ဘယ္ပါတီကိုၾကည့္မလဲ

ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ခုမွာ လူနဲ႕ပါတီ ဘာကို ၾကည့္ရမွာလဲဆိုတဲ့ ေဆြးေႏြးမႈေလးေတြ ဒီရက္ပိုင္းမွာ ေဝေဝစီစီပဲ ျဖစ္ေနၾကတယ္။ တခ်ဳိ႕က ပါတီကိုပဲ ၾကည့္ပါလိုု႕ ေျပာတယ္။ တခ်ဳိ႕က လူကိုပဲ ၾကည့္သင့္တယ္လို႕ ေျပာတယ္။ တခ်ဳိ႕ကေတာ့ ပါတီေရာ လူေရာ ၾကည့္ရမွာေပါ့လို႕ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးၾကတယ္။

ကၽြန္ေတာ့္သေဘာထားလည္း ေမးၾကတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ခုမွာ ဘာကို ၾကည့္ၾကရမလဲတဲ့။

ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ရိုးရိုးပဲ ျမင္ပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ခုမွာ ဘာကို ၾကည့္ၾကမလဲဆိုတာထက္အရင္ ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ခုကေန ဘာကို လိုခ်င္ၾကတာလဲဆိုတာကို သိေအာင္လုပ္သင့္ပါတယ္။ အခု က်င္းပေတာ့မယ္လို႕ ေမွ်ာ္လင့္ရတဲ့ ၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲႀကီးကေန ကၽြန္ေတာ္တို႕ ဘာေတြ လိုခ်င္ပါသလဲ။

၁။ တရားမွ်တတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္ဖို႕ ေမွ်ာ္လင့္ၾကတယ္။
(မဲေပးခြင့္ရွိသူတိုင္း မဲေပးခြင့္ ရခ်င္ၾကတယ္။ ကိုယ္ေပးတဲ့မဲကို ကိုယ္ေပးတဲ့အတိုင္း မွန္မွန္ကန္ကန္ ေရတြက္ေစခ်င္ၾကတယ္။ ေရတြက္တဲ့အခ်ိန္ မဲေတြ စုစည္းတဲ့အခ်ိန္ေတြမွာ အမ်ားေရွ႕မွာ ထင္သာျမင္သာ လုပ္တာမ်ဳိးကို ျဖစ္ေစခ်င္ၾကတယ္။ ေရတြက္လို႕ရတဲ့မဲကို တိတိက်က် ေၾကျငာေစခ်င္ၾကတယ္။ ႀကိဳတင္မဲေတြ ရွိခဲ့မယ္ဆိုရင္လည္း ၂၀၁၀လိုမ်ဳိး ႀကိဳတင္မဲေတြ မျဖစ္ေစခ်င္ၾကဘူး။ ပယ္မဲေတြ ရွိလာမယ္ဆိုရင္လည္း စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအတိုင္း ပယ္တဲ့ ပယ္မဲေတြပဲ ျဖစ္ေစခ်င္ၾကတယ္။)

၂။ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးေနာက္ အႏိုင္ရတဲ့သူေတြကို အခ်ိန္နဲ႕တေျပးညီ ေၾကျငာေပးေစခ်င္ၾကတယ္။
(အဲဒီလိုေၾကျငာေပးလိုက္တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ႏိုင္သူေတြကို ေရြးေကာက္ပြဲရံႈးတဲ့သူကပဲျဖစ္ျဖစ္၊ တျခားတစ္ေယာက္ေယာက္ကပဲျဖစ္ျဖစ္ တရားမဲ့မႈျပဳက်င့္ခဲ့ပါတယ္လို႕ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကို တိုင္ၾကားမႈ ရွိလာရင္လည္း မွန္မွန္ကန္ကန္စစ္ေဆးၿပီး ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေၾကျငာတာမ်ဳိးကို လိုခ်င္ၾကတယ္။)

၃။ ေရြးေကာက္ပြဲကေန ေရြးခ်ယ္ေပးလိုက္တဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ပါဝင္တဲ့ လႊတ္ေတာ္အသစ္ကို သတ္မွတ္အခ်ိန္မွာ ေခၚယူေစခ်င္ၾကတယ္။
(ဒါမွသာ လႊတ္ေတာ္အသစ္က တရားဝင္ အလုပ္ေတြ စလုပ္ႏိုင္မယ္။ လႊတ္ေတာ္အသစ္နဲ႕ အစိုးရအေဟာင္းတို႕ သံုးလေလာက္ တြဲၿပီး အလုပ္ေတြ လုပ္ဖို႕ရွိတယ္။ လႊတ္ေတာ္အသစ္က ေရြးခ်ယ္လိုက္တဲ့ အစိုးရအဖြဲ႕အသစ္ကလည္း အစိုးရေဟာင္းနဲ႕ ညွိႏိႈင္းလႊဲေျပာင္းစရာေတြကို ညွိႏိႈႈင္းေဆာင္ရြက္ဖို႕ အခ်ိန္ပိုရမယ္။)

၄။ အစိုးရအသစ္ကို ဖြဲ႕စည္းမယ့္ အရည္အခ်င္းျပည့္ဝတဲ့ သမၼတအသစ္ကို ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ႏိုင္ေစခ်င္ၾကတယ္။
(၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒအရ အစိုးရအဖြဲ႕ကို သမၼတကသာ ေရြးခ်ယ္ဖြဲ႕စည္းခြင့္ ရွိတာမို႕ သမၼတဘယ္သူျဖစ္မယ္က အေရးႀကီးပါတယ္။ သမၼတကိုလည္း ျပည္သူက တိုက္ရိုက္ေရြးခ်ယ္ခြင့္မရွိဘဲ လႊတ္ေတာ္မွာ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ခံ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ခံ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ျပည္သူနဲ႕အမ်ဳိးသားက တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္မ်ားဆိုၿပီး အဖြဲ႕သံုးဖြဲ႕က သံုးေယာက္အဆိုုျပဳရမယ္။ ၿပီးရင္ မဲဝိုင္းေပးၿပီး မဲအမ်ားဆံုးရသူက သမၼတျဖစ္မွာပါ။ ဒီအတြက္ မဲအမ်ားဆံုးေပးႏိုင္ဖို႕ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အမ်ားဆံုးႏိုင္တဲ့ ပါတီက အခြင့္အေရးအရွိဆံုးျဖစ္ပါတယ္။)

၅။ အစိုးရသစ္ကို အစိုးရေဟာင္းက ၾကည္ၾကည္သာသာ အာဏာလႊဲေပးေစခ်င္ၾကတယ္။
(ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို တကယ္သြားခ်င္တယ္ဆိုရင္ ေရြးေကာက္ပြဲရလာဒ္ကို တန္ဖိုးထား ေလးစားၾကရမွာ ဓမၼတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ခ်စ္လို႕၊ မုန္းလို႕၊ ေၾကာက္လိုု႕၊ မသိလို႕ဆိုတဲ့ အဂတိတရားေတြ မပါဘဲ အာဏာကို တည္ၾကည္ေျဖာင့္မတ္စြာ လႊဲေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။)

၆။ ၂၀၂၀မွာ ေနာက္ထပ္ ေရြးေကာက္ပြဲရွိေသးတယ္ဆိုတဲ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကို ရွင္သန္ခ်င္ၾကတယ္။
(၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒအရ အစိုးရနဲ႕ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ သက္တမ္းဟာ ငါးႏွစ္တစ္ႀကိမ္ျဖစ္တာမို႕ ငါးႏွစ္တစ္ႀကိမ္တိုင္းမွာ ေရြးေကာက္ပြဲေတြရွိေနၿပီး ျပည္သူလူထုလိုလားတဲ့ အစိုးရဆိုတာေတြကို စိတ္ႀကိဳက္ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိတယ္ဆိုတဲ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကို ျပည္သူတိုင္းက အာမခံခ်က္ရွိရွိနဲ႕ ယံုၾကည္ခ်င္ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။)

၇။ ပိုေကာင္းတဲ့ အစိုးရတစ္ရပ္ကို လိုခ်င္ၾကတယ္။
(လူသားေတြဟာ ေမ်ာက္ကေန လူျဖစ္လာတယ္လို႕ ဒါဝင္က ဆိုပါတယ္။ တစ္ဆင့္ခ်င္း တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးလာတဲ့ သေဘာလို႕ ရွင္းျပပါတယ္။ လူျဖစ္လာေတာ့လည္း ေက်ာက္ေခတ္လူကေန ေၾကးေခတ္ သံေခတ္ အဆင့္ဆင့္ တိုးတက္လာတယ္။ လူေနမႈစနစ္ေတြ ဖြံ႕ၿဖိဳးေျပာင္းလဲလာတယ္။ ဝတ္တာစားတာ သံုးတာေတြ တီထြင္ ဆန္းသစ္လာတယ္။ လူေတြဟာ အျမဲတမ္း ပိုေကာင္းတာေတြျဖစ္လာဖို႕ပဲ ႀကိဳးစားေနၾကတယ္။ ရွာေဖြဆန္းသစ္မႈတိုင္းဟာ အခုထက္ ပိုေကာင္းတာ တစ္ခုျဖစ္လာဖို႕ ရည္ရြယ္ၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အစိုးရဆိုတာကိုလည္း အရင္အစိုးရထက္ ပိုေကာင္းတဲ့အစိုးရကိုပဲ လူထုက လိုခ်င္ၾကတယ္။)

ဒီအခ်က္ေတြဟာ ေရြးေကာက္ပြဲကေန သာမန္ျပည္သူေတြ (မဲေပးခြင့္ရွိတဲ့ မဲဆႏၵရွင္ေတြေရာ၊ မဲေပးဖို႕ အသက္မျပည့္ေသးသူေတြေရာ၊ မဲေပးခြင့္မရွိေပမယ့္ ဒီႏိုင္ငံထဲမွာ ေနထိုင္သူေတြေရာ) လိုခ်င္ၾကတဲ့ အခ်က္ေတြျဖစ္ပါတယ္။

ကိုယ္လိုခ်င္တာေတြကို ကိုယ့္ဖာသာရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိရွိနားလည္ၿပီဆိုရင္ေတာ့ အဲဒီ လိုခ်င္တာေတြျဖစ္ေစဖို႕ ဘာေတြကို ၾကည့္ရမယ္ဆိုတာ ဆက္စဥ္းစားသင့္ပါတယ္။

ေရြးေကာက္ပြဲမွာ မဲေပးဖို႕အတြက္ ဘာကို ၾကည့္ၾကမလဲ။ ပါတီကိုလည္း ၾကည့္ရမယ္။ ပါတီရဲ႕ မူဝါဒကိုလည္း ၾကည့္ရမယ္။ ပါတီက ေရြးခ်ယ္လိုက္တဲ့ လူကိုလည္းၾကည့္ရပါမယ္။ ဒီသံုးခုက အစဥ္လိုက္ ၾကည့္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

၁။ ပထမဦးစားေပးက ပါတီကို ၾကည့္ရမယ္။ ဒီပါတီရဲ႕ သမိုင္းကို ၾကည့္ရမယ္။ ဒီပါတီရဲ႕ ေဆာင္ရြက္မႈေတြကို ၾကည့္ရမယ္။ ပါတီတစ္ရပ္ဟာ ျပည္သူထဲက ျပည္သူေတြကပဲ ရည္ရြယ္ခ်က္ေကာင္းနဲ႕ ကိုယ့္ဖာသာ စုစည္းတည္ေထာင္ထားတာ ျဖစ္ရမယ္။ တစ္စံုတစ္ေယာက္က အမိန္႕နဲ႕ ဖြဲ႕စည္းေပးထားတာမ်ဳိး မျဖစ္ရဘူး။ အမိန္႕ေပးသူရွိရင္ အမိန္႕ဆိုတာရယ္ အမိန္႕နာခံရျခင္းရယ္ ရွိတယ္။ ျပည္သူ႕အက်ဳိးနဲ႕ အမိန္႕ေပးသူရဲ႕ အမိန္႕ကို နာခံရျခငး္နဲ႕ဟာ တိုက္ရိုက္အခ်ိဳးက်ခ်င္မွ က်မယ္။ ျပည္သူေတြ အက်ဳိးရွိဖို႕အတြက္ဆိုရင္ အမိန္႕ေပးသူရဲ႕ အမိန္႕ကို လိုက္နာစရာမလိုတဲ့ ပါတီမ်ဳိးကို ေရြးခ်ယ္ၾကရပါမယ္။

၂။ ပါတီရဲ႕ မူဝါဒဆိုတာမွာ စာရြက္ေပၚေရးထားတဲ့ မူဝါဒမ်ဳိးကို ဖတ္ၾကည့္ရံုနဲ႕ မလံုေလာက္ပါ။ စာရြက္ေပၚမွာ ေရးထားတာနဲ႕ သူတို႕လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနတာေတြ ကိုက္ညီရဲ႕လား စဥ္းစားၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ မူဝါဒစာအုပ္ထဲမွာေတာ့ ျပည္သူေတြ အက်ဳိးကို သယ္ပိုးေဆာင္ရြက္ပါမယ္လို႕ ေျပာထားမယ္။ လက္ေတြ႕မွာေတာ့ ျပည္သူေတြဟာ စိတ္ဆင္းရဲ ကိုယ္ဆင္းရဲျဖစ္ေနၾကရမယ္ဆိုရင္ ဒီပါတီဟာ သူ႕မူဝါဒကို သူ႕ဖာသာေတာင္ မေလးစားဘူးလို႕ ေျပာရပါမယ္။ ပါတီတစ္ခုရဲ႕ လက္ေတြ႕က်င့္သံုးေနတဲ့ မူဝါဒဟာ ႏိုင္ငံသားအမ်ားစု အက်ဳိးရွိဖို႕အတြက္ပဲ ျဖစ္ရပါမယ္။ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ ဒါမွမဟုတ္ တစ္စုတစ္ဖြဲ႕ကိုသာ ခ်မ္းသာပါေစ၊ လိုရာျပည့္ပါေစ၊ ထင္တိုင္းလုပ္ႏိုင္ပါေစဆိုၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနတာဆိုရင္ အဲဒီလိုပါတီမ်ဳိးကို မေရြးခ်ယ္သင့္ဘူး။

၃။ ေနာက္ဆံုးအဆင့္က လူကို ၾကည့္ရမယ္။ လူကိုၾကည့္တဲ့အခါမွာ ႏွစ္ပိုင္းခြဲၾကည့္ရမယ္။ ေခါင္းေဆာင္ကိုၾကည့္ရမယ္။ ေနာက္လိုက္ေတြကို ၾကည့္ရမယ္။ ေခါင္းေဆာင္က ျပည္သူေတြကို ႏွိပ္စက္လိုသူလား။ ႏွိပ္စက္ခဲ့ဖူးသလား။ ဒီေခါင္းေဆာင္ရဲ႕ ဦးေဆာင္မႈေနာက္မွာ တိုင္းျပည္ဟာ ပိုဆင္းရဲခဲ့သလား။ ပိုခ်မ္းသာလာသလား။ ဒီေခါင္းေဆာင္က သူ႕ရဲ႕ ျပည္သူေပၚထားတဲ့ သေဘာထားကို ေျပာင္းလဲဖို႕ ဆႏၵရွိရဲ႕လား။ ဒီေခါင္းေဆာင္မွာ မေကာင္းတဲ့ အေလ့အထ အျပဳအမူေတြရွိခဲ့ဖူးရင္ အဲဒါေတြကို အခုထိ ဆက္လက္စြဲကိုင္ က်င့္သံုးေနတုန္းပဲလား။ အမွန္တကယ္ ေျပာင္းလဲၿပီလား။ ပါတီရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ဟာ ႏိုင္ငံတကာမွာေရာ ဂုဏ္ေျပာင္သူျဖစ္ရဲ႕လား။ ႏိုင္ငံတကာမွာ ဂုဏ္မေျပာင္ေတာင္ ျပည္တြင္းမွာ အမ်ားက ၾကည္ညိဳရတဲ့ ဂုဏ္ပုဒ္ရွိသူ ဟုတ္ရဲ႕လား။ ၿပီးရင္ေတာ့ ဒီေခါင္းေဆာင္ေနာက္က လိုက္မယ့္ ေနာက္လိုက္ေတြကို ၾကည့္ရမယ္။ ေနာက္လိုက္ေတြဟာ ကိုယ္ပိုင္အသံရွိရဲ႕လား။ မေက်နပ္ရင္ မတရားဘူးထင္ရင္ ေျပာရဲဆိုရဲတဲ့လူေတြလား။ တစ္ေသြးတစ္သံ တစ္မိန္႕နဲ႕ မွားေနလည္း အမွားအတိုင္း ဆက္သြားမယ္ဆိုတဲ့ လူေတြလား။ ကိုယ့္အသံေတာင္ မထြက္ရဲဘဲ ၿငိမ္ကုပ္ေနတတ္တဲ့ လူေတြလား။ ျပည္သူအေပၚ မတရားျပဳမူတာ တစ္ခုခုကိုေတြ႕ခဲ့ရင္ မတရားဘူးလို႕ ေျပာဖို႕ေနေနေသာသာ အလိုအတူအလိုပါနဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ခိုင္းတဲ့အတိုင္း ႏွိပ္စက္ကလူျပဳမယ့္သူေတြလား။ ျပည္သူ႕အက်ဳိးကို တကယ္လိုလားၾကတာလား။ ခိုင္းလို႕ ပါတီဝင္ၾက၊ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ၾကတာလား။ ျပည္သူကို အက်ဳိးျပဳဖို႕ ရာခိုင္ႏႈန္းမ်ားတဲ့ ပါတီေခါင္းေဆာင္နဲ႕ ပါတီေနာက္လိုက္ေတြကို ၾကည့္ၿပီး ေရြးခ်ယ္ၾကရပါမယ္။

ေရြးေကာက္ပြဲမွာ မဲေပးတယ္ဆိုတာ ကိုယ့္ၿမိဳ႕နယ္မွာ ဘယ္ပါတီက ဘယ္သူၿပိဳင္တယ္ဆိုတာေလာက္ကို ၾကည့္ၿပီး မဲထည့္လို႕မရပါဘူး။ ကိုယ့္ၿမိဳ႕နယ္က မဲေပးလိုက္တဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ဟာ လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္ရင္ ပထမဦးဆံုး ဘယ္လိုအစိုးရအဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕ေပးမယ့္ သမၼတေလာင္းကို မဲေပးမယ့္သူလည္းက အရင္စၿပီး စစ္ေဆးရပါမယ္။ ျပည္သူကို မေထမဲ့ျမင္ျပဳမယ့္၊ ျပည္သူ႕အက်ဳးိထက္ ကိုယ္က်ဳိးစီးပြားကိုသာ ဦးစားေပးမယ့္၊ ျပည္သူကို ႏွိပ္စက္ကလူျပဳမယ့္ အစိုးရအဖြဲ႕မ်ဳိးကို ဦးေဆာင္ဖြဲ႕စည္းမယ့္ သမၼတေလာင္းကို ေရြးခ်ယ္မယ့္သူမ်ဳိးဆိုရင္ အမ်ဳိးအရင္းႀကီျဖစ္ေနရင္္ေတာင္ မဲမေပးသင့္ပါဘူး။ ကိုယ့္အမ်ဳိးထဲက တစ္ေယာက္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္လို႕ ဂုဏ္ယူရမွာက နည္းနည္း၊ ကိုယ့္ကို သူေရြးလိုက္တဲ့ မဟုတ္မဟတ္ သမၼတနဲ႕ အေပါင္းအပါ လူဆိုးလူၾကမ္းဝန္ႀကီးေတြပါမယ့္ အစိုးရအဖြဲ႕က ႏွိပ္စက္မွာက မ်ားမ်ားျဖစ္ေနလို႕ပါ။

ကိုယ္ပိုင္အသိဥာဏ္နဲ႕ ေရရွည္ကို ေမွ်ာ္ေတြးၿပီး ဆံုးျဖတ္ၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႕ႏိုင္ငံဟာ သူမ်ားႏိုင္ငံေတြေနာက္မွာ ေနာက္ေကာက္က် က်န္ခဲ့တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ႏိုင္ငံဟာ ဆင္းရဲတဲ့ႏိုင္ငံအျဖစ္ ရပ္တည္ေနရတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ႏိုင္ငံမွာ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေတြနည္းလို႕ သူမ်ားႏိုင္ငံေတြမွာ ရရာအလုပ္ကို တရားဝင္ေရာ တရားမဝင္ေရာ ႏိုင္ငံသားေတြ မ်က္ႏွာေအာက္ခ်ၿပီး သြားလုပ္ေနၾကရတယ္။

အာဆီယံအဆင့္သာမဟုတ္ဘူး။ အာရွအဆင့္မွာပါ ႏိုင္ငံႀကီးတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ဖို႕ အခြင့္အလမ္းေတြ ရခဲ့ဖူးေပမယ့္ က်ဆံုးခဲ့ရတဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႕ရဲ႕ အမိျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးဟာ ေရာက္ရွိသင့္တဲ့အဆင့္ကို ျပန္ေရာက္ဖို႕ သင့္ပါၿပီ။

ကၽြန္ေတာ္တို႕ေတြေနထိုင္တဲ့
ကၽြန္ေတာ္တို႕ရဲ႕ အမိျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးဟာ…

ေျပာင္းလဲဖို႕ အခ်ိန္တန္ပါၿပီ။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s