့္ေကအယ္သို႕ လာရာ ညေန ျမန္မာ သံရံုး သို႕ ေရာက္ခဲ႕ ပါသည္ တည္းစရာေနရာမရွိေသားေၾကာင့္ သံရံုး အေရွ႕ တြင္ ပလက္ေဖါင္းေပၚ အိပ္ၿပီး မိုလင္းထိ ေစာင့္ ခဲ႕ ရပါသည္။

မိုးလင္ေတာ႕ ေၾကာ္ျငာဘုတ္တြင္ မိမိ အမည္ကို ရွာရာ မေတြ႕ သျဖင့္ ေမးမည္ ဟု လုပ္ စဥ္မွာ စာအုပ္ထုပ္ယူခြင့္ရွိသူမ်ား ဟုဆို ကာ မိုက္ ျဖင့္ အမည္ မ်ားနွင့္ လမ်ား ကိုယ္ ေခၚပါသည္ ထို အထဲးတြင္ ၉ လပိုင္း တင္ထားသည္႕ သူမ်ား ပါ ပါ သည္။

အနီးတြင္ ရွိေသား ပြဲစားဟု ယူဆ ရေသာသူ တေယာက္ အားေမး ျမန္း ၾကည္႕ရာ မင္း တို႕ ၈ လ ပိုင္း တင္ ထားတာေတြ မေစာင့္ နဲ႕ ေခၚမွာ လည္း မဟုတ္ ဘူး အျမန္လို ခ်င္လွ်င္ ငါ လုပ္ ေပးမယ္ မေလးရွား ရင္း ဂစ္ (၈၀၀) ေပးဟု ေတာင္း ဆိုပါ သည္။

ကၽြန္ ေတာ္ တို႕ လည္း ဘာ မွ မေျပာဘဲး ေကာင္တာ သို႕ တိုက္ ရိုက္ သြားေမး ခဲ႕ ပါသည္၊ ေကာင္ တာေရာက္ ေသားအခါ တင္းထားတဲ႕ စာရြက္မွာ စီေနရာ နံပါတ္မ်ား မရွိ ဟု ဆို ကာ မည္သို႕ မွ မကူ ညီ နိုင္ ေၾကာင္း ေျပားပါ သည္။

(၈) လပိုင္း တင္ထားသူ မ်ားမွာ မည္သို႕ မွ စီေနရာ နံပါတ္ မရရွိ ၾကဘူး ဆိုတာ မေလးရွာမွာ ေနထိုင္တဲ႕ ျမန္မာ တိုင္း သိၾကပါတယ္၊ းါေၾကာင့္ ဘယ္လို ဆက္လုပ္ ၇မလည္း ဟုေမးရာ၊ ေနာက္ ထပ္ အသစ္ျပန္ တင္ ဟု ေျပားပါသည္။

ထို႕ေၾကာင့္ အဲ႕ ဒီေန႕ မွာ ဘဲ မိတၱဴ အားလံုး ျပန္ကူး၊ဓါတ္ပံု ရိုက္ ၿပီးဖိုင္ သံုးစံု ျပန္တင္ခဲ႕ ပါသည္။

ဒီလို နဲ႕ တင္ထားၿပီး ေစာင့္ ခဲ႕ ရာ တပတ္လည္းမရ တစ္လ လည္း မရ နဲ႕ အမ်ုိးမ်ဳိး ဒုကၡေရာက္ခဲ႕ ရပါ သည္၊ ဒီလိုနဲ႕ မေလးရွား နိုင္ငံ ထုပ္ ျမန္မာ စာေစာင္မ်ားတြင္ ျမန္မာ သံရံုး မွ တရား ၀င္ ပြဲးစား ကိုယ္စလွယ္ မ်ား ကိုယ္ ခြင့္ေပးထားသည္ ဟု ေၾကာ္ျငာမ်ား ကိုယ္ ဖတ္ ရသည္႕ အတြက္၊

ကၽြန္ ေတာ္ တို႕ သူ ငယ္ ခ်င္း မ်ား လည္း ထပ္ မေစာင့္ ေတာ႕ ဘဲ ၁၀ လ ပိုင္း တြင္ မိမိ တို႕ ေန ထိုင္ ရာ ၿမိဳ႕ အထိ ေရာက္ လာ ေသား သံရံုး ကိုယ္ စလွယ္ ဟု ဆို သူထံ လူေပါင္း ၁၆၀ ေလာက္ ေဖါင္ျဖည္႕ စာရြက္ စာတမ္မ်ားနွင့္ က်သင့္ေငြ ရင္းဂစ္မေလးရွာ(၇၅၀)းေပးၿပီး စာအုပ္ မ်ားေလွ်ာက္ ထားၾကပါ သည္။

သိပ္ မၾကာပါ (၁၂)ရက္ အတြင္း စာအုပ္ နွင့္ တကြာ သံရံု တြင့္ ေငြ သြင္း ထားေသာ ေငြ သြင္း ခ်လံ အ၀ါေရာင္ (၄၈၀) ကိုယ္ရရွိ
ပါသည္၊ သူငယ္ ခ်င္း မ်ား ကိုယ္ ဖုန္းျဖင္ေမးျမန္းစံုစမ္းရာမွာ ေငြသြင္း ခ်လံ အ၀ါ ပါတယ္ဆို ေသခ်ာပါတယ္ ဟုေျပာပါသည္။

ထို႕ ေၾကာင့္ ကၽြန္ ေတာ္ တို႕ လည္း သေဌ ကို စာအုပ္ေပးၿပီး ပါ မစ္မ်ား ကိုယ္ လုပ္ လိုက္ ပါတယ္၊ဒီလို နဲ႕ ေနလာရင္ မွာ မာမစ္လည္း ရၿပီး ဆိုေတာ႕ ၁၀ လပိုင္း ၂၀၁၂ က ျမန္မာ ျပည္ခဏျပည္လည္ မည္ဟု ေဌတြင္ခြင့္ တိုင္ ကာ ေကအယ္ သို႕ သူငယ္ ခ်င္း နွစေယာက္ ထြက္ခဲ႕ ပါသည္။

ေကအယ္ ေရာက္ လို႕ ေသာ္တာနဒီတြင္ေလယာဥ္ လက္ မွတ္ ၀ယ္ေတာ႕ မွ ေကာင္တာမွာ ရွိတဲ႕ သူက မင္းတို႕ စာအုပ္က အစစ္ မျဖစ္နိုင္ ဟုေျပားမွ သိရပါတယ္၊ ကၽြန္ ေတာ္ တို႕ လည္း ခ်လံ အ၀ါကိုယ္ ထုပ္ ျပရာ ခ်လံ ကေတာ႕ အစစ္ျဖစ္နိုင္တယ္ဒါေပမဲ႕ စာအုပ္ေတာ႕ အစစ္မျဖစ္နိုင္ဘူး ဟုေျပာပါသည္ ေသခ်ာ ေအာင္ မင္းတို႕ သံရံုး သြား စစ္ပါလာ ဟု ေျပာရာ ကၽြန္ေတာ္ တို႕ လည္း စိတ္မေကာင္းစြာျဖင့္ သံရံုသို႕ ထြက္ခဲ႕ ပါသည္။

သံရံုးေရာက္ ေတာ႕ ေကာင္ တာတြင္ သြားၿပီး ေမးမရဲးလို႕ သံရံုး စားေသာက္ဆိုင္မွာ တေယာက္ ကိုယ္ အကူ အညီ ေတာင္းရာ သူတို႕ စစ္ေပး သည္မွာ ကၽြန္ ေတာ္ တို႕ စာအုပ္မ်ား သည္
အတုျဖစ္ေနေၾကာင္း တိတိက်က် သိခဲ႕ ရပါသည္။

ထို႕ ေၾကာင့္ ဘာ ဆက္လုပ္ ရမွန္း မသိလို႕ ေဟာတယ္ျပန္ အိပ္ဆြဲးၿပီး လက္ရွိ အလုပ္လုပ္ေနေသား ကြာတာဘာရူးျမိဳ႕ သို႕ နွစ္ေယာက္ သား ျပန္႕ ရပါသည္။

ကၽြန္ ေတာ္ တို႕ ၁ လပိုင္း ၂၀၁၃ စာအုပ္ အတုမွ အစစ္ သို႕ လဲရန္ ကြာလာန္ပူျမန္မာ သံရံုး သို႕ ခ်ီတက္လာ ခဲ႕ ပါၿပီး၊ သံရံုး ကိုယ္ ေရာက္ ေတာ႕ ေကာင္ တာမွာ ေမးလိုက္ ပါတယ္
ထံုးဆံ အတိုင္း အဆူ အေငါက္ ကိုယ္ အရင္ ခံရပါတယ္။

ၿပီးေတာ႕ မွ သူတို႕ က သံရံုး ၀င္း အတြင္းမွာ ဖြင့္ထားတဲ႕ စားေသာက္ဆိုင္ ကိုယ္ညႊန္းပါတယ္၊ အမည္ေတာ႕ ကၽြန္ ေတာ္ မေဖၚျပ ခ်င္ေတာ႕ပါဘူး
သူ႕ ပံုစံက တရုတ္လိုပါ၊သူနဲ႕ ေတြ႕ ေတာ႕ စကားေျပားရတာ အဆင္ေျပပါတယ္။

သံရံုး ကလည္း သူ႕ ကိုယ္လြဲးထားပါတယ္ လို႕ ေျပာပါတယ္၊ ဒီလို နဲ႕ က်သင့္ ေငြ ကိုယ္ ေမး လိုက္ ေတာ႕ ရင္းဂစ္ မေလး
ရွား(၁၅၀၀) ေတာင္းပါတယ္၊ကၽြန္ ေတာ္ တို႕ လည္းွရွင္းျပပါတယ္။

ကၽြန္ ေတာ္ တို႕ ေတြ အရင္က အတု မိလို႕ (၇၅၀) လည္း ရႈံးၿပီးၿပီး၊ အခု (၁၅၀၀) ဆိုေတာ႕ ကၽြန္ေတာ္ တို႕ လည္း ဘယ္ လို မွ မတတ္
နိုင္လို႕ပါ လို႕ ေျပားေတာ႕၊ ဒါက သူ တို႕ နဲ႕ မဆိုင္ဘူးလို႕ မာမာတည္တည္နဲ႕ ေျပားပါတယ္၊ ကၽြန္ ေတာ္ တို႕ လည္း တာ၀န္ရွသူ အၾကီးအကဲးနဲ႕ ေတြ႕ ၿပီးအသနားခံတင္ျပမယ္ လို႕ ေျပားေတာ႕ ေတြ႕ ခြင့္မရပါဘူး။

ဒီလို နဲ႕ ကၽြန္ ေတာ္ တို႕ ေတြ ေအအယ္ ျမိဳ႕ထဲးမွ ဒီအလုပ္လုပ္တဲ႕ ဆိုင္ေတြ၊ ရံုး ခန္းေတြ စံုစမ္းတယ္၊ ျမန္မာ သံရံုး နဲ႕ ပတ္သက္ပါတယ္ ဆိုတဲ႕ဆိုင္ ေတြ ကလည္း တာ၀န္ယူလုပ္ေပးမယ္ ဒါေပ မဲ႕ အနည္းဆံုး
ရင္းဂစ္ (၁၆၀၀) ေလာက္ေပး ရမယ္ လို႕ ေျပာပါတယ္။

ဒီေနရာမွာ စာဖတ္သူမ်ား စဥ္းစားေပးၾကပါ၊ ကၽြန္ ေတာ္ တို႕ အတြက္ ဖြင့္ ထားေပးတဲ႕ ျမန္မာ သံရံုးကျမန္မာ နိုင္ငံသားေတြ အတြက္ ဘာ မွ လုပ္ မေပး နိုင္ဘဲ သံ ရံုးက လြဲးထားေပးတဲ႕ သူေတြ ဆီမွာေတာ႕
လုပ္ခ်င္တာအကုန္လုပ္လို႕ ရတယ္ ဆိုတာသဘာ၀ မက်ဘူး လို႕ ထင္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။

ကၽြန္ေတာ္ တို႕ ဒီလို စာအုပ္ အတု နဲ႕ ဆံုရျခင္း အေၾကာင္းကေတာ႕ အဓိက တရာခံက ျမန္မာ သံရံုး က တာ၀န္ရွိသူေတြပါ အစကတည္းက ျမန္မာ သံရံုးမွ တာ၀န္ရွိသူေတြက ကိုယ္စလွယ္ ေတြ ခြင့္ မျပဳရင္ ကၽြန္ ေတာ္ တို႕ လည္း ဒီ လို ဒုကၡ ျဖစ္စရာမရွိပါ ဘူး။

လက္ရွိ ေကအယ္ တြင္ ကၽြန္ ေတာ္ တို႕ ေလ႕ လာ သေလာက္ ၾကားသေလာက္ကေတာ႕၊ကၽြန္ ေတာ္ တို႕ လို႕ ပတ္စ္ ပိုစ္ အတုထိသူေတြ အေယာက္ ေပါင္း နွစ္ေထာင္ ေက်ာ္ ေလာက္ ရွိမည္ ဟု ခန္႕ မွန္း ၾကပါတယ္၊ စံုစမ္းလို႕ ရသေလာက္ ကေတာ႕ လက္ရွိသံုရံုးက ကိစၥအ၀၀ ကိုယ္ ကိုယ္စလွယ္ပြဲစား၊ စိန္နန္းေတာ္ ကုန္ပဏီ ပိုင္ရွင္ ဗိုလ္မႈး သိန္း သန္း ဆို သူအား လြဲေျပာင္းေပးထား သည္ဟု သိရပါသည္။

သံရံုး စား ေသာက္ ဆိုင္အတြင္မွာ ကၽြန္ေတာ႕ ထံ စာအုပ္ အသစ္လွဲ ရန္ ရင္းဂစ္ (၁၅၀၀) ေတာင္းသူမွာ ဗိုလ္မႈး သိန္းသန္း တပည္႕ ျဖစ္ပါသည္။
ကၽြန္ေတာ္ တို႕ လည္း မေက်နပ္ၾက သျဖင့္ သံရံုမွ လူ ၾကီးမ်ား နွင့္ ေတြ႕ရန္ ၾကိဳးစားမည္ဟု ဆံုးျဖတ္ၿပီးေန႕ စဥ္သံရံု သို႕ ေရာက္ရွိခဲ႕ ပါ သည္။

လက္ရွိ သံရံုး မွာ ျမင္ေတြ႕ ေနရတဲ႕ ျပည္သူေတြ အေပၚ မတရာ
နည္းမ်ဳိးစံုနဲ႕ ေခါင္းပံုျဖတ္ေနတဲ႕ အရာအခ်ဳိ႕ ကိုယ္ တင္ ျပေပလိုက္ ပါ႕မယ္။
သံရံုးသို႕ ေရာက္ လာၾကေသာ ျမန္မာ ျပည္သားမ်ား သံရံုး သို႕ ေငြ သြင္း စရာရွိလွ်င္ ျမန္မာ သံရံုး ေကာင္တာ မွ တိုက္ ရိုက္ လက မခံ ဘဲ စိန္နန္းေတာ္ ဗိုလ္မႈသိန္းသန္း ဖြင့္ထားေသာ သံရံုး အတြင္မွ
ေကာင္တာ တြင္ ေပး သြင္းရသည္။

ေငြသြင္း ခ်လံ တေဆာင္လွ်င္ ရင္ဂစ္ ၁၀ မွ ရင္ ၂၀ ထိယူပါသည္၊
သံရံုး မွ တိုက္ ရိုက္ ေငြ လက္ ခံလွ်င္ ရသည္႕ တိုင္ ေအာင္၊ နည္းမ်ဳိးစံု သံုးၿပီးေခါင္းပုံံု ျဖတ္ျခင္း လက္ရွိ ျမန္မာ နိုင္ငံ ကူး လက္ မွတ္ အသစ္လွဲ လွယ္ လို ပါက၊ သံရံုး တြင္ လာ စရာမလို ဘဲ စိန္နန္းေတာ္
ဗိုလ္မႈး သိန္း သန္းတြင္ စာအုပ္ဖို႕ +၂၅၀ ေပးလ်င္ ရပါ သည္။

လက္ရွိ သံရံုးတြင္ ဖြင့္လွစ္ထားေသားစားေသာက္ဆိုင္မွာ လြန္ ခဲ႕ သည္႕ သံအမတ္ၿပီး ဦလွေမာင္ လက္ထက္ မွ စၿပီး ကိုထြန္း ၾကည္ ရွမ္းေတာင္တန္းမွ ဖြင့္ ခဲ႕ ပါသည္ ယၡဳအခါ၊ စိန္နန္းေတာ္ ဗိုလ္မႈး သိန္း
သန္နွင့္ သံရံုး ေပါင္းၿပီး ထြန္း ၾကည္အာ သံ ရံုး အတြင္းမွ နွင္ထုပ္ၿပီး လက္ရွိစိန္နန္းေတာ္ဗိုလ္မႈး သိန္းသန္းမွ ဖြင္လွစ္ ထားေၾကာင္း သိရသည္။

နိဂံုး ခ်ပ္ အေနနဲ႕ တင္ျပ ခ်င္တာက သံရံုးနဲ႕ ပတ္သက္ၿပီး၊ ကၽြန္ေတာ္ တို႕ ျပည္ သူေတြ ကိုယ္ ကူညီမႈ႕မေပးနိုင္ဘဲ ခရိုနီေတြကိုယ္ ဒီထက္ ပိုၿပီး ၾကီးပါြးခ်မ္းသာေအာင္ လုပ္ ေပးေနတာ က သဘာ၀ မက်ဘူးလို႕ ထင္ပါတယ္၊ ျမန္မာ ျပည္မွာ ကၽြန္ ေတာ္ တို႕ ျပည္သူေတြ အတြက္ ပလုပ္ အကိုင္ အခြင့္ အလမ္း လည္း ရွာမေပးနိုင္၊ ျပည္ပမွာ လာေရာက္ အလုပ္ လုပ္ ကိုင္ေတာ႕ လည္း၊ မကူညီ တဲ႕ အျပင္ နည္းမ်ဳိး စံု ျဖင့္
ေခါင္ပံု ျဖတ္ေနတာက၊ တကယ္လူ မဆန္ တဲ႕ လုပ္ရပ္ ေတြ လို႕ ျမင္ပါတယ္။

ဒီသတင္း ကိုယ္ ဖတ္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာလူၾကီး မင္းမ်ားမွ ကၽြန္ေတာ္ တို႕ မေလးရွားမွာ ရွိၾကတဲ႕ ျမန္မာ ျပည္သူျပည္သားမ်ား ကိုယ္ တတ္ နိုင္သေလာက္ ကူညီ ကယ္ တင္ေပးၾကပါ လို႕ အေမတၱာရပ္ခံ အသနားခံ တင္ျပအပ္ ပါတယ္။

မေလး ရွားမွာ ရွိ တဲ႕ လူမႈႈ ကူညီ ေရး အဖြဲ႕ ကေတာ႕ လို အပ္တဲ႕ စာရြက္ စာတမ္း အသံဖိုင္မ်ား၊ဓါတ္ပံုမ်ား၊ ကၽြန္ေတာ္ တို႕ ထံ မွ ယူၿပီး နိုင္ငံ ျခားေရး ၀န္ ၾကီး ဌါန အထိ တိုင္ေပး ပါမည္ဟုလည္း ေျပာပါ သည္။

အေကာင္းဆံုးကေတာ႕ မေလးရွား နိုင္ငံ မွာ စာ အုပ္ အတုထိထားသူေတြ ကိုယ္ အတတ္ နိုင္ဆံုး သက္သာစြာျဖင့္ စာအုပ္မ်ား ျပန္လည္ လွဲယူ ခြင့္ရွိရန္ တင္ျပပါ သည္။

အားလံုးကို ေလးစားစြာျဖင့္
မေလးရွား နိုင္ငံတြင္ဒုကၡေရာက္ေနသူမ်ား

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s