သတင္းမ်ားေပးပို႔ႏုိင္ပါတယ္

ကိုေရႊထူးရဲ႕ ဘေလာ့ဟာ သတင္းေတြ ေကာင္းႏိုးရာရာ စုစည္းေပးထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာင္ေရရွည္မွာ သမိုင္းျဖစ္ႏိုင္မယ့္ အေၾကာင္းအရာ အခ်က္အလက္ေတြကို စုေစာင္းထားျခင္းနဲ႔ ဒီစုေစာင္းထားတာေတြကိုလည္း မွ်ေဝေပးခ်င္စိတ္ေၾကာင့္ပဲ ဒီဘေလာ့ကို စတင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိႏိုင္ငံမွာ အက်င့္ပ်က္ခ်စားေနတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ ျပဳျပင္ရမယ့္အေၾကာင္းအခ်က္အလက္ေတြ၊ ထိန္းသိမ္းသင့္တဲ့ သတင္းေတြ၊ အမ်ားသိေစ ဖတ္ႏိုင္ေစမယ့္ အရာေတြကို လြတ္လပ္စြာ ေပးပို႔ႏုိင္ပါတယ္။ ဘာသာေရး လူမ်ိဳးေရး ကိစၥေတြမွာ United Nation Human Right ရဲ႕ လူ႔အခြင့္အေရး ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မခ်ိဳးေဖာက္ႏိုင္မယ့္ အေၾကာင္းအရာေတြကို လက္ခံထည့္သြင္းေရးသားမွသာ လက္ခံေဖာ္ျပေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သတင္းမ်ားကို ေအာက္ပါ eMail လိပ္စာမွာ ေပးပို႔ႏိုင္ပါတယ္။ ရိုေသေလးစားမွဳျဖင့္

sentnewstoblog@gmail.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s