အထပ္ျမင့္ အရည္အေသြး စစ္ေဆးအဖဲြ႕

ျမန္မာျပည္ေဆာက္လုပ္ေရးမွာ ‘အထပ္ျမင့္ အရည္အေသြး စစ္ေဆးအဖဲြ႔ CQHP’ ဆုိတာရွိတယ္။ အဖဲြ႔ေခါင္းေဆာင္ပုိင္း ပညာရွင္တခ်ိဳ ႔က မဆလေခတ္ကတည္းက ပညာရွင္ေတြဆုိေတာ့ ၾကီးျပီေပါ့။

ပုံမွန္ ၈ ထပ္ခဲြပဲ ေဆာက္ရင္ ျမိဳ႔ေတာ္စည္ပင္ ခြင့္ျပဳခ်က္နဲ႔ ရတယ္။ အဲဒါထက္ ေက်ာ္သြားရင္ေတာ့ CQHP ရဲ ႔ စစ္ေဆးခ်က္နဲ႔မွ ေဆာက္လုပ္ခြင့္ရတယ္။ ဒီေနာက္ပုိင္း ေဆာက္လုုပ္ေရးေတြ အားေကာင္းလာေတာ့ CQHP အေနနဲ႔ အလုပ္ေတြ မႏုိင္မနင္းျဖစ္လာတယ္။

လခစားလုိမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ ‘ၾကီးေတာ္ႏြား အလကားေက်ာင္းခုိင္း’ ထားေတာ့ အဲဒီအဖဲြ႔က ပညာရွင္ေတြမွာလဲ မႏုိင္- ပစ္ထား၊ အားရင္ စီစစ္ခြင့္ျပဳေပးမယ္ဆုိတဲ့ ဖက္ကုိ ယုိင္လာတယ္။

ဒီၾကားထဲ နာမည္ရေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီၾကီးတခ်ိဳ ႔က အဲဒီအဖဲြ႔က လူၾကီးတခ်ိဳ ႔ကုိ သူတုိ႔ကုမၸဏီရဲ ႔ အၾကံေပးလုိလုိ ဘာလုိလုိ ဆဲြစိၾကျပန္တယ္။ တခ်ိဳ ႔ကေတာ့ လူၾကီး ေတြကုိ ကမၻာတစ္ပတ္ (စင္ကာပူေလာက္-ဘန္ေကာက္ေလာက္) လုိက္ပုိ႔ေပး တယ္။

အက်ိဳးဆက္အေနနဲ႔

၁) သူတုိ႔နဲ႔ ဆက္စပ္တဲ့ကုမၸဏီၾကီးေတြ- ခြင့္ျပဳမိန္႔လြယ္လြယ္ကူကူရတယ္။

၂) သူတုိ႔နဲ႔ မရင္းႏွီးတဲ့ ကုမၸဏီေတြ -ခြင့္ျပဳမိန္႔က်ဖုိ႔ လခ်ီ-ႏွစ္ခ်ီေစာင့္ၾကရတယ္။

၃) ပညာဆက္ျပတ္သလုိျဖစ္ျပီး ဟုိးေခတ္ကပညာရွိဟာ ဒီဖက္ေခတ္ကမၻာနဲ႔ အံမ၀င္တဲ့ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြ ခ်မွတ္တယ္။

အခုဟာက ရဲက ႏွစ္လုံးဒုိင္မွာ ရွယ္ယာပါသလုိျဖစ္ေနတယ္။ အထပ္ျမင့္ေဆာက္လုပ္ေရးကုိ စစ္ေဆးမယ့္လူၾကီးက အထပ္ျမင့္ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီရဲ ႔ အၾကံေပးျဖစ္ေနတဲ့ အျပင္ sponsor ကုိပါ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ၾကီး enjoy လုပ္ေနတယ္။ ဒီၾကားထဲ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာရရင္ အဲဒီလူၾကီးေတြဟာ ေရွးတုံးကပညာရွင္၊ ေခတ္ပညာရွင္မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ သူတုိ႔ ပညာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ဒိတ္ေအာက္သြားျပီ။ အဲဒါမ်ိဳးေတြ လတ္တေလာျပဳျပင္ေျပာာင္းလဲေရးမွာ ေတာ္ေတာ္မ်ားတယ္။

တကယ္ေတာ့ ႏိုင္ငံရပ္ျခားကေနျပီးေတာ့ civil & structural နဲ႔ျပီးလာတဲ့ဗမာေတြခုဆိုေတာ္ေတာ္ေလးမ်ားေနျပီ။ U C Berkeley က ျပီးတဲ့လူေတြလည္းရွိတယ္။
စလံုးမွာ Master ျပီး၊ PhD ထိျပီးတဲ့ Structural ပိုင္းဆိုင္ရာ ပညာရွင္ေတြလည္း အမ်ားၾကီးရွိတယ္။ လက္ရွိ CQHP ကို အသစ္ျပန္ဖြဲ ႔ျပီး အဲသည္လိုလူမ်ိဳးေတြကို ေနရာေပးသင့္တယ္။

ေနာက္ဆုံးေတာ့ အဲဒီအဖဲြ႔အစည္းရွိေနျခင္းဟာ မူလရည္ရြယ္ခ်က္ဘယ္ေလာက္ ေကာင္းေကာင္း ဘာမွထူး၊ ျဖစ္မလာပါ။ လက္သင့္ရာ ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီမ်ားက အရင္အတုိင္း လုပ္ခ်င္သလုိလုပ္ျမဲ။ ၀ယ္ယူေနထုိင္သူျပည္သူအမ်ားပဲ နစ္နာမွန္းမသိ နစ္နာေနဆဲပါ။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s