Tag Archives: ျမန္မာသတင္း

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းေနာက္ကြယ္မွ

ျပည္သူေတြ စိတ္၀င္စားေနတဲ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ စီမံကိန္း ေနာက္ကြယ္က
တ႐ုတ္လူမ်ဳိး ေရွာင္စန္း ။
================================================
ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ႐ုတ္တရက္ တင္လုိက္ေသာ ၾကည့္ျမင္တုိင္ တစ္ဖက္ကမ္း ေအးရြာတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ စီမံကိန္အေၾကာင္း ပြက္ေလာ႐ုိက္ ေနၾကသည္။ ယင္း၏ အက်ဳိးဆက္အျဖစ္ ၾသဂုတ္လ ၂၉ရက္ေန႔တြင္မူ ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္ သတင္းစာမ်ားတြင္ တင္ဒါေခၚၿပီးမွ ေဆာင္ရြက္မည္
ၿဖစ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ေၾကညာခဲ့ရသည္။ ထုိေအးရြာၿမိဳ႕သစ္ စီမံကိန္းကုိ ၂၀၁၃ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ဖဲြ႕စည္းလုိက္ေသာ ျမန္မာ့ေစတနာ ၿမိဳ႕သစ္ အမ်ားပုိင္ ကုမၸဏီက အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ မူလက လက္သိပ္ထုိး စီစဥ္ခဲ့ၾကသည္။

ထုိကုမၸဏီ အပါအ၀င္ Yangon Crown ကုမၸဏီ၊ Crown Advance ကုမၸဏီတုိ႔၏ ပုိင္ရွင္ အစစ္ကုိလည္း ျပည္သူမ်ား သိလုိလာၾကသည္။ ထုိကုမၸဏီမ်ားတြင္ နာမည္ ထည့္မထား ေသာ္လည္း အမွန္ပုိင္ဆုိင္သူ ႏွစ္ဦးမွာ ေရွာင္စန္းႏွင့္ ေရွာင္စြတ္ဆုိသည့္ တ႐ုတ္ ညီအစ္ကုိျဖစ္သည္။

ညီျဖစ္သူ ေရွာင္စြတ္သည္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွ အင္ဂ်င္နီယာဘဲြ႕ ရထားသူျဖစ္ၿပီး ျမန္မာစကားကုိ ေကာင္းစြာ မေျပာတတ္ ေပ။ ေရွာက္စန္းသည္ လြန္ခဲ့သည့္ (၁၅)ႏွစ္က ယူနန္ျပည္နယ္မွ ၀င္ေရာက္လာသည့္ တရုတ္လူမ်ိဳးျဖစ္ျပီး သူ၏ ဇနီးမွာ ယူနန္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႔၀င္တစ္ဦး၏ သမီးျဖစ္ျပီး ကူမင္ျမိဳ႕တြင္ ေနထိုင္သည္။

ေရွာက္စန္းသည္ တရုတ္နယ္စပ္မွ ၀ါယာၾကိဳးမ်ားကို ျပည္တြင္းသို႔ တရားမ၀င္ ခုိးသြင္းရင္း ယခင္ေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္ႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ခင္ေမာင္ျမင့္ အေရွ႕ပုိင္းတုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ တုိင္းမွဴး ဘ၀ကရင္းႏွီးခဲ့သည္။ဗုိလ္ခ်ဳပ္ခင္ေမာင္ျမင့္၏ အကူအညီျဖင့္ပင္ ေဆာက္လုပ္ေရးေလာကထဲသုိ႔ ေရာက္လာခဲ့သည္။

ေရွာင္စန္း လူမသိသူမသိ ရရွိခဲ့ေသာ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားမွာ ပုသိမ္-သလပ္ခြာ ကားလမ္း (ေမာ္တင္စြန္း ကားလမ္း)၊ ပခုကၠဴတံတားတြင္ ဘုိးပုိင္လုပ္ငန္း အားလံုး၊ ေညာင္တုန္း တံတားတြင္ ဘုိးပုိင္လုပ္ငန္း အားလံုး၊ ဘုိကေလး ကၽြဲၿခံေရေက်ာ္ တံတား ေဆာက္လုပ္ေရး၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ မုိင္းပြန္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ လွ်ပ္စစ္႐ုံးမ်ား ေဆာက္လုပ္ေရး၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ အစုိးရ ၀န္ထမ္းအိမ္ရာ ေဆာက္လုပ္ေရး၊ ဟံသာ၀တီကား၀င္းကုိ ရန္ကုန္စည္ပင္ႏွင့္ အက်ဳိးတူပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ခြင့္၊ လင့္လမ္းဘဏ္ရိပ္သာကုိ က်ပ္၈ဘီလ်ံျဖင့္ ၀ယ္ယူခြင့္၊ မေကြး ကံျပားကားလမ္းေဖာက္လုပ္ေရး၊ ငမုိးရိပ္တံတား ေဆာက္လုပ္ေရး၊ လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္းတြင္ ေျမတူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းတုိ႔ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာ့ေစတနာ ၿမိဳ႕သစ္ အမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီကုိ တရား၀င္ မဖဲြ႕စည္းမီကပင္ ထုိၿမိဳ႕သစ္အတြက္ အေဆာက္အဦး ဒီဇုိင္းမ်ားမွာ၂၀၁၃ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလတြင္ ေရးဆဲြခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

ေရွာင္စန္းသည္ Yangon Crown ကုမၸဏီအမည္ျဖင့္ Standard ၀ါယာႀကိဳးမ်ား ထုတ္ေနသလုိ၊ ေျမာင္းတကာ စက္မႈဇုန္တြင္လည္း သံေခ်ာင္းလံုး စက္႐ုံဟု အမည္တပ္ထားေသာ သံမဏိ စက္႐ုံတစ္႐ုံ ပုိင္ဆုိင္ထားသည္။

ေရွာင္စန္းသည္ သူ၏ ကုမၸဏီမ်ားတြင္ သူ၏လူယံု ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ား အမည္ကုိသာ ထည့္သြင္းေလ့ရွိသည္။ ဗိုလ္ႀကီး အုန္းေက်ာ္ျမင့္၏ ႏုိင္ငံေတာ္ လုပ္ႀကံမႈတြင္ အစုိးရသက္ေသ လုပ္သြားသူ ဗုိလ္ႀကီး၀င္းသိန္း၏ သားမက္ မ်ဳိးသိန္းေထြး ေခၚ သားပု၊ ေအာင္ကမၻာ ေအာင္စိန္တုိ႔ ႏွင့္အတူ ေရွာင္စန္းသည္ ျပည္သူ႔ရင္ျပင္ကုိလည္း  Natutal World တို႔ျပည္သား ကုမၸဏီ အမည္ျဖင့္ ႏွစ္ရွည္ငွားရမ္းခြင့္ ရထားသည္။ မည္သူမွ သတိမထား မိလုိက္ေသာ္လည္း ေရွာင္စန္းသည္ ဦးသိန္းစိန္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဘ၀ျဖင့္ ပခုကၠဴတံတားတည္ေဆာက္မႈ စစ္ေဆးစဥ္ဦးသိန္းစိန္၏ ေဘးတြင္ကပ္လ်က္ရပ္ၿပီး ရွင္းျပေနပံုသည္ ႏုိင္ငံပုိင္ သတင္းစာမ်ား မ်က္ႏွာဖံုးတြင္ ပါ၀င္ခဲ့ဖူးသည္။

လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္းကုိ အုိင္ဗင္ဟုိႏွင့္ ၀မ္ေပကြင္ အလြဲအေျပာင္းတြင္ ေပ်ာက္ဆံုးသြားေသာ ေၾကးနီတန္ ၃၀၀သည္ ေရွာင္စန္း၏ Yangon Crown ၀ါယာစက္႐ုံ ဂုိေဒါင္ အတြင္းမွ ျပန္မိေသာ္လည္း ေရွာင္စန္းသည္ တစ္စံုတစ္ရာ အေရးယူခံရျခင္း မရွိခဲ့ေပ။

ရန္ကုန္တုိင္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးျမင့္ေဆြ၏ သားမက္ ၾသစေၾတးလ် ႏုိင္ငံသား ခံယူထားသူ ဦးတာရာ ျမင့္ေဆြသည္ ေရွာင္စန္း၏ Yangon Crown ကုမၸဏီတြင္ ဒါ႐ုိက္တာတစ္ဦး ျဖစ္သည္။ ယခင္ေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္ႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ခင္ေမာင္ျမင့္၏ သူငယ္ခ်င္းမ်ား ျဖစ္ေသာ ဗိုလ္သင္တန္း အပတ္စဥ္(၄၉)မွ ဗုိလ္မွဴးႀကီး ခင္ေမာင္ျမင့္၊ ဗုိလ္မွဴးႀကီး ေဌးေအာင္၊ ဗုိလ္မွဴးႀကီး လွတင့္ႏွင့္ ယခင္ယာဥ္ထိန္း တပ္ဖဲြ႕မွဴး ရဲမွဴးႀကီး ေအာင္ႏုိင္တုိ႔သည္ ေရွာင္စန္းထံတြင္ ရာထူးၾကီးမ်ား ရယူထားသည္။

ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းမွာ အမ်ားျပည္သူ ယခုမွ သိရွိေသာ္လည္း ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီကပင္ မည္သည့္ ခြင့္ျပဳခ်က္မွ မက်ေသးမီ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား စတင္ေဆာင္ရြက္ၿပီး အေဆာက္အဦးမ်ား စတင္ ေဆာက္လုပ္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။

ယခုမီဒီယာမ်ားႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ ကန္႔ကြက္မွတင္ဒါေခၚမည္ဟု ေၾကညာခဲ့ေသာ္လည္း ေအးရြာတြင္ လယ္ေျမဧက ေထာင္ခ်ီ၀ယ္ယူၿပီး ျဖစ္ေသာ ေရွာင္စန္းမွလြဲၿပီး အျခားမည္သူမွ တင္ဒါေအာင္ျမင္လိမ့္မည္မဟုတ္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ ေရွာင္စန္း မ်က္လွည့္ျပထားမည့္ ကုမၸဏီတစ္ခုက မည္သုိ႔မည္ပံု ရယူသြားမည္ကုိ ေစာင့္ၾကည့္ရေပဦးမည္ျဖစ္သည္။

ယေန.ထုတ္ Tomorrow သတင္းဂ်ာနယ္ မ်က္ႏွာဖုံးသတင္းေဆာင္းပါး

ုႏိုင္ငံ့ဝန္ထမး္ေတြ ဘယ္ေတာ့မွ ျပည္သူကို ကူမလဲ

Thai-Myanmar နယ္စပ္ဘုရားသံုးဆူ နယ္စပ္မ်ဥ္းေပၚမွာက်ေနာ္ရပ္ေနပါတယ္ ေနာက္ကိုေျခတလွမ္းဆုတ္ရင္ ျမန္မာေျမပဲ့ က်ေနာ့္ေနာက္မွာျမင္ေနရတာက ျမန္မာပိုင္နက္ ဘုရားသံုးဆူၿမိဳ႕ပါ ထိုင္းဖက္ျခမ္းနဲ႔ယွဥ္လိုက္ရင္ အလံတိုင္တခုပဲျမင့္ၿပီး က်န္တာအကုန္နိမ့္ပါတယ္။

က်ေနာ့္ညာဖက္ျခမ္းမွာက ထိုင္းလဝကဂိတ္ရံုးေလးတည္ရွိၿပီး ထိုင္းေတြ Border Pass လုပ္ၿပီးျမန္မာျပည္ဖက္ကိုဝင္ေနၾကတာေတြ႕ပါတယ္။ အာ့နဲ႔ေျပာရအံုးမယ္ အဲလိုထိုင္းေတြဝင္ေနေတာ့ ကိုယ္လည္းသူတို႔ေနာက္က တန္းစီၿပီးဝင္လိုက္ပါတယ္။ ကိုယ့္အလွည့္ေရာက္လို႔ ဘဒ္ပခ်ာခြၽန္(ထိုင္းမွတ္ပံုတင္)ဆိုၿပီးေတာင္းေတာ့ ျမန္မာပတ္စပို႔ကိုထုတ္ျပလိုက္ပါတယ္။

အဲဒီမွာ ထိုင္းလဝကကမ်က္ကလူးဆန္ျပာျဖစ္သြားၿပီး…ဟာ!! ဖမာ့ပဲ့..သြားလို႔မရဘူး..ခြန္ထိုင္းပဲ့သြားလို႔ရတယ္ မင္းလာရာလမ္းကအခုျပန္လွည့္ ပို္င္း…ပိုင္း..ဆိုၿပီးနွင္လႊတ္ပါတယ္။ က်ေနာ္လည္း ေတာ္ေတာ္ေၾကာင္သြားပါတယ္ ဗမာျပည္ထဲကို ဗမာဝင္လို႔မရဘူး ခြန္ထိုင္းပဲ့ဝင္လို႔ရတယ္ဆိုေတာ့။

အာ့နဲ႔အျပင္ထြက္လာၿပီးရပ္ေနတုန္း ဗမာတေယာက္ေရာက္လာၿပီး အကိုသံုးဆူဖက္ဝင္မလို႔လား က်ေနာ္ဌာနကလူနဲ႔ ညႇိေပးမယ္ေလ ဘတ္ ၂၀၀ ေပးရမယ္ဆိုၿပီးလာေျပာပါတယ္။ အဲလိုေျပာခိုက္မွာပဲ့ ခုနက ထိုင္းလဝကက က်ေနာ့္ကိုလက္ရပ္ေခၚလိုက္ပါတယ္။ ကိုယ္လည္းထင္မိတာ ဒီထိုင္းခုမွစိတ္ေကာင္းဝင္လို႔သြားခိုင္းတာထင္ၿပီး သူ႔ဆီေလွ်ာက္လာပါတယ္။ အဲမွာ သူေျပာျပတယ္ မင္းပတ္စပို႔နဲ႔က ဒီဂိတ္ေတြကဝင္လို႔မရဘူး ပံုမွန္ဂိတ္ (ရေနာင္း၊မဲေဆာက္တို႔လို) ေတြကပဲ့ဝင္လို႔ရတယ္ေပါ့။ ခုနကျမန္မာရဲနဲ႔လုပ္စားေနတဲ့ေကာင္ေတြက

မင္းဆီကလိုင္းရိုက္ခ လည္းယူမယ္။ ၿပီးေတာ့ေနာက္ရဲကို လက္ကုတ္ၿပီး မင္းကိုပတ္စပို႔နဲ႔ဝင္လာတာကိုအေၾကာင္းျပဳၿပီး ထပ္နႊာမယ္။ မင္းတို႔ဖမာ့အာဏာပိုင္ေတြအက်င့္မင္းလည္းသိမွာပါ။

ျပန္လွည့္ၿပီး တရားဝင္ဂိတ္ေတြကပဲဝင္ပါ တျခားအေပါက္ေတြရွိတယ္ မင္းဝင္သြားလည္း ဘုရားသံုးဆူက ေသးေသးေလး။ သူတို႔ ခ်က္ခ်င္းရွာေတြ႕တယ္ လာရစ္ၾကမွာ လို႔ေျပာျပပါတယ္။ အာ့နဲ႔က်ေနာ္လည္း မဝင္ျဖစ္ေတာ့ပဲ အနီးနားက ဗမာမတေယာက္ေရာင္းေနတဲ့ထမင္းဆိုင္မွာဝင္းစားၿပီး ျဖစ္လာတဲ့အေၾကာင္း ေျပာျပပါတယ္။ အဲဒီအမႀကီးလည္းေျပာတယ္။ ပတ္စပို႔ရွိမွန္း ျမန္မာဖက္ကအာဏာပိုင္ေတြသိသြားရင္ မဝင္တာပဲ့ေကာင္းတယ္တဲ့ အဲသလိုနဲ႔ခံရတဲ့လူေပါင္းမ်ားၿပီလို႔ေျပာပါတယ္။ က်ေနာ္လည္း စံခဘူရီၿမိဳ႕ထဲလိုင္းကားစီးၿပီးျပန္ဝင္လာပါေတာ့တယ္။

လမ္းမွာစဥ္းစားမိတယ္။ ထိုင္းအာဏာပိုင္ေတြဟာ ဘယ္လိုအေျခေနပဲ့ျဖစ္ေနပေစ သူတို႔ထိုင္းေတြ အခ်င္းခ်င္းကူညီတာပဲရွိတယ္။ ေပ်ာ့ကြက္ရွာၿပီးမရစ္ၾကမလုပ္စားၾကဘူး။ ျမန္မာအာဏာပိုင္ဆိုသူေတြ နိုင္ငံဝန္ထမ္း ဆိုသူေတြကေတာ့ အၿမဲလိုလို အရပ္သားျပည္သူဆို အားနည္းခ်က္ရွာ ရစ္မယ္ ညႇစ္မယ္ ရွာစားဖို႔ပဲ အာရံုစိုက္ေနၾကတယ္။

ရွက္ဖို႔ေကာင္းတာက ဒီလုပ္ရပ္ကို ထိုင္းေတြေတာင္သိေနၿပီ….ဘယ္ေခတ္ဘယ္ခါက်မွပဲ့ နိုင္ငံဝန္ထမ္း အာဏာပိုင္ေတြ ျပည္သူကိုကူညီတဲ့ေခတ္ေရာက္ပါ့မလဲ..???

ေမျမတ္ႏိုးနဲ႔သရဖူကိစၥ

998433_731923663514941_2016410539_n 139969788851f6ea_l may_myat_noe_02 maymyatnoe www.mmdailystar.com (13) i i
ျမန္မာအလွမယ္ ေမျမတ္နိုးကို သရဖူရုတ္သိမ္းတာနဲ႔ ပတ္သတ္ၿပီး ေျပာစရာေလး ေတြရွိလာပါတယ္၊ ေအဂ်င္စီက လွႏုထြန္းနဲ႔ ေမျမတ္နိုးတို႔ၾကား ဘယ္လိုေတြကတိကဝတ္ေတြ ရွိခဲ့လဲေတာ့ ေသခ်ာမသိဘူး၊ အခုၾကားထဲက ဝင္လာတဲ့ ကိုရီးယားအဖြဲ႕ အစည္းအေၾကာင္းကို ေျပာခ်င္တယ္၊ နိုင္ငံကိုယ္စားျပဳမယ္တစ္ေယာက္ကို ေဒၚလာတစ္သိန္းတန္ (တကယ္ေကာတန္ရဲလား မသိ) သရဖူယူၿပီးေရွာင္ေနပါတယ္ဆိုၿပီး ေၾကျငာခ်က္ထုတ္လိုက္ကတည္းက အဲ့ဒီအဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ ကေလးကလားဆန္မႈနဲ. မရုိးသားမႈကို ေဖာ္ျပလိုက္သလိုပါပဲ။

ေနာက္ၿပီး ေမျမတ္နိုး ကိုရီးယားကိုမိခင္နွင့္အတူသြားတဲ့အေပၚမွာေရာ အဲ့ဒီအဖြဲ႕ အစည္းက မိခင္ကို ျပန္လႊတ္ၿပီး ေမျမတ္နိုးတစ္ေယာက္ထဲေနခဲ့ဖို႔ ဖိအားေပးတာကလည္း အဲ့ဒီအဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ မရိုးသားမႈကို သိသာေစပါတယ္၊ အသက္ နွစ္ဆယ္မျပည့္ေသးတဲ့ မိန္းခေလးတစ္ေယာက္ကို ဘယ္လိုမိဘက နိုင္ငံရပ္ျခားမွာတစ္ေယာက္ထဲ ထားခဲ့နိုင္မလဲ၊ စဥ္းစားၾကည့္ၾကပါ၊ ေနာက္ထပ္ ထပ္ၿပီးမသကၤာစရာကေတာ့ ၿပီးခဲ့တဲ့နွစ္ေတြက လာေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့တဲ့မယ္ေတြထဲက သံုးေယာက္ဟာ ထြက္ေျပးလို႔ ေလဆိပ္ထိေတာင္ လိုက္ဖမ္းယူရတယ္ဆိုတဲ့ သတင္းဟာလည္း ထြက္ေပၚလာတယ္။

At the 2011 pageant Amy Willerton, a contestant representing Wales, along with a number of other contestants, claimed the pageant had been fixed after the girl representing Venezuela was apparently placed runner-up of the talent round before she had competed. Led by Willerton, the contestants demanded answers from organisers and later made claims that some contestants had been offered automatic top-ranking placements in exchange for sex, by organisers. The events were filmed by Willerton and other contestants (which were later uploaded to YouTube under the  title “Confessions of a Beauty Queen” and spread throughout the pageant industry). Subsequently, she and the representatives from Aletha Shepherd of Guyana and Costa Rica] and Pamela Peralta … fled their hotel to the airport, claiming the pageant organisers had tried to keep them
there against their will and had followed them to the airport to stop them escaping.The Korean National Police Agency and organizers denied all accusations.Willerton claimed that the organizers bribed the police officers.

ပထမဆံုးႏွစ္မွာပဲ ကိုရီးယားအလွမယ္ ဂ်န္အန္းအာ ထိပ္ဆံုးအဆင့္၀င္ႏိုင္ဖို႔ ကာမကို အလွဴေတာ္ေပးခဲ့ရတယ္စြပ္စြဲခံရၿပီး ၿပိဳင္ပြဲကေနႏုတ္ထြက္ ၿဗိတိန္အလွမယ္ ေအမီ၀ီလာတန္ကလည္း ၿပိဳင္ပြဲစီစဥ္သူေတြက လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္ေစာ္ကားဖို႔ႀကံစည္လို႔ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ခဲ့ရေၾကာင္း တစ္ကမၻာလံုးသိေအာင္ ရင္ဖြင့္ေျပာျပခဲ့ရတဲ့အဖြဲ႕အစည္း။ ခု အဲဒီအဖြဲ႕အစည္းက ၿမန္မာတစ္မ်ဳိးသားလံုး ကိုေစာ္ကားတာေတာ့ လက္မခံႏိုင္ပါဘူး။

ဒီလိုမ်ိဳးအေျခအေနမွာ ေမျမတ္နိုးဘက္ကေနၿပီးေတာ့ နိုင္ငံသားတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ မားမားမတ္မတ္ရပ္တည္ရပါလိမ့္မယ္၊ သမုိင္းေၾကာင္းမေကာင္းခဲ့တဲ့ ကိုရီးယားအဖြဲ႕အစည္းကိုေရာ၊ မယ္ေတြအေပၚမွာ ကာကြယ္ရပ္တည္မႈလံုးဝမရွိပဲ ကိုယ့္အတြက္ပဲေရွ႕တန္းတင္ၿပီး ထိမ္းခ်ဳပ္ထားခ်င္တဲ့ လွႏုထြန္းရဲ႕ေအဂ်င္စီကိုေရာ၊ ဘာမွန္းညာမွန္းမသိ ႏိုင္ငံၿခားတုိင္းၿပည္က တခုခုေရးလုိက္၊ေၿပာလုိက္ရင္ ကုိယ့္ႏိုင္ငံသားဘက္က ေသေသခ်ာခ်ာ မစုံစမ္းမေလ့လာပဲ ေရးတတ္တဲ့သူေတြကုိေရာသတိေပးခ်င္ပါတယ္။

Miss Asia Pacific World ဟာ စတင္တည္ေထာင္တာ သုံးႏွစ္တာဘဲရွိပါေသးတယ္ ကုိရီးယားအႏုပညာအမည္ခံေအဂ်င္စီေတြဟာ သူတုိ႔ရဲေမာ္ဒယ္ေတြ သရုပ္ေဆာင္ေတြကို လုပ္ငနး္ေအာင္ျမင္ဖုိအတြက္ လူကိုခ်ရင္းႏွီးခုိင္းေလ့ ရွိပါတယ္။( ေသေသခ်ာခ်ာဆက္စုံစမ္းရင္ လူကုန္ကူးမႈလုိ.ေတာင္ ေခါင္းစဥ္တပ္လုိ.ရႏိုင္တယ္ )

လြန္ခဲ့တဲ့ေလးႏွစ္ေလာက္ အဲလုိမ်ိဳး အတင္းေစခုိင္းလုိ သက္ေသသြားတဲ့ ကိုရီးယား သရုပ္ေဆာင္ရဲေသတမ္းစာမွာပါတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြေၾကာင့္ သူေဌးတခ်ိဳနဲ႔ ရုပ္သံဒါရိုက္တာတခ်ိဴ အေရးယူခံခဲ့ရပါတယ္။ APW organization Korea က ပြဲလုပ္တာ သံုးႏွစ္ဘဲရိွေပမယ့္ ေမျမတ္ႏိုးနဲ႔ပါဆိုရင္ သရဖူသိမ္းတဲ့ အျဖစ္မ်ဳိးက ၃ ႀကိမ္ရိွၿပီး လုိၾကားပါတယ္ခင္ဗ်ာ။

ေမျမတ္ႏိုးတစ္ေယာက္ထဲကို လက္ညွိဳးထိုးေနလို႔ေတာ့မၿပီးဘူး။ ဘာတဲ့ …အလွမယ္ကို ထိန္းခ်ဳပ္မရလို႔ အဲဒီအဖြဲ႕အစည္းဆီကို လွမ္းတိုင္တယ္လို႔လည္းၾကားတယ္။ အဲဒီသူေတြေရာ ဒီလိုတန္းမရွိတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ၿပီး ၿပည္တြင္းက ရုိက္စားလုပ္ေနႀကတဲ့ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ေစခဲ့ၾကတဲ့သူေတြေရာ အားလံုးကို႐ႈတ္ခ်ပါတယ္။

စက္တင္ဘာ ၂ ရက္ ေမျမတ္ႏိုးရဲ႕ ရွင္းလင္းပြဲဆီကေနလည္း ေနာက္ကြယ္မွာ ၿဖစ္ေနတဲ့လႈိ႕ ၀ွက္ခ်က္ေတြအားလံုးကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းခ်ျပရင္ဖြင့္ဖို႔လည္းေမွ်ာ္လင့္ေနပါတယ္။ တစ္ႏိုင္ငံလုံးကုိ ကုိရီးယားက ၃ ႏွစ္ေလာက္သာရိွေသးတဲ့ နံမည္ပ်က္ရိွတဲ့၊ ဘာမဟုတ္တဲ့ အဖဲြ.အစည္းတစ္ခုက ေစာ္ကားတာခံလိုက္ရတာ ရင္နာလို႔မဆံုးဘူးးး။ ေလးစားလ်က္…။။

Beware of Logic

ေလာဂ်စ္ေတြ သတိထား

simple-logic-large

(၁)

ေလာဂ်စ္ (Logic)။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေမာ္လၿမိဳင္ ေကာလိပ္တြင္ ေက်ာင္းေနစဥ္က သင္ရသည္။

“ဗ်ဳိင္းသည္ျဖဴသည္။ ထံုးသည္ျဖဴသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထံုးသည္ ဗ်ိဳင္းျဖစ္သည္”

“က်ီးသည္မည္း၏။ မီးေသြးသည္မည္း၏။ ထို႔ေၾကာင့္ မီးေသြးသည္ က်ီးျဖစ္၏”

ထိုေလာဂ်စ္မ်ားသည္ မွားေၾကာင္းဆရာမက ေထာက္ျပခဲ့သည္။

(၂)
အဂၤလိပ္တို႔၏ စုန္းဟုတ္မဟုတ္ စစ္ေဆးေသာနည္းတြင္ စုန္းယိုးသူကို ေရထဲခ်သည္။ ၁၅ မိနစ္ၾကာေတာ့ ျပန္ဆယ္သည္။

မေသရင္စုန္း၊ မီး႐ိႈ႕သတ္သည္။ ေသရင္စုန္းမဟုတ္။ အျပစ္က လြတ္သည္။

ေၾကာက္စရာေကာင္းေသာ ေလာဂ်စ္ျဖစ္သည္။ ႏွစ္ ၂၀၀ ေက်ာ္ၾကာမွ ထိုစီရင္ခ်က္ မွားေနသည္ကို သိသည္။

ျပင္သစ္လူ၀ီဘုရင္၏ မိဖုရား Marie Antoinette (၁၇၅၅-၁၇၉၃) သည္ ျပင္သစ္ေတာ္လွန္ေရး ျဖစ္ေနစဥ္ လမ္းေပၚတြင္ ဘာေတြေအာ္ေနတာလဲဟု သူမ၏ အထိန္းေတာ္မ်ားကို ေမးသည္။ “လူေတြက ေပါင္မုန္႔ေတာင္းေနတာပါ။ ငတ္ေနၾကလို႔” ဟု အထိန္းေတာ္က ေျပာေသာအခါ “အေတာ္အတဲ့ လူေတြပဲ။ ေပါင္မုန္႔မရွိရင္ ကိတ္မုန္႔စားေပါ့” ဟု ေျပာဖူးသည္။

ထိုေလာဂ်စ္မ်ားကို အကန္႔အသတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ေလာဂ်စ္မွားမ်ားဟု ဆိုသည္။ မိမိသိေသာ ေဘာင္အတြင္းမွ ေတြးေတာရရွိေသာ ေလာဂ်စ္သာ ျဖစ္သည္။

(၃)

ထိုေလာဂ်စ္္မွားေၾကာင္း မသင္လည္း တတ္ပါသည္။ လူ၏ ဥာဏ္ရည္ဥာဏ္ေသြး (Human Intelligence) သည္ ဆင္ျခင္ျခင္းျဖင့္ တိုးတက္သလို ဆင္ျခင္ရာမွလည္း ဥာဏ္ရည္ဥာဏ္ေသြး တိုးတက္လာသည္။ အထူးသျဖင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ဗုဒၶအဘိဓမၼာမ်ားကို ဖတ္ရသည္။ သင္ရသည္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေက်ာင္းမ်ားတြင္ တရားေတြ နာၾကရသည္။

ခံုေတာ္ေမာင္က်ဘမ္းလို စာအုပ္ေတြကို ဖတ္ရသည္။ စကားေတာင္စားကို ဖတ္ရသည္။ ၅၅၀ နိပါတ္ေတာ္၊ အီစြပ္ပံုျပင္မ်ားသည္ ဥာဏ္ရည္ဥာဏ္ေသြးကို ဆင္ျခင္ေတြးေခၚႏိုင္သည့္ဘက္ကို ဦးတည္သည္။

ပံုျပင္မ်ားစြာတြင္ ဒႆနေတြ ပါသလို ေလာဂ်စ္ေတြ ပါသည္။

ဗုဒၶဘုရားရွင္ လက္ထက္ကပါ။ သိဥၥည္းဆရာႀကီးကို တပည့္မ်ားက ေျပာသည္။

“ဆရာႀကီးဗုဒၶရဲ႕ တရားေတြဟာ အင္မတန္ ေကာင္းမြန္မွန္ကန္ သင့္ျမတ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ လူလိမၼာမ်ားစြာဟာ ဗုဒၶေဂါတမေနာက္ကို လိုက္သြားကုန္ၾကၿပီအရွင္၊ ဘယ္လိုလုပ္ၾကမွာလဲ” ဒီလိုေမးေတာ့ ရဟန္းႀကီးက ရယ္သတဲ့။

“တပည့္တို႔ ေလာကမွာ လူမိုက္နဲ႔ လူလိမၼာ ဘယ္သူက မ်ားပါသလဲ”

“လူမိုက္က မ်ားပါတယ္”

“ဒါေၾကာင့္ မင္းတို႔မပူၾကနဲ႔။ ငါ့ေနာက္မွာလည္း တပည့္ေတြမ်ားစြာ ရွိေနၾကမွာပါပဲ”။ ၎သည္ ေလာဂ်စ္ျဖစ္သည္။

အမွားအမွန္ကို ဆိုလိုသည္ မဟုတ္။ ဒါဆိုရင္ ေနာက္ဆက္ေတြးၾကည့္ပါ။ လူမိုက္အေရအတြက္ေတြ မ်ားသည္။

ဆရာႀကီးတြင္ တပည့္ေတြ မ်ားမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဆရာႀကီးသည္ လူမိုက္ျဖစ္သည္။

သိဥၥည္းဆရာႀကီးကိုယ္တိုင္ လူမိုက္တို႔၏ ဆရာႀကီးအျဖစ္ မိမိကိုယ္မိမိ ခံယူေၾကာင္း သူ႔စကားအရ သိႏိုင္ပါသည္။

ဒီေတာ့ ဗုဒၶ၏ မဂၤလာတရားကို ႐ႈႏိုင္သည္။

“လူမိုက္ကို ေပါင္းသင္းရင္ မဂၤလာ မရွိဘူး။ ပညာရွိကို ေပါင္းသင္းမွ မဂၤလာ ရွိမယ္”

မွန္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မွန္ကန္ေသာ ေလာဂ်စ္ကိုရဖို႔ ဆင္ျခင္ရန္ လိုအပ္သည္။

(၄)
သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံေရး နယ္ပယ္တြင္ စကားအသံုးအႏႈန္းေတြကို ျပင္ဆင္ကာ လူေတြကို လွည့္စားသည္။ ဥပမာ-

“ျပည္နယ္တြင္ ပညာေရး တိုးတက္မႈအတြက္ လုပ္ေဆာင္ရာ အထက္တန္းေက်ာင္း အေရအတြက္ ရာခိုင္ႏႈန္း ၂၀၀ တိုးျမင့္လာေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္”။ ထိုသတင္းမ်ိဳးကို ဖဆပလ လက္ထက္က ေတြ႕ရသည္။ အမွန္မွာ မူလက အထက္တန္းေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္းသာ ရွိေနေသာ ျပည္နယ္တြင္ ေက်ာင္းႏွစ္ေက်ာင္း ျဖစ္လာေၾကာင္း ေရးႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ မေရးပါ။

ရာခိုင္ႏႈန္း ၂၀၀ တိုးတက္လာသည္ဟုေရးကာ လွည့္စားပါသည္။

မိုးေလ၀သကလည္း ေၾကညာသည္။

ရြာရန္ရာခိုင္ႏႈန္း ၅၀ ျဖစ္ပါသည္တဲ့။ တကယ္ေတာ့ “ရြာခ်င္ရြာမယ္ မရြာခ်င္ေနမယ္” ဟု ေျပာသည္ႏွင့္ တူသည္။

မၾကာေသးမီက ေဒါက္တာဆိတ္ဖြားကို ရွာေဖြသည္။ (ကြၽန္ေတာ္လည္း ေနျပည္ေတာ္တြင္ သြားေရာက္အစစ္ခံရ ပါသည္)

ဤတြင္ အစိုးရပိုင္းဆိုင္ရာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးက “ကြၽန္ေတာ္မဟုတ္ပါ။ ကြၽန္ေတာ့္လက္ေအာက္ ၀န္ထမ္းလည္း တစ္ေယာက္မွ မဟုတ္ပါ” ဟု ရဲရဲႀကီး အာမခံသြားခဲ့သည္။

“ကြၽန္ေတာ္မဟုတ္ပါ” ဆိုေသာ စကားကို ဘယ္သူမဆို ေျပာႏိုင္ပါသည္။ ဒါေပမဲ့ “ကြၽန္ေတာ့္လက္ေအာက္က ၀န္ထမ္းလည္း တစ္ေယာက္မွ မဟုတ္ပါ” ဆိုတာကိုေတာ့ စဥ္းစားစရာ ျဖစ္လာပါသည္။ ဘယ္အႀကီးအကဲမွ မိမိ၀န္ထမ္းဘာ ဆိုတာကို အတိအက် မေျပာႏိုင္ပါ။ အေမရိကန္တို႔၏ လွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္ကို နာဆာမွ၀န္ထမ္း ကြန္ပ်ဴတာကြၽမ္းက်င္သူ Edward Snowden သည္ စုေဆာင္းရယူခဲ့သည္။ ၿပီးေတာ့ ႏိုင္ငံျခားကို ထြက္ေျပးခဲ့သည္။ ဒါကို အေမရိကန္တို႔ မသိပါ။

မႏၲေလးမွ ရဲစခန္းက အျဖစ္ကို ၾကည့္ပါ။ ဆရာသည္ တပည့္ကို ေနရာတကာမွာ တာ၀န္မခံႏိုင္ပါ။ ထိုပုဂၢိဳလ္က သူတို႔တစ္ေယာက္မွ မဟုတ္ေၾကာင္း အတိအက် ေျပာႏိုင္လွ်င္ ဆိတ္ဖြားသည္ သူျဖစ္ရမည္ေပါ့။ ကြၽန္ေတာ္စြပ္စြဲသည္ မဟုတ္ပါ။ ေလာဂ်စ္ကို တင္ျပေနျခင္း ျဖစ္သည္။

(၅)
တစ္ခုေတာ့ ေျပာလိုပါသည္။

စက္တင္ဘာ ၁၂ ရက္ထုတ္ Daily Eleven သတင္းစာပါ ႏိုင္ငံဘ႑ာေငြ အလြဲသံုးသူမ်ား၏ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္ ေငြစာရင္း၊ အေကာင့္ငါးခုႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာအစိုးရ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ျပန္ၾကားေရးဒု၀န္ႀကီး ဦးရဲထြဋ္က Facebook စာမ်က္ႏွာတြင္ ရွင္းလင္းထားရာ အစိုးရအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံပိုင္ ေငြမ်ားအား ျပည္ပတြင္ လံုး၀အပ္ႏွံထားျခင္း မရွိေၾကာင္း ကမၻာ့ဘဏ္ကလည္း ယင္းကိစၥ မွန္ကန္မႈ မရွိသည္ကို သတင္းထုတ္ျပန္ရန္ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ထိုအခ်က္အလက္သည္ သူ၏တင္ျပခ်က္ျဖစ္၍ ေလာဂ်စ္သေဘာအရ လက္ခံရေပမည္။

သို႔ေသာ္ “ဒီေလာက္မ်ားတဲ့ေငြေတြ ျပည္ပဘဏ္ေတြမွာ (အပ္ထားတာကို)ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ဘ႑ာေရးနဲ႔ ေငြေၾကးအရ အေရးယူပိတ္ဆို႔ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ လုပ္ေဆာင္လာတဲ့ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုက မသိဘဲ ေနပါ့မလား။ ဒီထက္နည္းတဲ့ ေငြစာရင္းေတြေတာင္ ရွာေဖြၿပီး ပိတ္ဆို႔ႏိုင္တဲ့ စြမ္းအားေတြ ရွိေနတယ္။ BIC လို NGO ကေတာင္ သိႏိုင္ရင္ အီးယူဘာေၾကာင့္ မသိတာလည္း စဥ္းစားၾကည့္ေပါ့” တဲ့။ ဤေလာဂ်စ္ကေတာ့ မွားပါသည္။

အေမရိကန္ အစိုးရတို႔ အီးယူတို႔ မသိတာနဲ႔ BIC လို NGO က သိတာကို ဆက္စပ္လို႔ မရပါဘူး။

အခ်ဳိ႕ကိစၥကို တစ္ရပ္ကြက္လံုး သိၾကေပမယ့္ သမီးတို႔အေဖ မသိတာမ်ဳိးေတြ အမ်ားႀကီးပါ။

မိဘႏွစ္ပါးသာ သိေပမယ့္ တစ္ရပ္ကြက္လံုး သိခ်င္မွ သိပါမည္။ ရပ္ကြက္ထဲက ဆိုက္ကားသမား ေမာင္တိုးသည္ ျမန္မာစကား ကြၽမ္းက်င္သည္။ ေအဘီစီဒီေလာက္ေတာ့ တတ္သည္။ သို႔ေသာ္ အိုဘားမားက မဂၤလာပါဟုသာ ေျပာႏိုင္သည္။ ကႀကီးခေခြး တတ္ပါ့မလား။ အိုဘားမားသည္ အေမရိကန္ သမၼတႀကီးပဲ ကႀကီးခေခြးေလာက္ေတာ့ တတ္မွာပဲဟု မေျပာႏိုင္ပါ။

ျမန္မာစကား ရွိသည္။ “ဆန္ခိုးမမိ ဖြဲခိုးမိတဲ့” နည္းတာကို သိေပမယ့္ မ်ားတာမသိတာ ဘာမွမဆန္းပါဘူး။

(၆)
ေလာကႀကီးမွာ မသိတာ မတတ္တာ အမ်ားႀကီးပါ။ ပံုျပင္ေလးတစ္ခုကို ေျပာလိုသည္။

တစ္ခါက ခရစ္ယာန္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးတစ္ပါးသည္ ေလွစီးကာ တစ္ဖက္ကမ္းသို႔ ကူးသည္။ အခြင့္အခါရတုန္း တရားေဟာမည္ဟု စိတ္ကူးကာ ေလွသမားအား “မင္းဘုရားသခင္ကို သိလား”

“မသိပါအရွင္”

“ေယ႐ႈ ခရစ္ေတာ္ကိုေရာ”

“မသိပါသခင္”

“ဒါဆို မယ္ေတာ္မာရီကိုေရာ”

“မသိပါ”

“အင္း မင္းအေတာ္ခက္တဲ့ေကာင္ပဲ မသိတာေတြ အမ်ားႀကီးပဲ”

ဤတြင္ မိုးသည္းထန္စြာ ရြာလာ၍ ေလျပင္းတိုက္လာသည္။

“အရွင္ေရကူးတတ္လား”

“မတတ္ပါ”

“ေလွကေမွာက္ေတာ့မယ္။ ကြၽန္ေတာ့္ အက်ႌစကို ေသေသခ်ာခ်ာ ဆြဲထားပါ။ ေမွာက္တဲ့ေလွ ခိုစီးၿပီးသြားမယ္။ ကြၽန္ေတာ့္ကို အသာဆြဲထား” ေလွေမွာက္သြားသည္။ သူတို႔ႏွစ္ေယာက္ ေမွာက္ေသာေလွကို ခိုတြဲကာ ကမ္းကိုေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

ေလာကမွာ မသိတာေတြ အမ်ားႀကီးပါ။ အေမရိကန္ႏွင့္ အီးယူတို႔ကို အရမ္းအထင္ မႀကီးသင့္ပါ။

ျမန္မာျပည္သူမ်ားလည္း သိတာေတြ အမ်ားႀကီးပါ။ တစ္ႏွစ္တစ္ႏွစ္ ဓာတ္ေငြ႕ေရာင္းရေသာ ေဒၚလာဘီလ်ံ ဘယ္ေလာက္ရွိသလဲ။ သိသူေတြေတာ့ ရွိပါမည္။ အီးယူႏွင့္ အေမရိကန္တို႔ မသိဘူးလို႔ေတာ့ မယူဆပါ။ (ဒါကေတာ့ ယူဆခ်က္သာ ျဖစ္သည္။ ေလာဂ်စ္မဟုတ္ပါ)

စကားစ သတ္ပါေတာ့မည္။

အေတြးမ်ားကို မိမိသိေသာ ေဘာင္အတြင္းမွ ေတြးၾကသည္။ မိမိကို သင္ၾကားေပးေသာေက်ာင္း (Institution) မွ ရရွိေသာ ေလာဂ်စ္မ်ားျဖင့္ ဆင္ျခင္ၾကသည္။ ထိုဆင္ျခင္မႈသည္ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္အထိ အျမစ္စြဲေနၾကသည္။

“ငါႏွင့္မတူ ငါ့ရန္သူ” ဟူေသာ အေတြးမ်ဳိးသည္ မင္းအစိုးရ အားလံုးတြင္ ရွိတတ္ၾကသည္။ အမွန္ေတာ့ ႏိုင္ငံသားအားလံုးတြင္ တူညီေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ ရွိသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ တိုးတက္ဖို႔ပါ။

ကမၻာသား အားလံုးတြင္လည္း တူညီေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ ရွိသည္။ ကမၻာႀကီး တိုးတက္ဖို႔ပါ။

“ငါေခါင္းေဆာင္ျဖစ္လို႔ ငါေျပာတာ မွန္တယ္” ဆိုသည့္ေခတ္ကို ထားပစ္ခဲ့ပါ။

မွန္ကန္စြာ ဆင္ျခင္တတ္ပါေစ။

(ေဆာင္းပါးရွင္-ေဒါက္တာခင္ေမာင္ညိဳ)

အေမရိကန္ ဒဏ္ခတ္သူမ်ား စာရင္းက ဘယ္သူေတြ လြတ္ၾကမလဲ

Crony

ျမန္မာ စစ္အစုိးရလက္ထက္က ခ႐ုိနီလို႕ သတ္မွတ္ခံထားသူေတြထဲက တခ်ိဳ႕ဟာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ နာမည္ပ်က္စာရင္း သြင္းခံထားရာကေန ပယ္ဖ်က္ေပးဖြယ္ ရွိေနတယ္လို႔ သတင္းေတြ ထြက္ေပၚေနပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ ဇြန္လကုန္ပိုင္းက အေမရိကန္ႏုိင္ငံျခားေရး ဌာနက အရာရွိတခ်ိဳ႕နဲ႔ အေမရိကန္ရဲ႕ နာမည္ပ်က္စာရင္းဝင္ ျမန္မာစီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္တခ်ဳိ႕နဲ႔ ရန္ကုန္မွာ ေတြ႔ျဖစ္ခဲ့ၾကပါတယ္။

အေမရိကန္ အရာရွိေတြကလည္း ခ႐ုိနီလုိ႔သတ္မွတ္ခံထားရတဲ့ ျမန္မာသူေ႒းေတြ ဒီမိုကေရစီေရးကို ေရွး႐ႈရင္ နာမည္ပ်က္စာရင္းက ပယ္ဖ်ယ္ဖြယ္ ရွိတယ္ဆုိတာ ေျပာလာၾကတယ္။

စာရင္းက လြတ္ဖို႕ စစ္တပ္နဲ႕ ရွင္းရွင္းေနဖို႕နဲ႕ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြ မလုပ္ဖို႕ လိုတယ္လို႕ အေမရိကန္အစိုးရအရာရွိေတြက ဆိုတယ္။

အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ဒီမိုကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ အလုပ္သမား ေရးရာ ဆိုင္ရာ လက္ေထာက္၀န္ႀကီး တြမ္မာလင္ေနာ့စကီးက ဧရာဝတီကို မၾကာေသးခင္က ” စစ္တပ္နဲ႔ စီးပြားေရး အဆက္အသြယ္ျဖတ္လိုက္ၿပီလား၊ ေျမယာ သိမ္းယူမႈကို ေရွာင္ရွားျခင္း အပါအ၀င္ လူ႔အခြင့္ အေရးကို ေလးစားသလား၊ အရပ္ဖက္ဥပေဒေတြကို လိုက္ နာသလားဆိုတာ က်ေနာ္တို႔ ၾကည့္သြားပါမယ္။ ဒီအရာေတြကို ျပသႏိုင္ဖို႔ အေကာင္းဆံုး နည္းလမ္းတခုကေတာ့ စီးပြားေရး ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားအတြက္ ယံုၾကည္ႏိုင္ေလာက္တဲ့ လြတ္လပ္တဲ့ စာရင္းစစ္ စနစ္ကို အသံုးျပဳဖို႔ နဲ႔ သူတို႔ရဲ႕ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈေတြမွာ ယံုၾကည္ႏိုင္ေလာက္တဲ့ လြတ္လပ္တဲ့ လူမႈေရးနဲ႔ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈ အကဲျဖတ္မႈေတြရွိဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီကိစၥမွာ ကုသိုလ္ျဖစ္ လွဴဒါန္းမႈေတြကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားမွာ မဟုတ္ပါဘူး ဆိုတာ ရွင္းလင္းေအာင္ေျပာထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ ပိုက္ဆံကို ဘယ္လို သံုး သလဲဆိုတာက အေရး မႀကီးပါဘူး။ သူတို႔ပိုက္ဆံ ဘယ္လိုရွာသလဲ ဆိုတာက အေရးႀကီးပါတယ္” လို႕ ေျပာဆိုခဲ့တယ္။

ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ တက္လာအျပီး အေမရိကန္ႏိုင္ငံက အရပ္သားႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲခဲ့တဲ့ သမၼတဦးသိန္းစိန္နဲ႕ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္က ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံသို႔ ခ်စ္ၾကည္ေရး ခရီးသြားေရာက္ခဲ့တဲ့ ျပည္သူလႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း သူရဦးေရႊမန္းတို႔ကို ဒဏ္ခတ္မႈစာရင္းက ပယ္ဖ်က္ေပးခဲ့တယ္။

ဒါေပမယ့္ ျမန္မာလုပ္ငန္းရွင္ႀကီးေတြကို မပယ္ဖ်က္ေသးတာေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံက စီးပြားေရးလက္တြဲဖက္ေတြလို႕ ျမင္ၾကတဲ့  အေမရိကန္ စီးပြားေရးသမားေတြက ဆူဆူညံညံ ေတာင္းဆိုလာေနၾကတာကတေၾကာင္း၊ တ႐ုတ္ဩဇာေအာက္က ႐ုန္းထြက္လာေနတဲ့ ျမန္မာကို လက္မလႊတ္ခ်င္ဘဲ ဆုေပးခ်င္တာက တေၾကာင္းေၾကာင့္ ဒဏ္ခတ္မႈစာရင္းကို ျပင္ဖို႕ လုပ္လာၾကပါတယ္။။

ဇန္န၀ါရီလ လလယ္ပိုင္းတုန္းကလည္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အေမရိကန္ သံအမတ္ႀကီး Derek Mitchell က ျမန္မာလုပ္ငန္းရွင္ၾကီးမ်ားနဲ႕ ေတြ႕ဆံုခဲ့ျပီး အေမရိကန္ ဘ႑ာေရး ၀န္ႀကီးဌာနက ဒဏ္ခတ္မႈ စာရင္းအတြင္းက နာမည္အခ်ိဳ႕ကို မၾကာမီ ဖယ္ရွားေပးေတာ့မယ္လို႕ သတင္းေကာင္းေပးခဲ့ပါေသးတယ္။

အေမရိကန္အစိုးရ ႏုိင္ငံျခားေရးဌာနက စီးပြားေရး၊ ကုန္သြယ္မႈ ဆုိင္ရာ လက္ေထာက္ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီး Charles H. Rivkin လည္း ေရွ႕လ ရန္ကုန္ကိုလာျပီး ျမန္မာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြနဲ႕ ေတြ႕ဖို႕ရွိပါတယ္။ ဒဏ္ခတ္မႈစာရင္းကို ျပန္ျပင္ရာမွာ သူ႕ခရီးစဥ္က အေရးပါပါလိမ့္မယ္။

၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ကတည္းက အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက ျမန္မာအေပၚ တားဆီး ပိတ္ပင္အေရးယူထားတ့ဲ ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔မႈေတြကို ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို ေျဖေလွ်ာ့လာတာပါ။ ကိုကာကုိလာ ကုမၸဏီနဲ႔ Western Union တုိ႔လို ကုမၸဏီေတြကေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အခုဆုိရင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံေနၾကၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအျပင္ ေနာက္ထပ္ အေမရိကန္ကုမၸဏီေတြကလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံခ်င္ေနၾကပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ျမန္္မာႏုိင္ငံတြင္းမွာ အေမရိကန္ကုမၸဏီေတြနဲ႔ တြဲလုပ္မယ့္ ေငြပင္ေငြရင္း အလံုးအရင္း ရွိသူေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက SDN လို႔ ေခၚတဲ့ ဒဏ္ခတ္မႈ စာရင္း အမည္ပ်က္ စာရင္းဝင္ျဖစ္ေနတာေၾကာင့္ အေမရိကန္ဘက္က ကုမၸဏီေတြက ျမန္မာခ႐ုိနီေတြရဲ႕ ကုမၸဏီေတြနဲ႔ စီးပြားေရး အတူလုပ္ရင္ ဥပေဒအရ မလြယ္တဲ့ အေျခအေန ဆုိက္ေနတာပါ။

လတ္တေလာမွာပဲ အေမရိကန္ ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာနက နာမည္ပ်က္စာရင္း သြင္းထားတဲ့ ျမန္မာကုမၸဏီေပါင္း ၁၂ဝ ေလာက္နဲ႔ တသီးပုဂၢလေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ရွိေနတာပါ။

ျမန္မာကုမၸဏီေတြကို အေမရိကန္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနက နာမည္ပ်က္စာရင္းသြင္းတာကလည္း ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္မတုိင္ခင္ထိ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနဲ႔ အုပ္စုိးခဲ့တဲ့ စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေတြနဲ႔ နီးစပ္ဆက္ႏြယ္ၿပီး အခြင့္ထူးေတြ ခံစားခဲ့ၾကလုိ႔ျဖစ္တယ္။

ဆယ္စုႏွစ္ေတြနဲ႔ ခ်ီတဲ့ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး သေဘာအရ စီးပြားေရးကို စစ္တပ္ကပဲ အမ်ားဆံုး ထိန္းခ်ဳပ္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ကုမၸဏီေတြကလည္း ျမန္မာ အစိုးရစစ္တပ္နဲ႔ နက္နက္႐ႈိင္း႐ိႈင္း ဆက္ႏြယ္ ထိစပ္ၾကရတာျဖစ္ၿပီး အခုထိလည္း ဒီအရွိန္က ရွိေနဆဲပဲလုိ႔ ကြ်မ္းက်င္သူေတြက ဆုိၾကပါတယ္။

“ တုိင္းျပည္မွာ အဓိက စီးပြားေရးကို လုပ္ေဆာင္ၾကသူ အမ်ားစုဟာ အခုထိလည္း သီးျခား ပစ္မွတ္ထား ဒဏ္ခတ္ခံထားရဆဲပါဘဲ” လို႔ စီးပြားေရး ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆုိ႔မႈ ဆုိင္ရာ အထူးျပဳ ေရွ႕ေန Erich Ferrari က Wall Street Journal သတင္းစာကို ေျပာထားပါတယ္။

အေမရိကန္ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး ဂြ်န္ကယ္ရီ လြန္ခဲ့တဲ့ ရက္ပုိင္းက ျမန္မာႏုိင္ငံသြားစဥ္ နာမည္ပ်က္စာရင္းထဲ ရွိေနတဲ့ ျမန္မာစီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ မက္စ္ ဦးေဇာ္ေဇာ္ ပုိင္ဆုိင္တဲ့ ဟိုတယ္တခုမွာ တည္းခုိခဲ့တဲ့ကိစၥဟာ အေမရိကန္အစိုးရရဲ့ ၾကိဳတင္အခ်က္ျပမႈလည္း ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ေနႏိုင္ပါတယ္။

အေမရိကန္ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာနက နာမည္ပ်က္စာရင္းဝင္လူ ပုိင္ဆုိင္တဲ့ ဟိုတယ္မွာ တည္းခုိလို႕ အေမရိကန္ရဲ႕ ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆုိ႔မႈ ဆုိင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္ကို ခ်ိဳးေဖာက္ရာမက်ဘူးလုိ႔ တုံ႔ျပန္ေျဖရွင္းခဲ့ရပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ဦးေဇာ္ေဇာ္ပိုင္ ဟိုတယ္မွာ တည္းခိုတာဟာ အက်ိဳးတုန္႕ျပန္ခ်က္ နည္းမယ္ဆိုတာ အေမရိကန္ေတြ တြက္ခ်က္ျပီးမွ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ပံုပါ။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ကုန္မွာ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးျဖစ္ခဲ့တဲ့ ေဟလာရီကလင္တန္ ေနျပည္ေတာ္ လာတုန္းကလည္း ဦးေဇာ္ေဇာ္လို နာမည္သိပ္မဆိုးတဲ့ ဦးခ်စ္ခိုင္ပိုင္တဲ့ သဂၤဟဟိုတယ္မွာ ေရြးခ်ယ္တည္းခိုသြားခဲ့ဖူးပါတယ္။

ဓမၼေစတီေခါင္းေလာင္း

1077388_268666556660857_1579143138261990949_o

ဘဘ ဦးစံလင္း ( ေျမပံု ) ခင္ဗ်ား….

ဝမ္းသာပါတယ္ ဘဘ အခုလို ေခါင္းေလာင္းႀကီးကို ရွာေဖြနိုင္ ( ဘဘ အေျပာအရ ) တဲ့အတြက္ အလြန္ပင္ဝမ္းသာရပါ၏…
ဘဘ ဒီလိုပဲေျပာမယ္ဆိုတာ ႀကိဳတြက္ၿပီးသားပါ ဘဘ ေျပာထားတဲ့ရက္ ကလည္း ျပည့္ေနၿပီ ဆိုေတာ့ ဘဘ ဒီလိုပဲ ေျပာရေတာ့မွာေပါ့ ၊ ဘဘ တင္ ဒါမ်ိဳး ေျပာတာမဟုတ္ပါဘူး ဘဘ အရင္ ေခါင္းေလာင္းႀကီးကို ဆယ္ဖို႔ ႀကိဳးစားခဲ့တဲ့ အဖြဲ႕တိုင္း ေတြ႕ၿပီလို႔ပဲ ေျပာခဲ့တာ , မေတြ႕ဘူးလို႔ဘယ္အဖြဲ႕ကမွ မေျပာခဲ့ဘူး, ခက္တာက ေတြ႕တယ္သာေျပာၾကတာ ကုန္းေပၚကိုေတာ့ အခုခ်ိန္ထိ ေရာက္မလာေသးဘူး..
တစ္ခုရွိတာက ဘဘ အရင္ ရွာခဲ့တဲ့ ၁၁ ဖြဲ႕ ကေတာ့ ေခါင္းေလာင္းကို ေတြ႕ၿပီ သို႔ေသာ္ နည္းပညာလိုအပ္ခ်က္၊ အစီုးရရဲ႕ ေထာက္ပံ့မႈ မရျခင္း,ေတြ႕ထားတာက ထုထည္ႀကီးတဲ့ ဂ်င္ပံုႀကီး မို႔ ေခါင္းေလာင္းဆိုတာ ၁၀၀% မေသခ်ာလို႔ ဆိုၿပီး ရိုးသားစြာ ဝန္ခံၿပီး လက္ေလ်ာ့ လိုက္ၾကတယ္။

အခု ဘဘ ၾကေတာ့ အရူးမို႔လား မသိဘူး ထူးတယ္ခင္ဗ် …

ဘဘ က ဒါႀကီးကို ဆယ္မယ္ဆိုၿပီး Media အႀကိဳ ရွင္းလင္းပြဲ လုပ္ကတည္းက အရူးကြက္နဲ႔ စခဲ့တာေလ …ဘဘ မွတ္မိမွာပါ..
ဘဘ ပဲ မ်က္ရည္ လည္႐ြဲ နဲ႔ ပထမ အေခါက္က ေတြ႕ေပမယ့္ နဂါးေတြ ေစာင့္လို႔ ဘဘ ကို ေရေအာက္ထဲမွာ ဂုပ္ကို ဆြဲထားလို႔ ဆယ္လို႔မရခဲ့ဘူး
(ဂုပ္ကိုသာ ဆြဲ မထားဘူးဆိုရင္ တစ္ခါတည္းပဲ ေပြ႕ ယူလာေတာ့မလို) ဆုိၿပီး Media ေရွ႕မွာ မ်က္ရည္နဲ႔ မ်က္ခြက္ ငိုခ်င္းခ် ၿပီး အရူးကြက္စနင္းခဲ့တာ သားက မွတ္မိတယ္ခင္ဗ်….

Media ပြဲလဲ ၿပီးေရာ ဘဘ ရဲ႕ ေခါင္းေလာင္းရွာပံုေတာ္ စၿပီဆိုပါေတာ့ အဲ့မွာလည္း ဘဘ လည္တယ္ခဗ် , စည္းေပါက္မယ္ , မလိုအပ္တဲ့ ျပသနာ ေတြ ျဖစ္လာမယ္ဆိုၿပီး သတင္းမထုတ္ျပန္ဘူး ခင္ဗ် တစ္ကယ္ေတာ့ ဘဘ မွာ ေရေရရာရာ ေျပာစရာ သတင္းမွ မရွိတာ, ဘယ္သတင္းကိုထုတ္ျပန္မွာလဲ

ရွာၿပီေဟ့ ဆိုေတာ့လည္း ေရေအာက္ၾကမ္းျပင္ ျပတ္ေ႐ြ႕ျခင္းပထဝီ အေနအထား ေျပာင္းလဲျခင္းဆိုတာေတြကို လံုးဝ ထည့္မတြက္ပဲ , လြန္ခဲ့တဲ့ နွစ္၄၀၀ ေလာက္က က်သြားတဲ့ ေနရာမွာပဲ ေရ တစြတ္စြတ္ ငုပ္ , radiator , metal detector ေတြ မသံုးပဲ ရွာေဖြတဲ့ ဘဘ ရဲ႕ ထင္ရာစိုင္း နည္းစနစ္ ေတြကိုအံ့ၾသ မိတာအမွန္ပဲ ခင္ဗ်။ အဲ့လိုနဲ႔ ၁ ပတ္ေလာက္ၾကာေတာ့ ဘဘ ထင္သလိုျဖစ္မလာေတာ့ အက်ပ္ရိုက္ၿပီ ,အဲ့ဒီမွာ ဘဘ ကို ကယ္လိုက္တာ နတ္စင္တစ္ရာ ဘုန္းႀကီးခင္ဗ်။

ဘဘုန္းကလည္း နဂါးေတြ သိုက္ေတြ လူဝင္စားေတြဆိုရင္ ဘဘုန္းဂြင္ ေတြ ဆိုေတာ့ အခုရွာတဲ့ေနရာကေန ေပ ၂၀ ေလာက္ ေ႐ႊ႕ရွာပါဆိုၿပီး မိန္႔တယ္ခင္ဗ် ….ဘဘ က လည္း နဂို ကတည္းက ဂေယာင္ဆိုေတာ့ ဘဘုန္း ေျပာတဲ့ေနရာကို ေ႐ႊ႕ တယ္ခင္ဗ် ( မေ႐ႊ႕ရင္လည္း ဘဘ ဘာလုပ္ရမွန္းမွ မသိေတာ့တာ ) ေသာင္တူးစက္ေတာင္ ေျပာတဲ့ေနရာ မေရာက္ေသးဘူး ဆရာေတာ္က ေခါင္းေလာင္းေတြ႕ၿပီ ဆိုၿပီး media ေတြကို မိန္႔လိုက္တယ္ အဲ့လို ဘဘ ေတာင္မသိလိုက္ပဲ ဆရာေတာ္က ေဖာလိုက္ေတာ့ ဘဘ ရဲ႕ ျပန္ၾကားေရးတာဝန္ခံက ဘဘုန္းအရွက္မကြဲေအာင္ ေခါင္းေလာင္းေတာ့ေတြ႕တယ္ ဒါေပမယ့္ ဓမၼေစတီ မဟုတ္ဘူး ဆိုၿပီး ထပ္ေဖာရေသးတယ္ , အဲ့ဒီ မွာ
ေခါင္းေလာင္းက ၂ လံုးလား ဆိုၿပီး media ကိုကိုမမ တို႔ ေယာင္စိန္ ေတြ ျဖစ္ကုန္ေရာ..
( ဘဘ တို႔ အဖြဲ႕က ရီရတာေတာ့ အမွန္ပဲ )

ဒါနဲ႔ပဲ ေသာင္တူးစက္က ဘဘုန္း ထင္သလို ေျပာလိုက္တဲ့ေနရာ လည္းေရာက္ေရာ ပြဲမစခင္ကတည္းက ဘဘ တတြတ္တြတ္ ေျပာေနတဲ့ ဘဘ သံေယာဇဉ္ႀကီးလွတဲ့ ဘဘ ရဲ႕ အဓိက ဇတ္ေကာင္ နဂါးေတြ အေပၚကို ပိပါေလေရာတဲ့။ အဲဒါကို အဲ့ ပိေနတဲ့ နဂါးထဲက တစ္ေကာင္က လွည္းကူးမွာ ေနတဲ့ အမယ္အိုႀကီးကို ဝင္ပူးၿပီး ဖယ္ေပးဖို႔ ဖယ္မေပးရင္ ေခါင္းေလာင္းကို ဆယ္မရေအာင္ လုပ္ထားလိုက္မယ္ဆိုၿပီး media ကေနတစ္ဆင့္ဖြလိုက္တယ္ , ဒါေပမယ့္ ဒီတစ္ခါေတာ့ ဘဘ နပ္သြားၿပီ အရူးလိုလို ဘြားေတာ္လိုလို အဘြားႀကီး ေျပာတဲ့အတိုင္း မေယာင္ ေတာ့ပဲ လုပ္စရာရွိတာ ဆက္လုပ္တယ္။ ဘဘ ရဲ႕ hero နဂါးေတြ ဒုကၡ ေရာက္ေနတာကို ဘဘ လက္ပိုက္ၾကည့္ေနကတည္းက နဂါး ေစာင့္တယ္လို႔ ဘဘ ေျပာခဲ့တာ ေဖာကြက္( အရူးကြက္ ) ဆိုတာ သိတဲ့လူကသိတယ္ ဘဘေရ။

အခုေတာ့ ဘဘ ရဲ႕ ပြဲသိမ္းရိုက္ခ်က္ လာၿပီ။ ေခါင္းေလာင္းကိုေတာ့ ေတြ႕ၿပီ ဒါေပမယ့္ နဂါးထဲမွာ အႀကီးဆံုး ေ႐ႊေရာင္ နဂါးမင္းႀကီးက ဆီမီးထြန္းၿပီး ပူေဇာ္ ေနလို႔ ဆယ္ဖို႔ရက္ကို ခဏေစာင့္ရအံုးမယ္လို႔ ဘဘ ေျပာၿပီေနာ္။ ပြဲစၿပီ ဆိုကတည္းက ဘာ တစ္လံုးမွ မေျပာပဲ အ အ ႀကီးလို ေနလာတဲ့ ဘဘ က အခုေတာ့ သတင္းထုတ္ျပန္လိုက္ၿပီေပါ့။ က်ြန္ေတာ္ အေပၚမွာ ေျပာခဲ့သလို ရွာတဲ့ အဖြဲ႕တိုင္း ေတြ႕ၿပီလို႔ေျပာပါတယ္ ကုန္းေပၚကိုသာ မတင္နိုင္ၾကတာ ျပည္သူလူထုကို မျပနိုင္ၾကတာ အခု ဘဘ ကလည္း ေတြ႕တယ္လို႔ေျပာျပန္ၿပီ။

ဒီတစ္ခါေတာ့ က်ြန္ေတာ္တို႔ မ်က္ဝါးထင္ထင္ ေတြ႕ဖူးေအာင္ , ဘဘ ကို တိုက္ခိုက္ေနတဲ့ လူေတြ ပါးစပ္ပိတ္သြားေအာင္. ဓမၼေစတီေခါင္းေလာင္းႀကီး ဆိုတာ တစ္ကယ္ရွိပါလား ဆိုတာ ရွင္းသြားေအာင္ ဘဘ လုပ္နိုင္ပါ့မလား လို႔ သံသယဝင္မိတယ္ , ဘဘ ကလည္း အရူးလိုလို အထူးလိုလို ဂေယာင္ဆိုေတာ့ က်ြန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ မ်က္စိေရွ႕မွာ ေခါင္းေလာင္းႀကီးကို ျမင္ရေတာ့မွပဲ ယံုေတာ့မယ္ ဘဘေရ…။

နဂါးေတြ အေၾကာင္းကေတာ့ သူမ်ားေတြေတာ့မသိဘူး က်ြန္ေတာ္ကေတာ့ ဘဘေျပာေနတဲ့ နဂါး Story ေတြဟာ ဘဘ ရဲ႕ exit လို႔ထင္မိတယ္ …..ကမ႓ာက်ာ္ လူလိမ္ႀကီးေတြရဲ႕ ဆိုရိုးစကားကလည္း ရွိတယ္ေလ အဲဒါက “လိမ္ေတာ့မယ္ဆိုရင္ ကိုယ္ရွဴးကိုယ္ပတ္ အျဖစ္ကေန လြတ္ေျမာက္ေအာင္ ထြက္ေပါက္ ဖန္တီးထားပါ ” ဆိုတဲ့ စကားပါပဲ အခု ဘဘလည္း ေခါင္းေလာင္းကို ဆယ္မရဘူး ဆိုတဲ့အခါ အေၾကာင္းျပခ်က္ ရေအာင္ နဂါး story ေတြကို ပြဲမစခင္ကတည္းက ေျပာလာတယ္လို႔ ထင္မိပါေၾကာင္း။

အဲ့လိုမဟုတ္ဘဲ တစ္ကယ္ကို ေခါင္းေလာင္းႀကီး ကို ဆယ္နိုင္ၿပီ ဆိုရင္ ေခါင္းေလာင္းတီးဖို႔ ငပိရိုး နဲ႔အတူ ရင္ခုန္စြာ ေစာင့္ေနပါ့မယ္ ဘဘ ေရ (ေခါင္းေလာင္းက ငပိရိုး နဲ႔ထိုးမွ အသံထြက္မယ္ဆိုလို႔ ) 

ဘဘ လို ဂေယာင္ကို ခင္တဲ့
ဖိုးသား ( ငပိရိုးနဲ႔ေစာင့္ေနသူ)

ဆန္းစစ္မွဳမ်ားေအာက္မွ ျမန္မာသူေဌးႀကီး ဦးေတဇ

tay-za_400

‘‘သူတုိ႔က ကမၻာ့ပုလိပ္ႀကီး လုပ္ေန တာေလ’’

ျမန္မာသူေဌးႀကီး ဦးေတဇ က ဆိုဖာေနာက္ကို မွီခ်လိုက္ရင္း အေမရိကန္အစိုးရကို ျပစ္တင္ေဝ ဖန္လုိက္သည္။ သူထိုင္ေနသည့္ မိေက်ာင္းသားေရဆိုဖာေပၚကို သူေမြးထားသည့္ ဝက္ဝံေပါက္ ေလးက ကုပ္တက္ဖို႔ႀကိဳးစားေန သည္။အေမရိကန္ႏုိင္ငံက သူ႔စီး ပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို တင္းက်ပ္ေနသည့္အေပၚႏွင့္ အရာရွိမ်ားက သူ၏ ေငြလႊဲေျပာင္းမႈမွန္သမွ်ကိုေစာင့္ၾကည့္ေနသည့္ အေပၚ သူကေျပာဆိုလိုက္သည္။ ဦးေတဇစကားေျပာခ်ိန္တြင္ အနားတြင္ မ်က္ျခည္မျပတ္ေစာင့္ၾကည့္ေနသည့္ဝန္ထမ္းက ဝက္ဝံေပါက္စ ႏွစ္ေကာင္ေၾကာင့္ ေကာ္ေဇာမ ပ်က္စီးရန္ အခါအားေလ်ာ္စြာ ဝင္ထိန္းေနသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေျမာက္ဖ်ားတြင္ ဝက္ဝံအေမႀကီးကိုေဒသခံတစ္ဦးက သတ္ျဖတ္ လိုက္ၿပီးသည့္ေနာက္ ထို ဝက္ဝံသားေပါက္ႏွစ္ေကာင္ကို ဦးေတဇက ယူေမြးခဲ့သည္။ ထူးဆန္းရွား ပါးေသာ တိရစၧာန္မ်ားႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕က သူ၏ခမ္းနားထည္ဝါသည့္ အိမ္ေတာ္ႀကီး၏ ေနာက္ကြယ္တြင္ေတာ့ သူ၏စီးပြားေရးအင္ ပါယာႀကီးသည္ စီးပြားေရးက်ဴး ေက်ာ္မႈမ်ားခံေနရသည္ဟု ဦး ေတဇက ဆုိသည္။ အေမရိကန္ အရာရွိမ်ားက သူ႔ကို ေႏွာင့္ယွက္ ေပးေနသည္ဟု သူကစြပ္စြဲလုိက္သည္။ ယင္းအထဲတြင္ ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ ပတ္သက္ေနသည့္ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ေငြလႊဲေျပာင္းခဲ့သည္ဟု သံသယရွိသည့္ စင္ကာပူက သူ၏ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဘဏ္စာရင္းကိုလည္း အပိတ္ခံခဲ့ရသည္။

အသက္(၅၀)အရြယ္ ဦးေတ ဇသည္ ဝါရွင္တန္အတြက္ ျပႆနာတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ ႏွံသူမ်ားႏွင့္ ေလ့လာသူမ်ား အဆိုအရ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အင္အားအႀကီးဆံုး စီးပြားေရးသမားမ်ားကို စီးပြားေရးဆက္လက္ပိတ္ဆို႔အ ေရးယူျခင္းက ႏွစ္ ၅၀ နီးပါး အထီးက်န္အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္မႈမွ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ပစ္မွတ္ကို ျပည့္မီရန္ ေႏွာင့္ေႏွးေစမည္ဟု ဆုိ သည္။

အရပ္သားတစ္ပိုင္းအစိုးရ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးတစ္ပိုင္း အစိုးရက အာဏာရေနေသာ္လည္း အေမရိကန္အရာရွိမ်ားက လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈႀကီးမားစြာ က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ ယခင္စစ္အစိုးရကို ေထာက္ခံပံ့ပိုးေပးခဲ့သည့္ စီး ပြားေရးသမားမ်ားကို လုပ္ခြင့္ေပး လုိသည့္ပံု မေတြ႕ရပါ။

‘‘ခ႐ိုနီေတြက သူတို႔အိတ္ ကပ္အတြက္ပဲ ၾကည့္ေနတာပါ။ သူတို႔က လူထုအက်ိဳးစီးပြားအ တြက္ ဘာမွလုပ္ေပးမွာမဟုတ္ ဘူး’’ဟု ရီပက္ဘေလကန္အမတ္ စတိဗ္ရွာေဘာ့က ေျပာဆိုလုိက္ သည္။ သူက ျမန္မာအရာရွိမ်ား ႏွင့္ ကန္႔သတ္ဆက္ဆံမႈျပဳေရး မူၾကမ္းကို တင္သြင္းသူျဖစ္သည္။

ဦးေတဇကမူ အေမရိကန္ စီးပြားေရးပိတ္ဆုိ႔အေရးယူမႈ၏ ေနာက္ဆက္တြဲ႐ိုက္ခတ္မႈက သူ႔ ကိုယ္ပိုင္မိသားစုႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ ပတ္သက္ေနသူမ်ားကိုသာမက သူပိုင္ဆိုင္သည့္ ထူးကုမၸဏီမွ ဝန္ ထမ္းသံုးေသာင္းကိုပါ ထိခိုက္ေစ သည္ဟု ဆုိသည္။ ယင္းသည္ စီးပြားေရး၏ က႑တုိင္းလုိလုိအ ေပၚ သက္ေရာက္သည္ဟု ဆုိ သည္။

ဥပမာအားျဖင့္ဆိုလွ်င္ အ ေမရိကန္လုပ္ စက္ပိုင္းအပိုပစၥည္း မ်ားကို ေဈးကြက္တြင္ေပါက္သည့္ေဈးျဖင့္ သူဝယ္ယူခြင့္မရခဲ့သည့္ အတြက္လည္း ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း ေဒၚလာသန္း ၉၀ ေက်ာ္ အ႐ႈံးေပၚခဲ့သည့္ အဲပုဂံေလေၾကာင္းလုိင္းကို ပိတ္ပစ္ဖို႔ ျဖစ္လာႏုိင္သည္ဟု သူက ေျပာဆိုသည္။

ဧၿပီ ၁၇ ရက္စြဲျဖင့္ စင္ကာ ပူရွိ United Oversea Bank က ေပးပို႔လာသည့္စာကို သူက ထုတ္ ျပသည္။ သူ၏ ဘဏ္စာရင္းကိုးခု ကို ပိတ္လိုက္ေၾကာင္း အေၾကာင္း ၾကားစာျဖစ္သည္။ စာတြင္ အ ေၾကာင္းျပခ်က္ကို ေပးမထားပါ။ ယင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေမးျမန္းခ်က္ကိုလည္း ဘဏ္က တုံ႔ျပန္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းမရွိပါ။ ဦးေတဇကေတာ့ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရွိ ကုမၸဏီမ်ားသို႔ သူေငြလႊဲေျပာင္းသည့္ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အေမရိကန္အရာရွိမ်ားက ေမးခြန္းထုတ္လာ သည့္အေပၚ စင္ကာပူဘဏ္က စိုးရိမ္ေနျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။ ယင္းတ႐ုတ္ကုမၸဏီမ်ားက ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေနသည္ ဟု ယူဆရသည္။

စင္ကာပူအေျခစုိက္ သူ၏ ကုမၸဏီ 4G Investment ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သူ႔အားဆက္သြယ္ ေမးျမန္းလာသည့္ အေမရိကန္ အရာရွိမ်ားက ယင္းေငြေၾကးလႊဲ ေျပာင္းမႈအခ်ိဳ႕ကို ေတြ႕ရွိသြားခဲ့ သည္။ ဦးေတဇ၏ညီျဖစ္သူ ဦး သီဟက ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇြန္လထဲတြင္ အေမရိကန္သံ႐ံုးကိုယ္စားလွယ္ႏွစ္ဦးႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။

‘‘သူတို႔က ေျမာက္ကိုရီးယား အေၾကာင္းေမးတယ္။ ေျမာက္ကို ရီးယားနဲ႔ တစ္နည္းနည္းပတ္သက္ မႈရွိသလားဆုိတာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ က တကယ္ပဲမသိတာပါ’’

ရန္ကုန္ရွိ အေမရိကန္သံ႐ံုး ကို ယင္းေတြ႕ဆံုမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေမးျမန္းရာတြင္ တစ္စံုတစ္ရာ ေျပာဆိုရန္ ျငင္းဆိုလုိက္ၿပီး အေမရိကန္ဘ႑ာေရးဌာနသို႔ စံုစမ္းေမးျမန္းရန္ လႊဲေပးလုိက္သည္။ ‘‘တခ်ိဳ႕ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ တစ္စံုတစ္ရာေျပာဆိုျခင္းမျပဳရန္ ဟူ ေသာမူဝါဒ’’အရဟု ဆုိသည္။

ဦးေတဇက သူ၏ 4G ႏွင့္ အျခားကုမၸဏီမ်ားျဖစ္သည့္ Asia Pioneer Impex၊ တ႐ုတ္ကုမၸဏီ မ်ားျဖစ္သည့္ Fanwell, Goldtec Trading Group, Win Trade World Wide, Ocean Wide Trading (Hong Kong), Fortune Sun International Trading မ်ားသို႔ ေငြလႊဲေျပာင္းမႈ မွတ္တမ္းမ်ားကို Forbes Asia ကို ထုတ္ျပသည္။

အေမရိကန္ဘ႑ာေရးဝန္ ႀကီးဌာနက ယင္းကုမၸဏီမ်ားထဲ မွ အနည္းဆံုး တစ္ခုျဖစ္သည့္ Fortune Sun သည္ ေျမာက္ကိုရီး ယား Tunchon စီးပြားေရးဘဏ္မွ တည္ေထာင္ထားသည့္ ႐ုပ္ျပ ကုမၸဏီျဖစ္ေၾကာင္း ဝိကီလိခ္က ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္ သံတမန္ေၾကး နန္းသတင္း ထုတ္ေဖာ္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ကုလသမဂၢက Tunchon ကို ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ စီးပြားေရးအရ အေရးယူပိတ္ဆုိ႔ ထားၿပီးယင္းသည္ ‘‘လက္နက္ မ်ား၊ ဒံုးက်ည္မ်ားႏွင့္ ယင္းတုိ႔ကို ထုတ္လုပ္ရာတြင္ အသံုးျပဳသည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားေရာင္းခ်မႈတြင္ ေငြေၾကးအရ အဓိကတာဝန္ရွိ သည္’’ ဟု ဆိုသည္။

ဦးေတဇကေတာ့ သူသည္ ျမန္မာအစိုးရကိုယ္စား ေငြေပးေခ်ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။ အစိုးရအတြက္ ေလာင္စာမ်ားတင္ သြင္းျခင္းလုပ္ငန္းတြင္ သူက ဦး ေဆာင္ေနၿပီး ကမၻာ့ေဈးကြက္မွ ဝယ္ယူခြင့္ပိတ္ပင္ခံထားရသည့္ ျမန္မာအစိုးရအတြက္ ေဒၚလာ ေငြသန္း ၃၀၀ လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့ ေၾကာင္း ေျပာဆိုသည္။ ေငြလႊဲ ေျပာင္းမႈမွတ္တမ္းမ်ားအရ For-tune Sun သုိ႔ ေငြေပးေခ်မႈ အမ်ားစုသည္ ယခင္စစ္အစိုးရလက္ ေအာက္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ ေသာ္လည္း ေပးေခ်မႈတစ္ခုကမူ အစိုးရသစ္တက္လာသည့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ သည္။

အတိတ္က သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ား (သို႔မဟုတ္) လက္ရွိ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ ၿပီး ျမန္မာ၏ ေျမာက္ကိုရီးယား ႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ပတ္သက္မႈက ဖံုးဖိ မရျဖစ္ေနသည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ ေစ သူ႔မွာေရြးစရာလမ္းမရွိခဲ့ဘဲ အရာရွိမ်ားခုိင္းသလို လုပ္ေနရ ေၾကာင္း ဦးေတဇက တစ္စိုက္ မတ္မတ္ဆိုေနသည္။ ‘‘အစိုးရက ဘာပဲခုိင္းခိုင္း ကြၽန္ေတာ္က လုပ္ ရတာပဲ’’

ျမန္မာႏုိင္ငံ ယခင္စစ္အစိုးရ အာဏာပိုင္မ်ားက ဦးေတဇတုိ႔လို လုပ္ငန္းရွင္သူေဌးမ်ိဳးအေပၚ မွီခို ၿပီး စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္ခဲ့ၾကသည္။ လူအမ်ားက ခ႐ိုနီဟုသိထားၾက ၿပီး သူတို႔သည္ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔ မႈကို တစ္ပတ္႐ိုက္ၿပီး လွည့္ပတ္ လုပ္ကိုင္သည့္ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ား ျဖစ္လာသည္။ စစ္အစိုးရ၏ သူ ေကာင္းျပဳမႈမ်ားစြာရရွိခဲ့ၿပီး သစ္ ေတာထုတ္ကုန္မွ ကားတင္သြင္း မႈအထိ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား လိႈင္လိႈင္ ရခဲ့သူမ်ားျဖစ္သည္။

ဩစေၾတးလ်ႏုိင္ငံ မက္ကြာ ဟာတကၠသိုလ္မွ ျမန္မာ့စီးပြား ေရးဆိုင္ရာ ကြၽမ္းက်င္သူေရွာင္ တားနားက ဦးေတဇ နဝတဟု လူသိမ်ားသည့္ ျမန္မာစစ္အစိုးရ ကိုယ္စား ယခုလို ေျမာက္ကိုရီး ယားႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေနသည့္ ကုမၸဏီကို ေငြေပးေခ်ျခင္းသည္ အံ့ဩစရာလံုးဝမရွိပါေၾကာင္း ေျပာဆိုလုိက္သည္။

‘‘အစိုးရကိုယ္စား ဒီလိုေငြ လႊဲေျပာင္းမႈမ်ိဳးလုပ္တယ္ဆုိတာ က နဝတေခတ္တစ္ေလွ်ာက္လံုး မွာ ခ႐ိုနီကုမၸဏီေတြအတြက္ ပံုမွန္လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ေနပါတယ္’’ဟု ေရွာင္တားနားက ေျပာသည္။ ေသခ်ာမသိေသးသည္မွာ ထိုကဲ့သို႔ ၿပံဳးယန္းႏွင့္ျမန္မာ အဆက္အဆံ ဆက္လက္ရွိ၊ မရွိဆိုတာပဲ ျဖစ္သည္။

အေမရိကန္ဘ႑ာေရးဝန္ ႀကီးဌာနက ဦးေတဇကို အေရးယူ ပိတ္ဆုိ႔မႈအတြက္ အထူးသတ္ မွတ္ထားသည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ားစာရင္း တြင္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္က ထည့္သြင္း ထားသည္။ စစ္အစိုးရအတြက္ စစ္တပ္အတြက္ စစ္သံုးပစၥည္း မ်ားႏွင့္ ေလယာဥ္မ်ားဝယ္ယူျခင္း အပါအဝင္ ပံ့ပိုးေပးမႈမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း ထိုစဥ္က ထုတ္ျပန္ခဲ့ သည့္ စာမ်ားအရ သိရသည္။

ေနာက္ထပ္ စီးပြားေရးပိတ္ဆုိ႔အေရးယူမႈစာရင္းဝင္ပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးျဖစ္သူ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ရွင္ဦးဝင္းေအာင္က အေမရိကန္ သည္ ေကာလာဟလမ်ားအေပၚ အေျခခံၿပီး လူမ်ားကို စာရင္းျပဳ စုေနသည္ဟု ေျပာဆိုလိုက္သည္။ ‘‘ေမးစရာကေတာ့ အေတာ္မ်ား တာပဲ။ ဘယ္ကသတင္းေတြကိုရသလဲ။ အဲဒီရတဲ့သတင္းေတြ ဘယ္ေလာက္အထိမွန္ကန္စိတ္ ခ်ရသလဲ’’ဟု သူက ေမးခြန္းထုတ္ သည္။

ဦးေတဇက ႐ုရွားလုပ္ MI-17 ရဟတ္ယာဥ္မ်ားကို ေရာင္းခ် ေၾကာင္း ဝန္ခံေျပာဆုိသည္။ ျမန္မာစစ္တပ္အတြက္ အပိုပစၥည္းကို ဆက္လက္ပံ့ပိုးေပးေနၿပီး စက္ပိုင္းဆုိင္ရာဝန္ေဆာင္မႈစာခ်ဳပ္ကို ဆက္လက္ခ်ဳပ္ဆိုထားေၾကာင္းလည္း ေျပာဆိုလုိက္သည္။ သို႔ရာတြင္ အျခားလက္နက္ေရာင္းခ်မႈမ်ား မျပဳလုပ္ေၾကာင္း ျငင္းဆိုလိုက္သည္။ ႐ုရွားမ်ားကို ျမန္မာစစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ မိတ္ဆက္ေပးခဲ့ၿပီးသည့္ေနာက္ ညႇိႏႈိင္းမႈမ်ားကို သူတို႔ဘာသာဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ၾကျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။

‘‘သူတို႔က အစိုးရတစ္ခုနဲ႔ တစ္ခုအၾကား တုိက္႐ိုက္လုပ္ခဲ့ ၾကတာပါ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က အစည္းအေဝးခန္းထဲကိုေတာင္ မဝင္ရဘူး’’

ဝိကီလိခ္က ထုတ္ျပန္လုိက္ သည့္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ သံတမန္ေၾကး နန္းသတင္းတြင္ ဦးေတဇကို ယခင္စစ္အစိုးရ၏ အတြင္းလူအျဖစ္ ေဖာ္ျပထားသည္။ သူ႔ကို ‘‘နံပါတ္၁ ခ႐ိုနီစီးပြားေရးသမား’’ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ သူသည္ စစ္အစိုးရေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ေဖာေဖာသီသီဧည့္ခံၿပီး အျမတ္အစြန္းမ်ားေသာ စီးပြားေရးသေဘာတူညီခ်က္အမ်ားစုကို ရယူခဲ့သည္ဟု ဆုိသည္။

ပါေမာကၡေရွာင္တားနားက ေတာ့ ဦးေတဇ၏ ခ႐ိုနီသူေဌးပံု ရိပ္မွာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးလွသည့္ စီးပြားေရးရွိသည့္ႏုိင္ငံတစ္ခုတြင္ သူ၏ဟိတ္ဟန္ႀကီးလွသည့္ ေနထိုင္ပံုေၾကာင့္ ပိုႀကီးသေယာင္ခ်ဲ႕ကားခံထားရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းဆုိသည္။ ‘‘သူ႔ရဲ႕ၿပိဳးၿပိဳးျပက္ျပက္ေနပံုေတြေၾကာင့္ သူ႔ကို လူဆိုးအခန္းမွာထည့္ျပလို႔ သိပ္ေကာင္းသြားတာေပါ့’’

အေမရိကန္အစိုးရက အရပ္ဘက္ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲသြားသည့္ ယခင္စစ္အရာရွိမ်ားစြာကို သူတုိ႔၏ ပစ္မွတ္ထား ပိတ္ဆုိ႔အေရးယူ သည့္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားစာရင္းမွ ဖယ္ ရွားေပးခဲ့သည္။ ယင္းအထဲတြင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ တြင္ ၿပံဳးယန္းသို႔ သြားေရာက္ခဲ့ သည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦးေရႊမန္းတုိ႔လည္း ပါဝင္ သည္။ သို႔ရာတြင္ ဦးေတဇႏွင့္ တျခားလုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ား စာရင္းတြင္ က်န္ရစ္ေနသည္။ သူတို႔ကို ဖက္စပ္လုပ္ကိုင္မည့္သူမ်ားအျဖစ္ ျမင္ထားၾကသည့္ ဝင္ေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလိုသူ အေမရိကန္ စီးပြားေရးသမားအမ်ားအျပားအတြက္ အေတာ္ ပင္စိတ္ပ်က္စရာျဖစ္ေနသည္။

‘‘အေမရိကန္ကုမၸဏီအမ်ား စုက အဲဒီစာရင္းကို ျပန္ၿပီးျပင္ ဆင္ေစခ်င္တယ္။ အဲဒီလူပုဂၢိဳလ္ ေတြနဲ႔ ကုမၸဏီေတြကို စာရင္းက ဖယ္ေပးလုိ႔ရရင္ ပယ္ဖ်က္ေပးေစ ခ်င္ၾကတယ္’’ဟု DFDL ဥပေဒ အက်ိဳးေဆာင္အဖြဲ႕မွ ေရွ႕ေနစီလီ ယမ္ဂရင္းလီက ေျပာဆိုလိုက္ သည္။ သူက ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အေမ ရိကန္ကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္း ၏ ဥကၠ႒လည္းျဖစ္သည္။

ဇန္နဝါရီလလယ္တြင္ ကုန္ သည္ႀကီးမ်ားအသင္းဝင္မ်ားက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ျပန္လည္မြမ္းမံျပင္ ဆင္ထားေသာ ၿဗိတိသွ်ေခတ္ အေဆာက္အအံုတစ္ခု၏ စား ေသာက္ဆိုင္၌ စုေဝးခဲ့ၾကသည္။ ထုိေနရာတြင္ အေမရိကန္သံအမတ္ႀကီး ဒဲရစ္မစ္ခ်ယ္က သူ တုိ႔ကို သတင္းေကာင္းတခ်ိဳ႕ပါး လိုက္သည္။ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဌာနက ပစ္မွတ္ထားပိတ္ဆို႔အေရးယူထားသူစာရင္းမွ တခ်ိဳ႕ကို မၾကာမီဖယ္ရွားေပးေတာ့မည္။ ‘‘ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္စကားေျပာေတာ့ သူတုိ႔က လပိုင္းေလာက္ပဲလုိေတာ့တယ္လုိ႔ ေျပာတယ္’’

ေျခာက္လၾကာၿပီးခ်ိန္တြင္ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကိုမွ် စာရင္းမွဖယ္ရွားျခင္းမရွိခဲ့။ ဝါရွင္ တန္အတြင္း သတင္းမ်ားအရ ယင္းသို႔ေရႊ႕ဆိုင္းျခင္းသည္ ဝါရွင္ တန္ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္ စလံုးတြင္ ႏိုင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲမ်ားရွိေန၍ဟု ဆုိသည္။ ျမန္မာအစိုးရ ကတိျပဳထားသည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားေနာက္ျပန္လွည့္ေနသည့္ အေပၚအေမရိကန္ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး အဖြဲ႕မ်ားက အျပစ္တင္ေနၾကသည္။

‘‘ၿပီးခဲ့တဲ့ ၁၈ လအတြင္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမွာ တုိးတက္မႈ နည္းနည္းေလးပဲရွိခဲ့တာေၾကာင့္ စာရင္းထဲကေန ဘယ္သူကိုမွပယ္ ဖ်က္မေပးဖို႔ ျပည္တြင္းမွာ ဖိအား ေတြမ်ားေနတယ္’’ဟု ဝါရွင္တန္ အေျခစိုက္ Project 2049 In-stitute အႀကံေပးအဖြဲ႕မွ ကယ္ လီကူရီးက ဆုိသည္။ ယင္းအဖြဲ႕ သည္အာရွ၏ လံုၿခံဳေရးကိစၥရပ္ မ်ားအေပၚ အဓိကေလ့လာေန သည့္အဖြဲ႕ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ဆက္လက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးကို ဆန္႔ က်င္ၿပီး စည္း႐ံုးေနသူမ်ားထဲတြင္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ခ်ာေဘာ့ လည္းပါဝင္သည္။ သူက လူနည္းစုမြတ္စလင္မ်ားကို ဖိႏွိပ္ေနမႈကို ရပ္တန္႔ေရးျမန္မာအစိုးရအား ဖိအားမ်ားေပးရန္ေတာင္းဆိုသည့္ မူၾကမ္းကို တင္သြင္းခဲ့သူျဖစ္သည္။

ပစ္မွတ္ထားအေရးယူသူ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားကို စာရင္းမွပယ္ ဖ်က္ျခင္းက မွားယြင္းေသာ အဓိပၸာယ္ သက္ေရာက္ေစႏုိင္ သည္ဟု ခ်ာေဘာ့က ဆုိသည္။ ‘‘အေမရိကန္ကုမၸဏီေတြက ဒီခ႐ို နီေတြနဲ႔ ဘယ္လိုနည္းနဲ႔ပဲျဖစ္ျဖစ္ စီးပြားေရး ပူးေပါင္းလုပ္မွာကို ကြၽန္ေတာ္မေထာက္ခံပါဘူး’’ဟု သူက ေျပာဆိုလုိက္သည္။

သို႔ေသာ္လည္း ၿပီးခဲ့သည့္ ဇြန္လကုန္ပိုင္းတြင္ ပိတ္ဆို႔အေရး ယူခံထားရေသာ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားကို အေမရိကန္ဘ႑ာေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံ ျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ အရာရွိမ်ား က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ဖိတ္ေခၚၿပီး ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။ ယင္းစာရင္းမွ ပယ္ဖ်က္ခံရရန္ မည္သို႔မည္ပံု ေဆာင္ရြက္ရမည္ဆုိသည္ကို ရွင္းလင္းျပခဲ့သည္။ လိုအပ္ခ်က္ မ်ားမွာ စစ္တပ္ႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ပတ္ သက္ျခင္းမျပဳရန္၊ လုပ္ငန္းတြင္ ထင္သာျမင္သာရွိစြာ ေဆာင္ရြက္ ရန္တုိ႔ျဖစ္သည္။ ယင္းအခ်က္က ဦးေတဇတို႔လိုလုပ္ငန္းရွင္သူေဌး မ်ားအတြက္ ဝါရွင္တန္က အတုိက္အခံမ်ားထက္ပင္လွ်င္ စိန္ေခၚမႈ ႀကီးမားႏုိင္ပါသည္။

#Ref Forbes

http://www.forbes.com/sites/forbesasia/2014/07/23/burmese-tycoon-tay-za-under-scrutiny/