Black propaganda

Chesm-I Ali, c.4500 BC. A choice small red buff bowl with black linear additions in paint. A fine example and in perfect condition for such and ancient item.

Character Assassination

Character Assassination ဟူသည္မွာ နာမည္ေသေအာင္သတ္ၿခင္း ၿဖစ္ပါသည္။ အထူးသၿဖင္႔ လူသိမ်ားသူတစ္ဦး လူပံုအလယ္ မထြက္ရဲေအာင္ နာမည္ကို သတ္ၿဖတ္ၿခင္း ဟု ဆုိရမည္ထင္သည္။ ထုိသို႔ေသာ နာမည္ေသေအာင္ လုပ္ၿခင္းမ်ားကို မီဒီယာစစ္ပြဲမ်ား ကာလတြင္ နုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေ၇းနွင္႔ အနုပညာ အသိုင္းအဝုိင္းတုိ႔တြင္ လုပ္တတ္ၾကပါသည္။

ထုိသို႔ေသာ လုပ္ၾကံမႈတြင္ ပါဝင္တတ္သည္႔ လကၡဏာမ်ားမွာ

-တစ္ဝက္မွန္တစ္ဝက္မွားအခ်က္အလက္မ်ား
-ေကာလဟာလမ်ား
-အပိုခ်ဲ႔ကားေဖာ္ၿပခ်က္မ်ား
-တမင္လုပ္ၾကံဖန္တီးထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားၿဖင္႔ လူယုတ္မာ ၿဖစ္ေအာင္ဖန္တီးမႈမ်ား

စသည္႔ လုပ္ရပ္မ်ား ပါဝင္တတ္ပါသည္။

ထုိသို႔ေသာ နာမည္ဖ်က္ၿခင္းအားၿဖင္႔ လူတစ္ဦးသည္ သူ၏ မိသားစု၊ သူ၏ အသုိင္းအဝန္း မွ အပစ္ပယ္ခံရလ်က္ တစ္သက္လံုးစိတ္ဒဏ္ရာရသြားေစတတ္ၿခင္းမ်ိဳးၿဖစ္ေစရန္အထိ ခံစားရႏုိင္သည္။

တစ္ဝက္မွန္ တစ္ဝက္မွား အခ်က္အလက္မ်ားသည္ မီဒီယာဝါဒၿဖန႔္အင္အားယွဥ္ပြဲတြင္ အလြန္ထိေရာက္ေသာ နည္းမ်ားၿဖစ္သည္။ အမွန္အခ်က္အလက္မ်ားကို ကိုးကားလ်က္ လူအမ်ားမသိနုိင္ေသာ အမွားမ်ား ထည္႔သြင္းကာ ဤသို႔ေသာ အမွန္မ်ားရွိသည္ၿဖစ္ရာ ထုိသတင္းသည္ ဟုတ္ေလာက္၏ ဟု လူမ်ား ထင္ေယာင္ထင္မွား ၿဖစ္ေအာင္ လုပ္တတ္ၾကၿခင္း ၿဖစ္သည္။

နမူနာ ၿပပါမည္။ လက္ပံေတာင္းေတာင္ကိစၥ ၿဖစ္စဥ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သြားပါသည္။ ထုိေနရာသို႔ေရာက္ေသာအခါ ေဒၚစုနွင္႔အစုိးရေပါင္း၍ လယ္သမားမ်ားကို ရိုက္နွက္ေနၿပီ ဟု ေဖာ္ၿပၾကသည္ကို အမွတ္ရေနခဲ႔မိပါသည္။ အစိုးရက ဆႏၵၿပသူမ်ားကို ရိုက္နွက္ခဲ႔ၿခင္းသည္ သူ၏ စရိုက္၊ လူအမ်ားသိေသာ အမွန္ၿဖစ္ပါသည္။ ထိုအမွန္ကို အမွီၿပဳလ်က္၊ ေဒၚစုနွင္႔ လက္ပံေတာင္း ဆႏၵၿပသူမ်ားအၾကားတင္းမာမႈသတင္းမ်ားကို အေၿခၿပဳလ်က္ ေဖာ္ၿပၿခင္းသည္ ေဒၚစုကို နာမည္ေသေအာင္ ႏုိင္ငံေရးလုပ္ၾကံၿခင္း ၿဖစ္ပါသည္။

ထုိ႔ၿပင္ေကာလဟာလမ်ား လႊင္႔ထုတ္ၿခင္း ကိုလဲ နမူနာေတြ႔ရမည္။ ဥပမာၾကည္႔ရလွ်င္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွာ သမီးရွိသည္ဟူသည္႔ သတင္းမ်ိဳး၊ ေနာက္ မင္းသမီးတစ္ဦးလင္ေနာက္လိုက္သည္ ဟူသည္႔သေဘာမ်ိဳး၊ ေနၿပည္ေတာ္မွ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဘယ္သူ ဘယ္ဝါ အသံနက္ၾကီးၿဖင္႔ ဘယ္လုိ ထေအာ္ဟူသည္႔ သေဘာမ်ိဳးမ်ားသည္ ေကာလဟာလ လႊင္႔ၿခင္းမ်ားၿဖစ္ပါသည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ႔ လူထုအၾကား နာမည္ယိုင္ဆင္းသြားေအာင္ စိတ္ဓါတ္ေရးရာအရ ထိုးနွက္ၿခင္း။

တမင္လုပ္ၾကံဖန္တီးထားေသာ အခ်က္မ်ားကို ေလ႔လာၾကည္႔မည္ဆိုလွ်င္ လတ္တေလာအမႈ။ ေဒၚစုက သီတဂူဆရာေတာ္ၾကီးအား လက္အုပ္ခ်ီေနသည္႔ပံုတြင္ ဆရာေတာ္ၾကီးပံုကိုေဖ်ာက္လ်က္ က်န္ ဘာသာၿခားမ်ားအား လက္အုပ္ခ်ီေနသည္ၤ႔အသြင္ ဖန္တီးမႈမ်ိဳးၿဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ၿပင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ မ်က္ရည္က်သည္ဟူသည္႔ ဖန္တီးခ်က္မ်ိဳးလဲ ပါပါသည္။ ထုိအခ်က္မ်ိဳးမ်ားသည္ လုပ္ၾကံဖန္တီးထားကာ နာမည္ေသေအာင္ လုပ္ၾကံသတ္ၿဖတ္ၿခင္းထဲတြင္ အက်ံုဳးဝင္ပါသည္။

ေနာက္ဝိေသသတစ္မ်ိဳးမွာ Ad Hominem ဟု ေခၚတတ္ေသာသေဘာမ်ိဳးၿဖစ္ပါသည္။ အလြယ္နားလည္ေအာင္ ဥပမာေပးရလွ်င္ ၿမန္မာ မိန္းခေလးတစ္ဦးကို လူငယ္တစ္ဦးက သူနွင္႔အတူ အိပ္ၿပီးသား ဟု လိုက္လံေၿပာၾကားၿခင္းမ်ိဳးၿဖစ္ပါသည္။ ထုိမိန္းခေလးသည္ ထုိကိစၥကို လုိက္လံေၿဖရွင္းေလေလ ပို၍ သိကၡာက် နစ္နာေလေလ ဥပမာမ်ိဳးၿဖစ္ပါသည္။ ထုိကိစၥကို အြန္လိုင္းေပၚတြင္လဲ မၾကာခဏ ေတြ႔ရတတ္ပါသည္။ ဥပမာ စစ္အစိုးရကို လူအမ်ားက မုန္း၏။ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကို စစ္အစိုးရဘက္သားဟု စြပ္စြဲလွ်င္ နာမည္ေသမည္ၿဖစ္၏။ ထုိအခါ စြပ္စြဲၿပ၏။ ထုိသို႔စြပ္စြဲၿခင္းကို ထုိသူက မဟုတ္မွန္ေၾကာင္း ရွင္းၿပ၏။ ထုိသို႔ရွင္းၿပေလေလ စစ္အစိုးရနွင္႔ ထိုသူအၾကား ပတ္သက္မႈ ဟူသည္႔ အဆုိယူဆခ်က္မွာ လူအမ်ား စိတ္ထဲ အၾကိမ္ေရ ပိုမိုမ်ားမ်ား ဝင္ေလၿဖစ္ကာ အနည္းဆံုး သံသယအၿဖစ္ခံရၿခင္းဟူသည္႔ ရလာဒ္တြင္ အဆံုးသတ္ သြားတတ္ေလသည္။ ထုိသို႔ၿဖစ္ရပ္မ်ားကို ပေဒသရာဇ္ေခတ္ အင္အားၿပိုင္ အမတ္မ်ား၊ အာဏာရွင္လက္ထက္ ပါဝါလယ္ဗယ္တူမ်ား ၾကားတြင္ သံသယဝင္ေအာင္ ကုန္းေခ်ာသည္႔ေနရာတြင္ သံုးတတ္ေလသည္။

ႏုိင္ငံေ၇းတြင္ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကို အင္အားနွင္႔အသံုးခ်လ်က္ နာမည္ဖ်က္ၿခင္းသည္ အာဏာရွင္တုိင္းၿပည္မ်ားတြင္ အၿဖစ္မ်ားပါသည္။ နွစ္ နွစ္ဆယ္ေက်ာ္ သတင္းစာမ်ားတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ နာမည္ကို မည္သုိ႔ပံုစံၿဖင္႔ ေတြ႔ခဲ႔ရပါသနည္း။

ထုိသုိ႔ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ စိတ္ဓါတ္စစ္ဆင္ေရးဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ၾကီးေအာက္တြင္ အက်ံုဳးဝင္ပါသည္။ ထုိအရာနွင္႔ ဆင္တူလ်က္ ထိတ္လန္႔ဖြယ္ေကာင္းေသာ ၿဖစ္ရပ္တစ္မ်ိဳးမွာ Black Propaganda ဟုေခၚသည္႔ စိတ္ဓါတ္စစ္ဆင္ေရးတစ္မ်ိဳးၿဖစ္ပါသည္။ လူတစ္ဦးသည္ သင္႔အဖြဲ႔ထဲမွာရွိသည္။ ထုိလူက သင္ေကာ သင္႔ေရာင္းရင္းမ်ားကိုပါ တစ္ခုခု ၿဖစ္ေအာင္ မီးထိုးေပးမည္။ ထုိသို႔အားၿဖင္႔ သင္တုိ႔အားလံုးသည္ သူၿဖစ္ေစခ်င္ေသာ လမ္းေၾကာင္းအတုိင္း လိုက္ပါလႈပ္ရွားၾကေေတာ႔သည္။ ဥပမာ ေပးရလွ်င္ ဘာသာေရးအဓိကရုဏ္းမ်ားၾကားတြင္ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ရွိေသာ လူမ်ားကို အေၿခာက္မ်ားဟု ဆြေပးကာ ေသြးဆူလာေအာင္ လုပ္ၿခင္းမ်ိဳးၿဖစ္ပါသည္။ အလားတူပင္ မြတ္ဆလင္အုပ္စုမ်ားၾကားတြင္လဲ ေသြးစည္းညီညြတ္ၿခင္းကို ၿပၾက ဟူသည္႔ သေဘာမ်ိဳးကို အမ်ားအၿပားေတြ႔ရပါသည္။ ရံဖန္ရံခါ တြင္ ထုိသို႔သော ၿဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ နွစ္ဖက္ခ်ြန္မ်ားသည္ စိမ္႔ဝင္လ်က္ ဆြေပးၿပီး အလွ်ိဳလွ်ိေပ်ာက္ကြယ္သြားတတ္ပါသည္။

နုိင္ငံေရးနယ္တြင္ နာမည္ေသေအာင္ လုပ္ၾကံၿခင္းသည္ စိတ္ဓါတ္စစ္ဆင္ေရး တစ္မ်ိဳးၿဖစ္ပါသည္။ လူမႈေရးနယ္ပယ္တြင္ မူ အမုန္းတရားေၾကာင္႔ ၿဖစ္တတ္ပါသည္။ ထုိသို႔ေသာ နာမည္လုပ္ၾကံၿခင္းမ်ားသည္ လူ႔က်င္႔ဝတ္အရ မွားယြင္းသည္ဟု ခံယူက်င္႔သံုးၾကပါသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s