ျမန္မာ့ေစတနာၿမိဳ႕သစ္ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီ

MyotThit1

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ စီမံကိန္းတခုကို ပုဂၢလိကပိုင္ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီတခုျဖစ္တဲ့ ျမန္မာ့ေစတနာ ၿမိဳ႕သစ္ကုမၸဏီကို တရားဝင္ လုပ္ေဆာင္ခြင့္ေပးလိုက္ၿပီလို႔ တရားဝင္ေၾကညာလိုက္ေပမယ့္ ဒီစီမံကိန္းကို လုပ္ကိုင္ခြင့္ရမယ့္ ျမန္မာ့ေစတနာၿမိဳ႕သစ္ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီအေၾကာင္း ေသခ်ာရွင္းလင္းစြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုျခင္း မရွိသလို ဘယ္လိုစံခ်ိန္စံၫႊန္းေတြေၾကာင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ စီမံကိန္းအတြက္ အဲဒီကုမၸဏီကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့သလဲဆိုတာကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုျခင္း မရွိပါဘူး။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းအတြက္ ျမန္မာ့ေစတနာ ၿမိဳ႕သစ္ ကုမၸဏီတခုတည္းက တာဝန္ယူမယ္ဆိုတာရယ္၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမယ့္ ေငြေၾကးပမာဏျဖစ္တဲ့  အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၈ ဘီလီယံဆိုတာက အင္မတန္မွ မ်ားျပားလွတဲ့ ေငြေၾကးပမာဏျဖစ္ၿပီး ဒီေငြေၾကး ေတြကဘယ္ကလာတဲ့ ေငြေၾကးေတြလဲ ဆိုတာရယ္က အင္မတန္ စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းလွပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဧရာဝတီက စံုစမ္းေလ့လာခဲ့ပါတယ္။

ျမန္မာ့ေစတနာၿမိဳ႕သစ္ဟာ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီအျဖစ္ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ဝန္ႀကီးဌာနမွာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၉ ရက္ေန႔မွာ မွတ္ပံုတင္ရရွိခဲ့ၿပီး မွတ္ပံုတင္အမွတ္ က ၄၅၀၆/၁၃-၁၄ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာ့ေစတနာၿမိဳ႕သစ္ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီရဲ႕ လိပ္စာအျဖစ္ တိုက္အမွတ္ ၂၊ ဦးေရႊပင္လမ္းႏွင့္ ျမတ္အိမ္ရာလမ္းသြယ္၊ ေရႊျပည္သာစက္မႈဇုန္ ၃၊ ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္လို႔ အစိုးရထံမွာ တရားဝင္ မွတ္ပံုတင္ထားေပမယ့္ အဲဒီေနရာကို ဧရာဝတီက သြားေရာက္ရွာေဖြရာမွာေတာ့ အမွန္တကယ္ ကုမၸဏီ႐ံုးခန္း ဖြင့္လွစ္ထားတာမ်ိဳး မေတြ႕ခဲ့ရပါဘူး။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ စီမံကိန္းႀကီးတခုမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ဘီလီယံခ်ီ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမယ့္ ျမန္မာ့ ေစတနာကုမၸဏီက ႐ံုးခန္းရယ္လို႔ ထည္ထည္ဝါဝါ မရွိဘဲ အင္မတန္ ေဝးလံေခါင္သီလွတဲ့ ေရႊျပည္သာ စက္မႈဇုန္ ၃ လို ေနရာမ်ိဳးက လိပ္စာထည့္သြင္းၿပီး ကုမၸဏီမွတ္ပံုတင္ခဲ့တာက အင္မတန္ အံ့ဩစရာပါပဲ။ ျမန္မာ့ေစတနာ ၿမိဳ႕သစ္ကုမၸဏီ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီရဲ႕ မတည္ရင္းႏွီးေငြက က်ပ္သန္း ၁၀ဝ၀ ျဖစ္ၿပီး ကနဦး ထည့္ဝင္ေငြက က်ပ္သန္း ၇၀ ျဖစ္တယ္လို႔ ဝန္ႀကီးဌာနကရရွိတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြအရ သိရွိရပါတယ္။ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခြင့္အမွတ္ လတ္တေလာ မရွိေသးဘူးလို႔ သိရွိရပါတယ္။

ျမန္မာ့ေစတနာၿမိဳ႕သစ္ ကုမၸဏီရဲ႕ မန္ေနဂ်င္းဒါ႐ိုက္တာအျဖစ္ ဦးသက္ဦးဆိုသူက တာဝန္ယူထား ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မယ့္ေနရာမွာ က်ေရာက္ေနတဲ့  ေက်းရြာေတြက ေဒသခံ ၁၁ ဦးကို ကုမၸဏီဒါ႐ိုက္တာေတြအျဖစ္ ခန္႔အပ္ထားပါတယ္။

ဦးသက္ဦးက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ စီမံကိန္းအတြက္ ၾကည့္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္ အလတ္ေခ်ာင္းေက်းရြာေဒသခံ ေတြနဲ႔ မၾကာေသးမီက ေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပီး လိႈင္ျမစ္နဲ႔တဖက္ ကမ္းစီျဖစ္ေနတဲ့ အလတ္ေခ်ာင္းေက်းရြာနဲ႔ ၾကည့္ ျမင္တိုင္ ဗားကရာကို တံတားထိုးဖို႔ ပထမဦးဆံုးေျခလွမ္း လုပ္ေဆာင္မယ့္အေၾကာင္း ေဒသခံေတြကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။

တံတားထိုးဖို႔ မလြတ္ကင္းတဲ့ အိမ္ေတြကို ဖယ္ရွားၿပီး ေစတနာအိမ္ရာလို႔ အမည္တြင္မယ့္ အိမ္ရာမွာ လံုးခ်င္းအိမ္ေတြ တည္ေဆာက္ေပးမယ္လို႔ ဦးသက္ဦးက ဆိုပါတယ္။ အစားျပန္ေပးမယ့္ အိမ္ေတြက ေပ ၄၀၊ ေပ ၆၀ ေျမကြက္ေတြေပၚမွာ တည္ေဆာက္ထားတဲ့ အိမ္ေတြျဖစ္ၿပီး ပရိေဘာဂေတြနဲ႔ အေကာင္းဆံုးဆိုတဲ့ မစ္ဆူဘီရွီ အဲယားကြန္းေတြ ထည့္သြင္းေပးမယ္လို႔လည္း ဆိုပါတယ္။ ေဒသခံေတြရဲ႕ ေမးျမန္းခ်က္ေတြကို ဦးသက္ဦးက ေျဖၾကားေပမယ့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမယ့္ ေငြေၾကးေတြက ဘယ္ကလာတယ္ဆိုတာ ဦးသက္ဦးက ေဒသခံေတြကို ေျပာဆိုသြားျခင္း မရွိပါဘူး။ ဧရာဝတီသတင္းဌာနက ျမန္မာ့ေစတနာ ကုမၸဏီ မန္ေနဂ်င္းဒါ႐ိုက္တာ ဦးသက္ဦးကိုဆက္သြယ္ ေမးျမန္းခဲ့ေပမယ့္ မီဒီယာေတြကို အသိေပးစရာ လတ္တေလာ သတင္းအခ်က္အလက္မရွိေသးေၾကာင္း၊ ျမန္မာ့ေစတနာကုမၸဏီ ဥကၠ႒က သူသာလွ်င္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ဧရာဝတီက ေမးျမန္းစံုစမ္းခဲ့တဲ့ စီးပြားေရးအသိုင္းအဝိုင္းနဲ႔ လုပ္ငန္းရွင္ေတြက ျမန္မာ့ ေစတနာကုမၸဏီရဲ႕ ေနာက္ကြယ္မွာ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္ တ႐ုတ္ႏြယ္ဖြား ေရွာက္ပန္းနဲ႔ ေရွာက္စန္း ဆိုတဲ့ ညီအစ္ကို ၂ ဦးရွိေနတယ္လို႔ ဆိုၾကပါတယ္။ သူတို႔ဟာ အရင္စစ္အစိုးရ ဝန္ႀကီးေတြ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြနဲ႔ ရင္းႏွီးလွသူေတြလည္းျဖစ္တဲ့အျပင္ ရန္ကုန္ တိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးျမင့္ေဆြ စစ္တပ္မွာ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးအျဖစ္ ရွိစဥ္ကတည္းက ဆက္ဆံေရးေျပလည္မႈရွိေၾကာင္း စံုစမ္းသိရွိရပါတယ္။ အရင္ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ဦးေအာင္သိန္းလင္းႏွင့္ ရင္းႏွီးသူျဖစ္တာေၾကာင့္ အခုျပည္သူ႔ရင္ျပင္အတြင္းမွာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားစြာ လုပ္ကိုင္ဖြင့္လွစ္ခြင့္ရရွိခဲ့တယ္လို႔ ရန္ကုန္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ တဦးကလည္း ေျပာဆိုပါတယ္။

ရန္ကုန္အေျခစိုက္ ဟိုတယ္လုပ္ငန္းရွင္တဦး ကေတာ့ ေရွာက္ပန္းအေနနဲ႔ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးျမင့္ေဆြ၊ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးတို႔နဲ႔ အလြန္နီးစပ္သူျဖစ္ၿပီး ယခုစီမံကိန္း လုပ္ပိုင္ခြင့္ရရွိ ေအာင္ ဦးျမင့္ေဆြက လုပ္ပိုင္ခြင့္ ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးျမင့္ေဆြက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ စီမံကိန္းအတြက္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ထံသြားၿပီး စည္း႐ံုးေျပာဆို ေဖ်ာင္းဖ်ခဲ့ရာမွ အခု စီမံကိန္းကို သမၼတက မီးစိမ္းျပခဲ့တယ္လို႔ ေျပာဆိုပါတယ္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရနဲ႔ နီးစပ္သူတဦးက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ စီမံကိန္းေနာက္ကြယ္မွာ တ႐ုတ္ လုပ္ငန္းရွင္ေတြ အမ်ားအျပား ပါဝင္ပတ္သက္ေနတယ္ဆိုၿပီး ေျပာပါတယ္။

အခု လုပ္ငန္းရွင္ညီအစ္ကို ၂ ေယာက္လံုးက အရမ္းခ်မ္းသာတာ မေျပာနဲ႔၊ သူတို႔ေနာက္မွာ တ႐ုတ္ေတြ ရွိတယ္။ တ႐ုတ္အစိုးရ ေအးဂ်င့္ေတြလို႔ေတာင္ ေျပာလို႔ရတယ္လို႔ သူကပဲ မွတ္ခ်က္ျပဳပါတယ္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ စီမံကိန္းအတြက္ သိုသိပ္စြာ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း ေျပာဆိုေပမယ့္ သတင္းႀကိဳထြက္ခဲ့လို႔ စစ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေတြနဲ႔နီးစပ္တဲ့ အသိုင္းအဝိုင္း၊ စီးပြားေရး အသိုင္းအဝိုင္းက ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ မတ္လကတည္းက စီမံကိန္းလုပ္ေဆာင္မယ့္ ေနရာေတြမွာ ေျမကြက္ေတြ အလုအယက္ ဝယ္ယူခဲ့ၾကတယ္လို႔ စံုစမ္းသိရွိရပါတယ္။ ေျမကြက္ဝယ္ယူထားသူေတြထဲမွာအၿငိမ္းစား ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊရဲ႕ သမီးေတြလည္း ပါဝင္တယ္လို႔ သတင္းထြက္ေပၚေနပါတယ္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းကို ခြင့္ျပဳခဲ့တဲ့ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးျမင့္ေဆြက ဆိပ္ႀကီး ခေနာင္တိုၿမိဳ႕နယ္က တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္တဦးလည္းျဖစ္တာမို႔ ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းေၾကာင့္ သူ႔မဲဆႏၵနယ္မွာ ေထာက္ခံမႈႏႈန္း ျမင့္တက္ႏိုင္တယ္လို႔ သံုးသပ္မႈေတြလည္း ရွိေနပါတယ္။

ဒီလို လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ေတြမ်ားေနတဲ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ သစ္ စီမံကိန္းက မျမင္ႏိုင္တဲ့ႏိုင္ငံေရး ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ စီးပြားေရးျခယ္လွယ္မႈေတြရွိေနတာမို႔ ပြင့္လင္း ျမင္သာၿပီး ေကာင္းမြန္တဲ့အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနဲ႔ လူထုလူတန္းစား အားလံုးပါဝင္တဲ့ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို တည္ေဆာက္ေနပါတယ္ဆိုတဲ့ လက္ရွိ ေနျပည္ေတာ္အစိုးရရဲ႕ ေျပာဆိုခ်က္မ်ားနဲ႔ မိုးနဲ႔ေျမလို ကြာဟလြန္းေနေၾကာင္းပါ။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s