ရွဳပ္ေထြးေသာ၊ ေကာက္က်စ္ေသာ၊ ယုတ္မာေသာ၊ လူမဆန္ေသာ

maxresdefault

 

မိုးဟိန္း၏ေနာက္ေႀကာင္း ျပည္ပမွ ျပန္လည္ေရာက္ရွိစဥ္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ၊ အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရး ၊ ေခါင္းစဥ္လွဳပ္ရွားရန္ သူငယ္ခ်င္းျဖစ္သူ ယုႏိုင္ မွတဆင့္ ဦးေအာင္ေသာင္း ႏွင့္ ဆက္သြယ္ခဲ့ေၾကာင္း။ – (၄)ႀကိမ္ခန္႕ေတြ႕ဆံုၿပီး ဦးေအာင္ေသာင္း မွ ျပည္ပေရာက္ ABSDF အဖဲြ႕မ်ားျပန္လည္ေခၚယူေရးအတြက္ ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့ေစခိုင္းခဲ့ေၾကာင္း။

– ABSDF အဖဲြ႕ႏွင့္ ဆက္ဆံရာတြင္ အႀကံဥာဏ္ေတာင္းခံခဲ့ေၾကာင္း။

– ဦးေအာင္ေသာင္း မွ Media တစ္ခုျပဳလုပ္ရန္ တာ၀န္ေပးခဲ့ရာ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦး၀င္းျမင့္ အားေငြေၾကး ေထာက္ပံ့ေပးရန္ တဲြဘက္ေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ဦး၀င္းျမင့္ မွ သားျဖစ္သူ သူရိန္၀င္းျမင့္ အား တာ၀န္ေပးအပ္ခဲ့ ေၾကာင္း။ – သူရိန္၀င္းျမင့္ မွ ေရႊအုန္းပင္ အိမ္ရာ တြင္ေနရာခ်ေပးခဲ့ေၾကာင္း။

– ဆရာေက်ာင္း(ဦးေအာင္ကို၀င္း) မွ ေငြက်ပ္သိန္း(၃၅၀၀)ထုတ္ေပးၿပီး က်န္သူမ်ားအား ႏွဳတ္ Share အျဖစ္သတ္ မွတ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ (၅၀%) Share ယူထားၿပီး (၂၅%)ဦးေအာင္ေသာင္း ၊ (၂၅%)ဦး၀င္းျမင့္ သတ္မွတ္ခဲ့ေၾကာင္း။ – “ေခတ္မိုး” ေန႕စဥ္သတင္းစာထုတ္ေ၀ေရး ဦးဖိုးေသာၾကာ ႏွင့္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း၊CEO အျဖစ္တာ၀န္ယူခဲ့ၿပီး တစ္လ USD 1000 ႏွင့္ (၁)ႏွစ္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ေၾကာင္း။

– ဆရာေက်ာင္း ႏွင့္ရင္းႏွီးမွဳမ်ားလာၿပီး သူရိယအလင္းဂ်ာနယ္ ထပ္မံထုတ္ရန္ ညွိႏွိဳင္းေအာင္ျမင္ခဲ့ေၾကာင္း။ – “ေခတ္မိုး” ေန႕စဥ္သတင္းစာ ႏွင့္ ဂ်ာနယ္ကို ရပ္ဆိုင္းခဲ့ေၾကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ား ၊ သူေဌးႀကီးမ်ား၏ အတြင္းသတင္းရရွိေရးေဆာင္ရြက္ ခဲ့ၿပီး လူထုသို႕ဖြင့္ခ်ရန္ ဦးေအာင္ေသာင္း မွ Guideline ေပးခဲ့ေၾကာင္း။

– ယခုအခါ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးတစ္ဦး ႏွင့္ ေဒါက္တာ ကံေဇာ္ ထံသို႕ဖုန္းဆက္၍ ဓါတ္ပံုအေထာက္အထားမ်ား ရွိေနေၾကာင္း၊ အမ်ိဳးသမီးကိစၥ မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုၿခိမ္းေျခာက္ကာ ေငြေတာင္းခံမွဳရွိေၾကာင္းသိရ။

– ၀န္ထမ္းမ်ား နစ္နာေၾကးေပးရန္ ဦးေအာင္ကို၀င္း ထံမွ က်ပ္သိန္း(၁၀၀၀)ေတာင္းထားေၾကာင္းသိရွိရ။ – ၀န္ထမ္းမ်ားကိုေလ်ာ္ေၾကးေပးရာတြင္ က်ပ္သိန္း(၁၀၀)ခန္႕သာ အသံုးျပဳခဲ့ေၾကာင္း။ – တရုတ္ ၁၀၀ အုပ္စု မွ က်ပ္သိန္း(၁၀၀၀)ေတာင္းခံရရွိခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရ။

ကိုေရႊထူးတိုု႔ဆီမယ္ အခုမွ စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ႏိုးထလာဖို႔ရွိေသးတယ္ အသားထဲက ေလာက္ထြက္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး တုတ္နဲ႔ထိုးခ်င္တဲ့ မုဒိန္းမႈနဲ႔ ရဲစခန္းေရာက္ဖူးတဲ့ ကေမာၻဇဘဏ္ရဲ႕ ဥကၠဌ ေအာင္ကိုဝင္းရဲ႕ ယုတ္မာမႈေတြက ေတာ္ေတာ္ဆိုးတယ္..။ မီဒီယာကိုု ေငြနဲ႔အေရာင္စိုးတယ္။ ေသာက္တလြဲ အဆင့္အတန္းမရွိ လုုပ္ရပ္ေတြလုုပ္ၿပီး ျပည္သူေနာက္ခံရွိတယ္ဆိုုတဲ့ အေကာင္စားေတြေၾကာင့္ တိုင္းျပည္ရဲ႕ မီဒီယာအဆင့္အတန္းကိုု ေစာ္ကားတယ္။ ဒါကိုုေထာက္ခံေနတဲ့ သူေတြရွိေနတဲ့အတြက္ ေရႊထူး တကယ္စိတ္မေကာင္းဘူး။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s