ပို႕ကုန္ ၁၅၂၊ သြင္းကုန္ ၁၆၆

လာမည့္ ၂ဝ၁၃-၂ဝ၁၄ ဘ႑ာေရးႏွစ္အစ မတ္လဆန္းမွ စတင္ၿပီး ပုိ႔ကုန္ ၁၅၂ မ်ဳိး၊ သြင္းကုန္ ၁၆၆ မ်ဳိး လုိင္စင္ေလွ်ာက္ထားရန္ မလုိဘဲ ပုိ႔ကုန္သြင္းကုန္ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။

”အလုိအေလ်ာက္ လုိင္စင္ထုတ္ေပးေနတဲ့ ပုိ႔ကုန္ ၁၅၂ မ်ဳိး၊ သြင္းကုန္ ၁၆၆ မ်ဳိးကုိ အရင္ခြင့္ျပဳေပးတာပါ။ လာမယ့္ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔မွာ အေရးႀကီးနဲ႔ ကန္႔သတ္ကုန္စည္ေတြက လြဲလုိ႔ က်န္တဲ့ကုန္စည္အားလံုးကုိ ခြင့္ျပဳသြားမွာပါ” ဟု ကုန္သြယ္ေရး ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ယခုကဲ့သုိ႔ လုိင္စင္ေလွ်ာက္ထားရန္ မလုိဘဲ ကုန္သြယ္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခြင့္သည္ ပထမအဆင့္ျဖစ္ၿပီး ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ဒုတိယအဆင့္ ထပ္မံေျဖေလွ်ာ့မည္ ျဖစ္သည္။ ထိုသုိ႔ေျဖေလွ်ာ့ရာတြင္ အေရးတႀကီး ကုန္စည္မ်ားႏွင့္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ ဝန္ႀကီးဌာနမွ တားျမစ္ထားေသာ ကုန္စည္မ်ားမွအပ က်န္ပုိ႔ကုန္သြင္းကုန္ ကုန္စည္မ်ားကုိ လုိင္စင္ေလွ်ာက္ထားရန္ မလုိဘဲ ကုန္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ သက္ဆုိင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ညႇိႏႈိင္း၍ ခြင့္ျပဳေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s